загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по митній системі » Практика в Одеському порту

Практика в Одеському порту

ОДЕСА 2000

Одеський морський торговий порт є найбільшим портом країни , який переробляє нафтоналивні, навалочні, насипні та тарно-штучні вантажі у всіх видах плавання та кореспондує практично з усіма регіонами земної кулі. У порту є спеціалізований контейнерний комплекс, Нефтерайон, сучасний морський вокзал.

Навігація в порту цілорічна. Поява льоду наголошується в грудні, зникнення в лютому-початку березня, але поява льоду в бухті спостерігається вкрай рідко, через недостатньо низьких температур води взимку і крім цього солоності морської води. Число днів із суцільним нерухомим льодом на акваторії і в порту в суворі зими становить максимум 60, а в м'які з температурою повітря в перебігу декількох днів нижче-150 С-0 днів.

Підхідний канал мається до нафторайону порту, його довжина становить 1,1 милі, по всій довжині підхідний канал має достатню ширину і глибину, завдяки чому можливий прийом суден важковаговиків.

Порт Одеса розташований у південно-західного берега Одеської затоки в північно-західній частині Чорного моря. Причальні споруди і всі прилеглі портові склади і території розташовуються в невеликій бухті, тому природні умови не є перешкодою для роботи порту на протязі всього року. З обох сторін порт оточений міськими пляжами. Порт розташувався прямо в центрі старого міста і має зручні під'їзні шляхи як для автомобільного так і для залізничного транспорту.

Річна пропускна спроможність порту складає 20 млн. Т, в тому числі
10,2 млн. Т нефтегрузов. У 1995 році вантажообіг наливних вантажів склав
11,9 млн. Т, навалювальних і насипних-1800000. Т, тарно-штучних-4,1 млн. Т.
Загальний вантажообіг порту в 1995 році склав 17,8 млн. т.

Причальний фронт порту складається з 37 причалів, загальною довжиною 6814,5 п. м., глибиною 9,5-12,5 м.

Наявність складів: критих-65тис.м2, відкритих-139,4тис. м2.


В наземної акваторії порту є великі площі для зберігання вантажу: це контейнерні майданчики, територія для зберігання навалювальних і насипних вантажів, а також криті склади як для транзитних вантажів так і для вантажів які чекають відповідного митного оформлення або знаходяться під санітарно-епідеміологічним контролем.

Так як в наші дні темпи будівництва в Одесі ростуть відповідно і збільшився потік завозиться річкового піску який більш придатний для будівельних робіт ніж морської унаслідок солоності. Крім піску на відкритих складах порту зберігаються руди і корисні копалини відкритого зберігання, дріт і металопрокат.

Води є найважливішим компонентом навколишнього природного середовища, поновлюваних, обмеженим і вразливим природним ресурсом, використовуються і охороняються в Україні як основа життя і діяльності народів, що проживають на її території, забезпечують економічний, соціальний, екологічне благополуччя населення , існування тваринного і рослинного світу.
Водні ресурси - запаси поверхневих і підземних вод, які перебувають у водних об'єктах, які використовуються або можуть бути використані; Водний об'єкт - зосередження вод на поверхні суші в формах її рельєфу або в надрах, що має межі, обсяг і риси водного режиму; Водний режим - зміна в часі рівнів, витрат і об'ємів води у водних об'єктах;
Одеський морський порт є важливим стратегічним об'єктом України, тому будь-які дії пов'язані як з територією так і господарськими одиницями порту охороняються законами України.

Водний фонд - сукупність водних об'єктів у межах території України, включених або підлягають включенню до державного водний кадастр.

Великий збиток для екології в наші дні складають стічні води - вода, що скидається в установленому порядку у водні об'єкти після її використання або надійшла з забрудненої території.

Забруднення водних об'єктів - це скидання або надходження іншим способом у водні об'єкти, а також утворення в них шкідливих речовин, які погіршують якість поверхневих і підземних вод, обмежують використання або негативно впливають на стан дна і берегів водних об'єктів, тому контроль за забрудненням водних ресурсів достатньо серйозний, і організації порушують правила скидання відпрацьованих вод в море піддаються досить високим грошовим стягненням.

Так як порт є водокористувачем - то керівництво порту несе відповідальність перед державою як юридична особа за забруднення або інші видимі і не видимі засмічення небудь шкоду заподіяну як морської фауні так і прибережній зоні.

Водогосподарський об'єкт - це споруда, пов'язане з використанням, відновленням і охороною водних об'єктів та їх водних ресурсів за яким повинен бути встановлений контроль для уникнення заподіяння шкоди примикають територій, також забезпечення технічного обслуговування та при необхідності реконструкції.

Водогосподарська діяльність - діяльність порту, пов'язана з використанням, відновленням і охороною водних об'єктів знаходяться на території порту, також контролюється законами України. Для ведення діяльності зачіпає використання водних об'єктів необхідна ліцензія на водокористування - спеціальний дозвіл на користування водними об'єктами або їх частинами на певних умовах.

Крім цього існує розпорядча ліцензія - спеціальний дозвіл на розпорядження в установленому порядку правами користування водними об'єктами.

Закони України і в тому числі Конституція регулюють відносини в галузі використання і охорони водних об'єктів з метою забезпечення прав громадян на чисту воду та сприятливе водне середовище; підтримки оптимальних умов водокористування; якості поверхневих і підземних вод в стані, що відповідає санітарним та екологічним вимогам; захисту водних об'єктів від забруднення, засмічення і виснаження; запобігання або ліквідації шкідливої ??дії вод, а також збереження біологічного різноманіття водних екосистем.

Цілі законодавства України реалізуються на основі принципу сталого розвитку (збалансованого розвитку економіки і поліпшення стану навколишнього природного середовища).

Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори України в галузі використання і охорони водних об'єктів є складовою частиною правової системи України.

Міжнародні договори України застосовуються до водних відносинам безпосередньо, крім випадків, коли з міжнародного договору України випливає, що для його застосування потрібно прийняття внутрішньодержавного акта.

Фінансові відносини, включаючи податкові, а також інші адміністративні відносини, що виникають при використанні і охороні водних об'єктів, регулюються законами відповідно до загальних положень фінансового та адміністративного законодавства України.

Порядок використання та охорони транскордонних (прикордонних) водних об'єктів встановлюється Законами, про Державну кордоні України та міжнародними договорами Російської Федерації.

Водні об'єкти, що знаходяться в державній власності, а також відокремлені водні об'єкти, що знаходяться в муніципальній власності, є водними об'єктами загального користування, якщо в водо-охоронних, екологічних чи інших інтересах законодавством України не передбачено інше.

Крім загальнодержавних законів контролюючих діяльність порту присутні також внутрішньопортові правила і закони діють тільки на території порту.
До таких відносяться правила пожежної безпеки, правила технічного обслуговування і своєчасного огляду припортових споруд, техніки, правила з ліквідації надзвичайних споруд, плани евакуації з порту і тд.
Особливу увагу керівництво порту виділяє правилам пожежної безпеки так як це досить важливо на території порту, тому що на території порту знаходяться як відкриті так і закриті склади на яких зберігаються коштовні вантажі, більшість з яких пожежонебезпечні і мають здатність самозайматися. Крім цього на відкритих складах зберігаються навалом вугільні руди для яких досить недопалка для загоряння.
Тому на території порту категорично забороняється курити, для куріння відведені спеціальні місця.

Так як порт є важливим стратегічним об'єктом на території порту діють суворі прикордонно-митні правила.
На вході в порт здійснюється паспортний контроль, а у працівників порту є службові пропуску. В'їзд транспорту на територію порту без спеціального дозволу заборонений.

Митна справа відноситься до ведення федеральних органів державної влади.

Територія Одеського морського порту є митною зоною, тому тут діють всі митні закони.

В Україні здійснюється єдина митна політика, що є складовою частиною внутрішньої і зовнішньої політики України.

Цілями митної політики України є забезпечення найбільш ефективного використання інструментів митного контролю та регулювання товарообміну на митній території, участь у реалізації торгово-політичних завдань із захисту українського ринку, стимулюванню розвитку національної економіки, сприяння проведенню структурної перебудови та інших завдань економічної політики країни, інші цілі, що визначаються Верховною Радою, Президентом України та
Урядом відповідно до цього Кодексу та іншими законодавчими актами.

Україна прагне до активної участі в міжнародному співробітництві в галузі митної справи. Митна справа в Україні розвивається у напрямі гармонізації та уніфікації з загальноприйнятими міжнародними нормами і практикою.

Митну територію України становить сухопутна територія, територіальні та внутрішні води і повітряний простір над ними.

На території України можуть знаходитися вільні митні зони і вільні склади. Території вільних митних зон і вільних складів розглядаються як знаходяться за межами митної території Російської
Федерації, за винятком випадків, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами з митної справи.

Межі митної території України, а також периметри вільних митних зон і вільних складів є митним кордоном України.

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар