загрузка...

трусы женские
загрузка...
Бізнес-план ВАТ Будівельний трест № 12
Зі складу Будтресту № 12 були виділені: в 1965 році - будтрест № 17 в 1965 році - трест «Могілевсельстрой» в 1967 році - трест «Крічевсельстрой» в 1971 році-Домобудівний комбінат.
Бетоноукладач
Для укладання бетонної суміші в форми застосовують різні бетоноукладачі. Бетоноукладач з гвинтовим живильником призначений для укладання бетонної суміші в форми при виробництві напірних ж. б. труб методом Гідропром
Розрахунок процесу конвективного сушіння сипучого матеріалу в барабанним, обертовою сушарці
За наведеними даними провести розрахунок матеріального і теплового балансів процесу сушіння з допомогою діаграми Рамзіна. Зробити розрахунок габаритів барабанної сушарки. Залежно від типу матеріалу використовують
Посилення залізобетонних балок з нормальними тріщинами
Будемо виходити з припущення, що вісь центру ваги проходить по середині висоти перерізу балки. Отже, момент інерції площі поперечного перерізу визначається за формулою:
Методичні рекомендації з виконання розрахунково-графічних робіт з опору матеріалів
Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути досить короткою, без зайвих докладних пояснень і теоретичних висновків, наявних у підручниках та інших навчальних посібниках, але не надто короткою, що містить один т
Перспективи розвитку петербурзького порту
- Глава 3. Розвиток інших портів на Балтійському морі.
3. Висновок.
4. Додаток 1. Вантажообіг петербурзького морського порту в період з 1995 по 2001 рік.
5. Додаток 2. Структура вантажообігу
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами середнього режиму роботи
Грунтові води виявлені в четвертому шарі. Оцінюючи дані інженерно-геологічних умов слід зауважити, що грунти цілком задовольняють проектованому будівлі. Вплив споруди на виникнення геологич
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами середнього режиму роботи (пояснювальна записка № 2 до курсового проекту (необхідний AutoCad 2000 або вище))
Вага покриття Вага кр.стойкі Вага ср.стойкі для кр.cт для ср.ст надкран підкрався надкран підкрався
508.10 0.00 25.70 107.60 0.00 0.00
Вага підфарбуй Вага навісних панелей Сніг для балки та шляхи в сеч1-1 в сеч2-2 в
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами середнього режиму роботи (у doc-е вставка CorelDraw11)
Поперечний армування проектуємо у вигляді горизонтальних сіток С-3 з арматури класу А-I, крок сіток приймаємо S = 150 мм (hс / 4 = 800/4 = 250 мм. В межах висоти подколонніка розташовується шість сіток С-2
Розрахунок причалу і акваторії порту
Основні причини спаду вантажообіг морських портів України - незавершеність реформ в галузі економіки, управління, брак досвіду в господарської діяльності в нових економічних умовах, митні та
Організація будівельного виробництва
Будівництво - одна з найважливіших і великих галузей народного господарства. Продуктом функціонування будівельної галузі є створення цивільних, промислових, житлових та ін будівель.
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар