загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по будівельним наукам » Проектування котельні

Проектування котельні

Зміст
Введення
1. Загальна частина
1.1 Характеристика об'єкта
1.2 Кліматологічні дані
1.3 Визначення колличества споживачів теплоти. Графік річного витрати теплоти
1.4 Система і принципова схема теплопостачання
1.5 Розрахунок теплової схеми котельні
1.6 Підбір і розміщення основного та допоміжного обладнання
1.7 Тепловий розрахунок котлоагрегату
1.8 Аеродинамічний розрахунок теплодутьевого тракту
2. Спецчастина.
Розробка блочеой системи підігрівачів.
2.1 Вихідні дані водопостачання
2.2 Вибір схеми приготування води
2.3 Розрахунок обладнання водоподогревательной установки
2.4 Розрахунок мережевої установки
3. Техніко-економічна частина
3.1 Вихідні дані
3.2 Розрахунок договірної вартості будівельно-монтажних робіт
3.3 Визначення річних експлуатаційних витрат
3.4 Визначення річного економічного ефекту
4. ТМЗР
Монтаж секційних водонагрівачів
5. Автоматика
Автоматичне регулювання і теплотехнічний контроль котлоагрегату КЕ-25-14с
6. Охорона праці в будівництві
6.1 Охорона праці при монтажі енергетичного та технологічного обладнання в котельні
6.2 Аналіз і запобігання появи потенційних небезпек
6.3 Розрахунок стропів
7. Організація, планування і управління будівництвом
7.1 Монтаж котлоагрегатів
7.2 Умови початку виконання робіт
7.3 Виробнича калькуляція затрат праці та заробітної плати
7.4 Розрахунок параметрів календарного плану
7.5 Організація стройгенплана
7.6 Розрахунок техніко-економічних показників
8. Організація експлуатації та енергоресурсозберігання
Список літератури


Введення.
У наш складний час, з хворої кризової економікою будівництво нових промислових об'єктів пов'язане з великими труднощами, якщо взагалі будівництво можливо. Але в будь-який час, за будь-якої економічної ситуації існує цілий ряд галузей промисловості без розвитку яких неможливе нормальне функціонування народного господарства, неможливо забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов населення. До таких галузей і відноситься енергетика, яка забезпечує комфортні умови життєдіяльності населення як в побуті так і на виробництві.
Останні дослідження показали економічну доцільність збереження значної частки участі великих опалювальних котельних установок в покритті загального споживання теплової енергії.
Поряд з великими виробничими, виробничо-опалювальними котельнями потужністю в сотні тонн пари на годину або сотні МВт теплової навантаження встановлені велика кількість котелень агрегатами до 1 мвт і працюючих майже на всіх видах палива.
Проте якраз з паливом і існує найбільша проблема. За рідке і газоподібне паливо, яке поставляється на Україну в основному з Росії у споживачів часто не вистачає коштів розплатитися. Тому і необхідно використовувати місцеві ресурси.
В даному дипломному проекті розробляється реконструкція виробничо-опалювальної котельні селища шахти "Кочегарка", яка використовує як паливо місцевий видобувається вугілля. У перспективі передбачається переведення котлоагрегатів на спалювання газу від дегазації газових викидів шахти, яка знаходиться на території збагачувальної фабрики. В існуючій котельні встановлено два парових котлоагрегату КЕ? 25? 14, служили для постачання паром підприємства шахти кочегарка, і водогрійні котли ТВГ-8 (2 котла) для опалення, вентиляції та гарячого водопостачання адміністративно-побутових будівель і житлового селища.
У зв'язку з скороченням видобутку вугілля знизилися виробничі потужності вуглевидобувного підприємства, що призвело до скорочення в потребі пара. Це викликало реконструкцію котельні, яка полягає у використанні парових котлів КЕ-25 не тільки для виробничих цілей, а й для виробництва гарячої води на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачання в спеціальних теплообмінниках.
. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Проектована котельня знаходиться в місті Горлівці Донецької області на території шахти "Кочегарка".
Планування, розміщення будівель і споруд на проммайданчику збагачувальної фабрики виконані відповідно до вимог СНиП.
Розмір території проммайданчика в кордонах огорож - 12,66 га, площа забудови 52 194 м2.
Транспортна мережа району будівництва представлена ??залізницями загального користування і автодорогами місцевого значення.
Рельєф місцевості рівнинний, з невеликими підйомами, в грунті переважає суглинок.
Джерелом водопостачання є фільтрувальна станція і канал Сіверський Донець-Донбас. Передбачено дублювання водоводу.
1.2. Кліматологічних ДАНІ І ГРУНТОВІ УМОВИ
Для даного району будівництва розрахункова зимова температура зовнішнього повітря для проектування опалення та вентиляції tзр =-23 ° С; ? = 88%. Розрахункова річна температура tлр = 27,6 ° С; ? Р = 44%. Середня температура за опалювальний період tоср =-1,8 ° С Тривалість опалювального періоду становить 83 дня. [1]
Таблиця 1.1.
Тривалість стояння температур зовнішнього повітря протягом опалювального періоду.
Температура зовнішнього повітря, ° С
-29,9?-25
-24,9?-20
-19,9?-15
-14,9?-10
-9,9?
-5
-4,9?
0
0,1? 0
+5,1? +8
Час стояння температур, ч.
8
53
161
382
665
1038
1340
673
Всього, ч.
8
61
222
604
1269
2307
3647
4320

Снігова нормативне навантаження - 50кг / м2.
Вітрова нормативна навантаження - 45 кг / м2.
Глибина промерзання грунту по природної поверхні землі - 1 м.
Підставою для фундаментів служать суглинки. Умовне розрахункове тиск на суглинок - 0,24МПа - (2,4кгс / см2). Грунтові води зустрічаються на глибині 2,5? 7,5 м від поверхні землі.
1.3. Визначення кількості потребілетей теплоти. Графік річного витрати теплоти.
Розрахункові витрати теплоти промисловими підприємствами визначаються за питомими нормами теплоспоживання на одиницю продукції, що випускається або на одного працюючого по віда.м теплоносія (вода, пара). Витрати теплоти на опалення, вентиляцію і технологічні потреби наведені в таблиці 1.2. теплових навантажень.
Річний графік витрати теплоти будується в залежності від тривалості стояння зовнішніх температур, яка відображена в таблиці 1.2. даного дипломного проекту.
Максимальна ордината річного графіка витрати теплоти відповідає витраті тепла при зовнішній температурі повітря-23? С.
Площа, обмежена кривою і осями ординат, дає сумарний витрата теплоти за отопітельниф період, а прямокутник в правій частині графіка - витрата теплоти на гаряче водопостачання в літній час.
На підставі даних таблиці 1.2. розраховуєм витрати теплоти по споживачам для 4-х режимів: максимально-зимовий (tр. о. =-23? C;); при середній температурі зовнішнього повітря за опалювальний період; при температурі зовнішнього повітря +8? C; в літній період.
Розрахунок ведемо в таблиці 1.3. за формулами:
- теплове навантаження на опалення та вентиляцію, МВт
QОВ = QРОВ * (tвн-tн) / (tвн-tр.о.)
- теплове навантаження на гаряче водопостачання в літній період, МВт
QЛГВ = QРГВ * (tг-tхл) / (tг-tхз) *?

Де: QРОВ-розрахункова зимова теплове навантаження на опалення та вентиляцію при розрахунковій температурі зовнішнього повітря для проектування системи опалення. Приймаємо по табл. 1.2.
TВН - внутрішня температура повітря в опалювальному приміщенні, tВН = 18? С
QРГВ - розрахункова зимова теплове навантаження на гаряче водопостачання (табл. 1.2);
Tн-поточна температура зовнішнього повітря, ° С;
Tр.о.- розрахунково опалювальна температура зовнішнього повітря,
tг-температура гарячої водячи в системі гарячого водопостачання, tг = 65 ° С
tхл, tхз - температура холодної води влітку і взимку, tхл = 15 ° С, tхз = 5 ° С;
? - Поправочний коефіцієнт на літній період,? = 0,85
аблица 1.2
Теплові навантаження
Вид теплової
Витрата теплового навантаження, МВт
Характеристика
Навантаження
Взимку
Влітку
теплоносія
1.Отопленіе
та вентиляція
15,86
-
Вода 150/70? С
Пар Р = 1,4 МПа
2.Горячее водопостачання
1,36
За розрахунком

3.Технологіческіе потреби
11,69
1,24
Пар Р = 1,44МПа
ВСЬОГО
28,91
1,24
-

Таблиця 1.3.
Розрахунок річних теплових навантажень
№ п / п
Вид навантаження
Позначення
Значення теплового навантаження при температурі МВтtр.о =-23? С
tсро.п. = - 1,8? С
tр.о = 8? С
Літній
1.
Опалення та вентиляція
QОВ
15,86
7,66
3,87
-
2.
Гаряче водопостачання
QГВ
1,36
1,36
1,36
0,963
3.
Разом
QОВ + ГВ
17,22
9,02
5,23
0,963
4.
Технологія
Qтех
11,69
11,69
1,24
1,24
5.
Всього
Q
28,91
20,71
6,47
2,203

За даними табл. 1.1. та 1.3. будуємо графік річних витрат теплової навантаження, представлений на рис .1.1.
1.4. СИСТЕМА І ПРИНЦИПОВА СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Джерелом теплопостачання є реконструируемая котельня шахти. Теплоносій - пар і перегріта вода. Питна вода використовується тільки для систем гарячого водопостачання. Для технологічних потреб використовується пар Р = 0,6 МПа. Для приготування перегрітої води з температурою 150-70? З передбачається мережева установка, для приготування води з t = 65 ° С - установка гарячого водопостачання.
Система теплопостачання - закрита. Внаслідок відсутності безпосереднього водорозбору і незначною витоку теплоносія через нещільність з'єднань труб і устаткування закриті системи відрізняються високою постійністю кількості та якості циркулируемой в ній мережної води.
У закритих водяних системах теплопостачання воду з теплових мереж використовують тільки як греющую середовище для нагрівання в подогревателях поверхневого типу водопровідної води, що надходить потім в місцеву систему гарячого водопостачання. У відкритих водяних системах теплопостачання гаряча вода до водорозбірних приладів місцевої системи гарячого водопостачання

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар