загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з будівництва » Посилення залізобетонних балок з нормальними тріщинами

Посилення залізобетонних балок з нормальними тріщинами

Петрозаводський Державний Університет

Кафедра будівельних конструкцій, основ і фундаментів

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

Посилення ж / б балок з нормальними тріщинами

по курсу: «Реконструкція будівель і споруд»

Виконав: студент гр.51502

Павуків

П. Н.

Прийняв: Танічева Н.В

Петрозаводськ 2002

Зміст:

Зміст: 3
1 Вихідні дані 4
2 Посилення ригеля міжповерхового перекриття 4
2.1 Посилення ригеля міжповерхового перекриття пружною проміжної опорою
4

1 Визначення згинальних моментів М1, М2 4

2 Визначення висоти стиснутої зони бетону 5

3 Визначення відносної висоти стиснутої зони, виходячи з умов рівноваги 5

4 Перевірка несучої здатності балки по нормальному перерізу 5

5 Визначення Мр в середині прольоту внаслідок підбиття пружною опори 6

6 Визначення Р у середині прольоту внаслідок підбиття пружною опори

6

7 Визначення прогинів конструкції 6

8 Визначення моменту інерції ж / б перетину 6

9 Підбір перерізу балки пружною опори 6
2.2 Посилення ригеля міжповерхового перекриття підбиттям жорсткої опори 7

1 Обчислення моментів 7

2 Перевірка достатності арматури у верхній частині перерізу 8

2.1 Визначення висоти стиснутої зони бетону 8

2.2 Несуча здатність опорного перерізу балки 8

2.3 Посилення ригеля міжповерхового перекриття за допомогою попередньо - напружених затяжок 9

1 Визначення наведеної площі армування 9

2 Обчислення наведеної висоти перерізу 9

3 Визначення висоти стиснутої зони бетону, посилена затяжками 10

4 квітня Перевірка обмеження, яке накладається на висоту стиснутої зони згинальних елементів 10

5 Визначення відносної висоти стиснутої зони 10

6 Визначення моменту здатного витримати перерізом 11

7 Визначення зусилля необхідного для попереднього натягу затяжок

11
Список літератури: 12

1 Вихідні дані


Таблиця 1 - Вихідні дані для розрахунку
| № | Існуюча | Навантаження | Клас | Робоча | Монтажна | Розрахункова | розм. перетину, |
| | | після | | | | й | (см) |
| вар | навантаження, | посилення, | бетон | ар-ра | ар-ра | проліт, | b | h |
| | q1 (кН / м) | q2 (кН / м) | а В | | | L0 (м) | | |
| 18 | 20.0 | 27.0 | В20 | 416 | 210AI | 7.0 | 25 | 60 |
| | | | | AIII | | | | |

Прийняті матеріали та їх характеристики:
. Бетон В20: Rb = 11.5МПа,;
. Арматура: АIII з RS = 365МПа, AI з RS = 225МПа.


2 Посилення ригеля міжповерхового перекриття

2.1 Посилення ригеля міжповерхового перекриття пружною проміжної опорою

Рисунок 1 - Розрахункова схема ригеля

1 Визначення згинальних моментів М1, М2

, де
М1-згинальний момент в середині прольоту балки від існуючої навантаження
М2-від навантаження після посилення q1 - існуюча навантаження (за завданням); q2 - навантаження після посилення (за завданням);

2 Визначення висоти стиснутої зони бетону

, де
RS - розрахунковий опір поздовжньої арматури розтягування;
AS - площа поздовжньої арматури;
Rb - розрахунковий опір бетону на стиск;
- Коефіцієнт умови роботи бетону по СНиП 2.03.01-84 *; b - ширина розрахункового перерізу.

3 Визначення відносної висоти стиснутої зони, виходячи з умов рівноваги

, де h0 = h - a = 60 - 4,85 = 55,15 см - робоча висота перетину, - відстань від рівнодіючої зусиль у арматурі до найближчій межі перерізу
(по п.5.5 [1]); т.к. , То = 0.18
Умова <дотримується


Малюнок 2 - Армування ж / б балки

4 Перевірка несучої здатності балки по нормальному перерізу

, де
Rb - розрахунковий опір бетону на стиск; b - ширина розрахункового перерізу; h0 - робоча висота перерізу.

Так як ординати епюри моментів несучої здатності балки, то

необхідне посилення конструкції. В якості елемента посилення приймаємо пружну опору.

5 Визначення Мр в середині прольоту внаслідок підбиття пружною опори

6 Визначення Р в середині прольоту внаслідок підбиття пружною опори

, де l0 - розрахунковий проліт елемента.

7 Визначення прогинів конструкції

Прогин балки з урахуванням посилення за умови, що вона працює без тріщин, в розтягнутій зоні визначається за формулою:

, де
, де
ВRed - жорсткість приведеного перерізу балки;
Eb - початковий модуль пружності при стисненні і розтягуванні;

8 Визначення моменту інерції ж / б перетину

Будемо виходити з припущення, що вісь центру ваги проходить по середині висоти перерізу балки. Отже, момент інерції площі поперечного перерізу визначається за формулою:

9 Підбір перерізу балки пружною опори

Визначення моменту інерції для необхідного перерізу балки

Необхідна жорсткість посиленого елемента:


Виходячи з формули для визначення прогинів, знаходимо Ix:

отриманого значення Ix приймаємо I 30 з Ix = 7080 см4.

Рисунок 3 - Перетин підпирає балки

2.2 Посилення ригеля міжповерхового перекриття підбиттям жорсткої опори

При підведенні жорсткої опори для посилення ригеля зміниться його розрахункова схема.

При цьому також зміниться епюра згинальних моментів, і в середині прольоту з'явиться момент з протилежним знаком.

1 Обчислення моментів

Несуча здатність балки до посилення становить:

Так як момент від зовнішнього навантаження несучої здатності конструкції не достатньо для сприйняття зовнішнього навантаження в якості посилення передбачено жорстку опору, яку мають посередині прольоту балки.

2 Перевірка достатності арматури у верхній частині перерізу

У верхній частині виходячи із завдання, встановлена ??арматура 210 AI з
RS = 225МПа ; АS = 157мм2.

2.1 Визначення висоти стиснутої зони бетону

, де
RS - розрахунковий опір поздовжньої арматури розтягування;
AS - площа поздовжньої арматури;
Rb - розрахунковий опір бетону на стиск;
- Коефіцієнт, що враховує тривалість дії навантаження; b - ширина розрахункового перерізу.

= 0.02

2.2 Несуча здатність опорного перерізу балки

; т.к. > - То в результаті посилення на опорі утворюється пластичний шарнір, що викликає пластичні перерозподілу зусиль в епюрі
«Мр» . Зниження опорного моменту в результаті утворення пластичного шарніра становить:

Пластичне перерозподіл епюри «Мр» еквівалентно додатку до неї трикутної епюри з ординатою в вершині. Ордината епюри на відстані 0.425l2 становить:

Ордината епюри «Мр» в прольоті в результаті пластичного перерозподілу складе:

Розрахунок підпирає опори

Характеристики опори:

- ж / б колона 200х200, В15

- RB = 8,5 Мпа; RSC = 365 Мпа; AS, TOT = 4,52 см2

- L0 = 0,7 м; H = 0,7 * 3,6 = 2,52 м;

- L0 / H = 2,52 / 0,2 = 12,6 м

По відношенню L0 / H і N1 / N за таблицею 26,27 стор 140 визначаємо значення коефіцієнтів

Обчислюємо міцність ригеля після посилення його підбиттям опори:

> 0,5 визначення зусилля, яке здатна витримати колона:


Перевірка умови N = 94,5 кН

2.3 Посилення ригеля міжповерхового перекриття за допомогою попередньо-напружених затяжок

1 Визначення наведеної площі армування

В якості попередньо-напружених затяжок застосуємо стрижневу арматуру 218АIV.

Наводимо фактичну площу перерізу до площі робочої арматури балки класу АIII

, де
RS (AIV) - розрахунковий опір арматури класу AIV ;
RS (AIII) - розрахунковий опір арматури класу AIII;
Az - площа арматури, вживаної як затяжок.

Рисунок 8 - Перетин елемента: а) до посилення, б) після посилення

2 Обчислення наведеної висоти перерізу

, де
AS - площа поздовжньої арматури ригеля;
Azn - приведена площа поздовжньої арматури з урахуванням затяжок; h0 - робоча висота перерізу; hoz - приведена висота перерізу з урахуванням введення в конструкцію ригеля затяжок;
- Коефіцієнт, що враховує тривалість дії навантаження; b - ширина розрахункового перерізу.

Визначення висоти стиснутої зони бетону, посилена затяжками

, де
RS - розрахунковий опір поздовжньої арматури розтягування;
AS - площа поздовжньої арматури в ригелі;
Azn - приведена площа поздовжньої арматури з урахуванням затяжок;
Rb - розрахунковий опір бетону на стиск;
- Коефіцієнт, що враховує тривалість дії навантаження; b - ширина розрахункового перерізу.

, Умова виконується

6 Визначення моменту здатного витримати перерізом

; т.к. > - То значить, діюча навантаження буде сприйнята конструкцією і положення затяжок залишаємо без змін

7 Визначення зусилля необхідного для попереднього натягу затяжок

Дане зусилля визначається виходячи з наступного відносини:

По таблиці визначаємо необхідну величину попереднього напруження затяжок:

Тоді зусилля необхідне для натягу затяжок будет:

, де
- нормативне опір арматури розтягуванню по таблиці 19 *

СНиП 2.0301-84.

Список літератури:


1. СНиП 2.03.01-84 *. Бетонні та залізобетонні конструкції / Держбуд СРСР. -
М.: ЦИТП Держбуду СРСР, 1989. - 80с.
2. Мандриков А.П. Приклади розрахунку залізобетонних конструкцій: Навчальний посібник для технікумів. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Стройиздат, 1989.
3. Байков В.Н., Сигалов Е.Є. Залізобетонні конструкції: Загальний курс.
Підручник для вузів. 4-е вид., Перераб. - М.: Стройиздат, 1985.
4. Посібник з проектування бетонних і залізобетонних конструкцій з важких і легких бетонів без попередньої напруги арматури (до СНиП
2.03.01-86). - М.: ЦИТП, 1989.

-----------------------


 
Подібні реферати:
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами з ...
Поперечний армування проектуємо у вигляді горизонтальних сіток С-3 з арматури класу А-I, крок сіток приймаємо S = 150 мм (hс / 4 = 800/4 = 250 мм. В межах висоти подколонніка розташовується шість сіток С-2
Методичні рекомендації з виконання розрахунково-графічних робіт з опору ...
Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути досить короткою, без зайвих докладних пояснень і теоретичних висновків, наявних у підручниках та інших навчальних посібниках, але не надто короткою, що містить один т
Бетоноукладач
Для укладання бетонної суміші в форми застосовують різні бетоноукладачі. Бетоноукладач з гвинтовим живильником призначений для укладання бетонної суміші в форми при виробництві напірних ж. б. труб методом Гідропром
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами з ...
Вага покриття Вага кр.стойкі Вага ср.стойкі для кр.cт для ср.ст надкран підкрався надкран підкрався 508.10 0.00 25.70 107.60 0.00 0.00 Вага підфарбуй Вага навісних панелей Сніг для балки та шляхи в сеч1-1 в сеч2-2 в
Розрахунок причалу і акваторії порту
Основні причини спаду вантажообіг морських портів України - незавершеність реформ в галузі економіки, управління, брак досвіду в господарської діяльності в нових економічних умовах, митні та
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами з ...
Грунтові води виявлені в четвертому шарі. Оцінюючи дані інженерно-геологічних умов слід зауважити, що грунти цілком задовольняють проектованому будівлі. Вплив споруди на виникнення геологич
Розрахунок процесу конвективного сушіння сипучого матеріалу в барабанній, що оберта ...
За наведеними даними провести розрахунок матеріального і теплового балансів процесу сушіння з допомогою діаграми Рамзіна. Зробити розрахунок габаритів барабанної сушарки. Залежно від типу матеріалу використовують
Організація будівельного виробництва
Будівництво - одна з найважливіших і великих галузей народного господарства. Продуктом функціонування будівельної галузі є створення цивільних, промислових, житлових та ін будівель.
Перспективи розвитку петербурзького порту
- Глава 3. Розвиток інших портів на Балтійському морі. 3. Висновок. 4. Додаток 1. Вантажообіг петербурзького морського порту в період з 1995 по 2001 рік. 5. Додаток 2. Структура вантажообігу
Бізнес-план ВАТ Будівельний трест № 12
Зі складу Будтресту № 12 були виділені: в 1965 році - будтрест № 17 в 1965 році - трест «Могілевсельстрой» в 1967 році - трест «Крічевсельстрой» в 1971 році-Домобудівний комбінат.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар