загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з будівництва » Розрахунок причалу і акваторії порту

Розрахунок причалу і акваторії порту

Зміст


1. Вступ.
2. Визначення кількості причалів для розрахункового виду вантажу (вугілля).
3. Визначення розмірів основних елементів порту:

3.1 Визначення глибини біля причалу;

3.2 Визначення проектної довжини причалу.
4. Визначення основних елементів акваторії:

4.1 Визначення розмірів зовнішньої акваторії;

4.2 Визначення елементів внутрішньої акваторії.
5. Розрахунок складів для розрахункового виду вантажу (вугілля).
6. Компонування порту:

6.1 Загальні положення щодо компонування плану порту;

6.2 Опис обраної компонування плану порту.
7. Висновки.

1.Вступ

Система морських портів України представляє другий після флоту по важливості елемент морського транспортного комплексу держави.

З урахуванням географічного положення та місцевої специфіки 18 портів згруповані за трьома основними регіонами - Дунайському, Чорноморському,
Азовського.

Усі морські порти України є державними підприємствами, що діють за дорученням у сфері управління власністю, і в межах відведених їм акваторій і територій.

Складне економічне становище країни, обумовлене переходом на ринкові відносини, не могло не позначитися на морській галузі, і зокрема на роботі морських портів.

Основні причини спаду вантажообіг морських портів України - незавершеність реформ в галузі економіки, управління, брак досвіду в господарської діяльності в нових економічних умовах, митні та кредитно-фінансові бар'єри.

Сучасний стан портів України та перспективи розвитку морського транспорту вимагають нового підходу до вирішення проблем і висновку морського флоту
Україна на конкурентоспроможний міжнародний рівень.

В даний час порти впроваджують практичні заходи, спрямовані на збільшення обсягу вантажопереробки, розширення номенклатури переробляється вантажу і якості портових послуг.

Існуючі виробничі потужності портів після часткової модернізації універсальних і спеціалізованих комплексів, а також будівництво нових СПК створять резерв пропускної здатності портового господарства України в цілому.

Головне завдання технологічного проектування морського порту - отримання оптимального рішення порту як єдиного комплексу, який задовольняє вимогам безпечного прийому, якнайшвидшої розвантаження - завантаження і комплексного обслуговування сучасних і перспективних транспортних суден і відповідає умовам прогресивних способів перевезень на морському та суміжних видах транспорту.

При цьому повинен бути забезпечений: поставлене вантажообіг на розрахунковий рік, можливість розвитку порту за межами розрахункового періоду на віддалену перспективу, економічна доцільність прийнятих рішень.

Сучасний морський порт являє собою складний комплекс гідротехнічних та берегових споруд, складських та адміністративно-побутових будівель, пасажирських вокзалів і транспортних шляхів, енергетичних та інженерних комунікацій.

Успішна робота водного транспорту в значній мірі визначається досконалістю всіх видів берегових портових споруд, що забезпечують швидку і економну перевалку вантажів, якісне зберігання і сортування їх на складах і в контейнерних терміналах, зручні умови для пасажирів і роботи всіх видів транспорту.

Кожен з портів при всій різноманітності має загальні для всіх портів основні елементи:

. водні підходи до порту;

. акваторію - це захищена від хвилювання водна площа, яка складається з зовнішніх рейдів і внутрішньої акваторії;

. територію - ділянка берега, на якому розташовується берегове господарство: споруди, будівлі, дороги, інженерні комунікації, тобто все те, що забезпечує ефективне здійснення навантажувальних робіт, постачання судів і створює нормальні умови для високопродуктивної і безпечної роботи співробітників порту;

. сухопутні підходи, які включають споруди різних видів наземного транспорту: залізничного, автомобільного, трубопровідного, що утворюють в порту транспортний вузол.

Одним з основних і невід'ємних елементів порту є причал, на якому здійснюється весь комплекс робіт з швартуванні і ремонту (причали
СРЗ) судів.

2. Визначення кількості причалів по розрахунковому виду вантажу (вугілля)

Потреба у вантажних причалах визначається за формулою

Qмес

Nпр =-------,

30Рсут * Кмет * Кзан де Qмес - розрахунковий вантажообіг морського вантажного причалу на місяць найбільшої роботи, т;

Кмет - коефіцієнт використання бюджету робочого часу причалу по метеорологічним причин на місяць найбільшої роботи, задаємо значення Кмет = 0.95, виходячи з басейну, в якому проектується порт;

Кзан - коефіцієнт зайнятості причалу обробкою на протязі місяця, для навалочних вантажів приймаємо Кзан = 0.5;

Рсут - добова пропускна здатність одного причалу, т / добу.

1. Розрахунковий вантажообіг морського вантажного причалу на місяць найбільшої роботи, визначається за формулою

Qг * Кмес

Qмес =----,

Тнав де Qг - річний вантажообіг, т (згідно із завданням Qг = 1200000т);

Тнав - кількість місяців навігації

Nнав 365

Тнав =---= - = 12,

30 30

Кмес - коефіцієнт місячної нерівномірності (за завданням Кмес =
1.3).

2. Розрахункова завантаження D? судна типу? з урахуванням вантажомісткості судна
Qз, т

? W 11440м3

Qз =-----=-----= 10400т, u * Ктр

1,1 м3 / т * 1 де? W - загальна кубатура трюмів, м3 (за завданням? W = 11440 м3); u - питомий навантажувальний обсяг, м3 / т, приймаємо u = 1,1 м3 / т;

Ктр - коефіцієнт щільності укладання вантажу в трюмі, приймаємо Ктр
= 1,00, тому що розрахунковий вантаж - вугілля.

Отримане значення Qз порівнюємо з паспортної вантажопідйомністю судна Dч і за розрахункову величину D? приймаємо меншу.

Qз = 10400т> Dч = 8862т, значить D? = Dч = 8862т.

3. Оптимальне число механізованих ліній nопт, необхідне для обробки судна типу?, Приймається по максимальному числу механізованих ліній nопт = nmax = 4, де nmax - максимальне число механізованих ліній для вугілля nmax = mл-1 = 5-1, де mл - кількість люків на судні типу?.

4. Визначаємо комплексну норму виробітку однієї технологічної лінії
Рк згідно зі схемою механізації по переробці розрахункового виду вантажу

Рк = 2070т/смену .

5. Годинна продуктивність однією вантажною лінії Рк1 визначається за формулою

Рк * r 2070т/смену *
3смени

Рк1 =---*? 1 *? 2 =---------* 0,9 * 1 = 232,875 т / год,

24
24г де r = 3 - число змін на добу;

? 1 = 0.9 - технічні перерви в роботі лінії;

? 2 = 1.0 - враховує проміжки в роботі поруч розташованих ліній для вугільних вантажів.

6. Проектна годинна норма вантажних робіт на причалі при обробці судна типу?, Т / ч визначається за формулою

Мr = Рк1 nопт = 232,875 * 4 = 931, 5 т / год

7. Час зайнятості причалу виконанням вантажних робіт tгр, ч при обробці судна типу? визначається за формулою

D? 8862 т tгр =---=---= 9,5 год

Мr 931,5 т / год

8. Визначаємо середній час зайнятості причалу під виробничими стоянками судна типу? tп.с. = 6.00

9. Добова пропускна здатність Рсут визначається, виходячи з продуктивності вантажних робіт і виробничих стоянок при обробці судів, за формулою

24 * D?
24г * 8862т

Рсут =-----=-----= 13721,8 т tгр + tп.с.

9,5 год + 6ч

10. Виходячи з отриманих даних, визначаємо кількість причалів

Qмес

130000т/мес

Nпр =-------=--------------= 0.66 = 1,

30Рсут * Кмет * Кзан
30сут * 13721,8 т * 0,95 * 0,5

Таким чином, кількість причалів по розрахунковому виду вантажу (вугілля) -
1.

3. Розрахунок розмірів основних елементів плану порту

3.1 Проектна глибина біля причалу

Глибини в порту повинні забезпечувати роботу судна на стоянці і на ходу протягом всього навігаційного періоду.

Розрізняють навігаційну і проектну глибину. Навігаційна глибина забезпечує безпеку просування судна по акваторії із заданою швидкістю. Проектна глибина забезпечує роботу судна біля причалу.

При складанні проекту внутрішньої портової акваторії визначається проектна глибина біля причалу за формулою

Н0 = Т + z1 + z2 + z3 + z0 + z4, де Т - осаду розрахункового судна, м; z1 - мінімальний навігаційний запас, який залежить від виду грунту дна z1 = 0,04 * Т; z2 - хвильової запас, м, тобто запас на занурення краю судна при хвилюванні, залежить від співвідношення довжини судна і висоти хвилі
(для даного розрахунку приймаємо z2 = 0); z0 - запас на крен (диферент) судна, м z0 = 0,5 * z1; z3 - швидкісний запас, м (для даного розрахунку приймаємо z3 = 0); z4 - запас на заносимість для акваторії, м z4 = 0,5 м;

Таким чином, формула для визначення проектної глибини біля причалу буде мати вигляд:

Н0 = Т + z1 + z0 + z4,

Уніфікована глибина біля причалу визначається по сітці уніфікованих глибин з округленням у більшу сторону.

Сітка глибин
| Вантажі | Уніфіковані глибини |
| Генеральний вантаж | 8,25; 9,75; 11,5; 13,0 |
| Контейнери | 9,75; 11,5; 13,0 |
| Ліс | 8,25; 9,75; 11,5 |
| Зерно | 9,75; 11,5; 13,0; 15,0 |
| Руда | 9,75; 11,5; 13,0; 15,0 |
| Вугілля | 9,75; 11,5; 13,0; 15,0 |
| Будівельні матеріали | 9,75; 11,5; 13,0; 15,0 |
| Нафта | 11,5; 13,0; 15,0; 16,0 |
| Пасажирські | 4,5; 6,0; 8,25; 9,75 |

Дані обчислень занесені в табл.1.

3.2 Проектна довжина причалу

Проектна довжина причалу визначається залежно від розрахованої проектної глибини як сума відповідних розрахункової довжини судна Li і запасу вільної довжини причалу d і e, необхідного для безпечної швартування судна.

Порядок визначення розрахункової довжини наступний: а) уточнюємо осадку розрахункового судна Тпрів за формулою

Тпрів = Нпр

Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Перспективи розвитку петербурзького порту
- Глава 3. Розвиток інших портів на Балтійському морі. 3. Висновок. 4. Додаток 1. Вантажообіг петербурзького морського порту в період з 1995 по 2001 рік. 5. Додаток 2. Структура вантажообігу
Організація будівельного виробництва
Будівництво - одна з найважливіших і великих галузей народного господарства. Продуктом функціонування будівельної галузі є створення цивільних, промислових, житлових та ін будівель.
Бізнес-план ВАТ Будівельний трест № 12
Зі складу Будтресту № 12 були виділені: в 1965 році - будтрест № 17 в 1965 році - трест «Могілевсельстрой» в 1967 році, - трест «Крічевсельстрой» в 1971 році-Домобудівний комбінат.
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами з ...
Грунтові води виявлені в четвертому шарі. Оцінюючи дані інженерно-геологічних умов слід зауважити, що грунти цілком задовольняють проектованому будівлі. Вплив споруди на виникнення геологич
Посилення залізобетонних балок з нормальними тріщинами
Будемо виходити з припущення, що вісь центру ваги проходить по середині висоти перерізу балки. Отже, момент інерції площі поперечного перерізу визначається за формулою:
Методичні рекомендації з виконання розрахунково-графічних робіт з опору ...
Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути досить короткою , без зайвих докладних пояснень і теоретичних висновків, наявних у підручниках та інших навчальних посібниках, але не надто короткою, що містить один т
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами з ...
Поперечний армування проектуємо у вигляді горизонтальних сіток С-3 з арматури класу А-I, крок сіток приймаємо S = 150 мм (hс / 4 = 800/4 = 250 мм. В межах висоти подколонніка розташовується шість сіток С-2
Бетоноукладач
Для укладання бетонної суміші в форми застосовують різні бетоноукладачі. Бетоноукладач з гвинтовим живильником призначений для укладання бетонної суміші в форми при виробництві напірних ж. б. труб методом Гідропром
Розрахунок процесу конвективного сушіння сипучого матеріалу в барабанній, що оберта ...
За наведеними даними провести розрахунок матеріального і теплового балансів процесу сушіння з допомогою діаграми Рамзіна. Зробити розрахунок габаритів барабанної сушарки. Залежно від типу матеріалу використовують
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами з ...
Вага покриття Вага кр.стойкі Вага ср.стойкі для кр.cт для ср.ст надкран підкрався надкран підкрався 508.10 0.00 25.70 107.60 0.00 0.00 Вага підфарбуй Вага навісних панелей Сніг для балки та шляхи в сеч1-1 в сеч2-2 в
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар