загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по митній системі » Митний кодекс Республіки Білорусь

Митний кодекс Республіки Білорусь

МИТНИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

від 6 січня 1998 N 133-З

(Газета "Звязда" від 15.01.98 р .;

Відомості Національних зборів Республіки Білорусь,

1998 , N 10-12, ст.104)

----------------------------------------------------------

Кодекс набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування

----------------------------------------------------------

Прийнятий Палатою представників 17 грудня 1997

Схвалений Радою Республіки 20 грудня 1997

[Зміни і доповнення:

Закон від 19 травня 2000 N 391-З (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2000 г., N 50, 2/166)

]

ОГЛАВЛЕНИЕ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1 Митна справа в Республіці Білорусь

Стаття 1. Митна справа в Республіці Білорусь

Стаття 2 Митна політика Республіки Білорусь

Стаття 3 Митна територія і митний кордон Республіки

Білорусь

Стаття 4 Митна справа і міжнародна економічна інтеграція

Стаття 5 Законодавство Республіки Білорусь про митну справу

Стаття 6 Дія міжнародних договорів при здійсненні митної справи

Глава 2 Організація митної справи

Стаття 7 Управління митною справою

Стаття 8 Митні органи Республіки Білорусь

Стаття 9 Митні лабораторії, дослідницькі установи, навчальні заклади і підприємства, підвідомчі

Державному митному комітету Республіки

Білорусь

Стаття 10 Основні функції митних органів Республіки

Білорусь

Стаття 11 Нормативні акти Державного митного комітету Республіки Білорусь

Стаття 12 Прапор і розпізнавальний знак митних органів

Республіки Білорусь

Стаття 13 Взаємодія митних органів Республіки Білорусь з іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами

Стаття 14 Надання службових і побутових приміщень, обладнання та засобів зв'язку митним органам

Республіки Білорусь

Стаття 15. Надання земельних ділянок митним органам

Республіки Білорусь

Стаття 16 Відношення до інформації, представленої митним органам Республіки Білорусь державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами для митних цілей

Стаття 17 Оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів Республіки Білорусь та їх посадових осіб

Стаття 18 Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі

РОЗДІЛ II. ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН РЕСПУБЛІКИ

БІЛОРУСЬ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. МИТНІ

РЕЖИМИ

Глава 3 Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів

Стаття 19 Право на ввезення в Республіку Білорусь та вивезення з

Республіки Білорусь товарів і транспортних засобів

Стаття 20 Заборона ввезення в Республіку Білорусь та вивезення з

Республіки Білорусь товарів і транспортних коштів

Стаття 21 Обмеження на ввезення в Республіку Білорусь та вивезення з

Республіки Білорусь товарів і транспортних засобів

Стаття 22 Порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Республіки Білорусь

Стаття 23 Види митних режимів

Стаття 24 Особливості правового регулювання митних режимів

Стаття 25 Вибір і зміна митного режиму

Стаття 26 Митне оформлення та митний контроль

Стаття 27 Місце і час перетину товарами і транспортними засобами митного кордону Республіки Білорусь

Стаття 28 Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон

Республіки Білорусь

Стаття 29 Користування і розпорядження умовно випущеними товарами і транспортними засобами, щодо яких надано пільги по митних платежах

Глава 4 Випуск товарів для вільного обігу

Стаття 30 Зміст митного режиму

Стаття 31 Умови поміщення товарів у митний режим

Глава 5 Реімпорт товарів

Стаття 32 Зміст митного режиму

Стаття 33 Умови поміщення товарів у митний режим

Стаття 34 Повернення сум вивізних митних зборів, податків та інших сум

Глава 6 Транзит товарів

Стаття 35 Зміст митного режиму

Стаття 36 Умови поміщення товарів у митний режим

Стаття 37 Дозвіл на транзит товарів

Стаття 38 Документи на товари, що підлягають врученню митному органу призначення

Стаття 39 Заходи, що вживаються внаслідок аварії або дії непереборної сили

Стаття 40 . Відповідальність перевізника

Глава 7 Митний склад

Стаття 41 Зміст митного режиму

Стаття 42 Умови поміщення товарів у митний режим

Стаття 43 Термін зберігання товарів

Стаття 44 Операції, вироблені з товарами, поміщеними під режим митного складу

Стаття 45. Звільнення товарів, поміщених під режим митного складу і призначених на вивезення відповідно до митного режиму експорту, від митних зборів, податків або повернення сплачених сум

Стаття 46 Митні склади та їх типи

Стаття 47 Власники митних складів

Стаття 48 Ліцензія на встановлення митного складу

Стаття 49 Вимоги до митних складів і їхніх власників

Стаття 50 Відповідальність за сплату митних платежів

Стаття 51 Ліквідація митного складу

Глава 8 Магазин безмитної торгівлі

Стаття 52 Зміст митного режиму

Стаття 53 Умови поміщення товарів у митний режим

Стаття 54 Ліцензія на встановлення магазину безмитної торгівлі

Стаття 55 Вимоги до власника магазину безмитної торгівлі

Стаття 56 Відповідальність за сплату митних платежів

Стаття 57 Ліквідація магазину безмитної торгівлі

Глава 9 Переробка товарів на митній території

Стаття 58 Зміст митного режиму

Стаття 59 Операції з переробки товарів

Стаття 60 Ліцензія на переробку товарів на митній території

Стаття 61 Строки переробки товарів на митній території

Стаття 62 Кількість виходу продуктів переробки у митних цілях

Стаття 63 Повернення сум ввізних митних зборів і податків

Стаття 64 Звільнення від вивізних митних зборів і податків і застосування заходів економічної політики

Глава 10. Переробка товарів під митним контролем

Стаття 65 Зміст митного режиму

Стаття 66 Положення, відповідно до яких здійснюється переробка товарів під митним контролем

Стаття 67 Обмеження використання митного режиму

Глава 11. Тимчасове ввезення (вивезення) товарів

Стаття 68 Зміст митного режиму

Стаття 69 Умови поміщення товарів у митний режим

Стаття 70 Дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) товарів

Стаття 71 Терміни тимчасового ввезення (вивезення) товарів

Стаття 72 Звільнення тимчасово ввозяться (вивозяться) товарів від сплати митних зборів і податків

Стаття 73 Дії з товарами до закінчення встановлених строків тимчасового ввезення (вивезення)

Стаття 74 Неповернення тимчасово вивезених товарів унаслідок їх знищення, втрати, нестачі або неправомірних дій органів чи посадових осіб іноземної держави

Глава 12. Вільна митна зона. Вільний склад

Стаття 75 Зміст митних режимів

Стаття 76. Створення вільної митної зони

Стаття 77 Ліцензія на установа вільного складу

Стаття 78. Вимоги до вільних складів і їхніх власників

Стаття 79. Операції, вироблені з товарами у вільних митних зонах і на вільних складах

Стаття 80 Терміни перебування товарів у вільних митних зонах і на вільних складах

Стаття 81 Забезпечення дотримання законодавства Республіки

Білорусь про митну справу на митних зонах і на вільних складах

Стаття 82. Облік товарів, що знаходяться у вільних митних зонах і на вільних складах

Стаття 83. Справляння митних зборів і податків і застосування заходів економічної політики

Стаття 84. Звільнення товарів, призначених для вивозу відповідно до митного режиму експорту, від митних зборів і податків або повернення сплачених сум

Стаття 85 Відповідальність за сплату митних платежів

Стаття 86. Ліквідація вільного складу

Глава 13. Переробка товарів поза митної території

Стаття 87. Зміст митного режиму

Стаття 88. Операції з переробки товарів поза митної території

Стаття 89 Випадки, що виключають можливість використання митного режиму

Стаття 90. Ліцензія на переробку товарів поза митної території

Стаття 91 Строки переробки товарів поза митної території

Стаття 92 Кількість виходу продуктів переробки у митних цілях

Стаття 93. Застосування митних зборів і податків при вивезенні товарів на переробку

Стаття 94. Звільнення продуктів переробки від ввізних митних зборів і податків

Стаття 95. Заміна продуктів переробки іноземними товарами

Стаття 96. Неповернення вивезених для переробки товарів або продуктів переробки з причини їх знищення, втрати, нестачі або неправомірних дій органів чи посадових осіб іноземної держави

Глава 14 . Експорт товарів

Стаття 97 Зміст митного режиму

Стаття 98. Вимоги при експорті товарів

Стаття 99. Випуск товарів у митному режимі експорту

Глава 15. Реекспорт товарів

Стаття 100. Зміст митного режиму

Стаття 101. Умови реекспорту товарів

Глава 16. Знищення товарів

Стаття 102. Зміст митного режиму

Стаття 103. Витрати по знищенню товарів

Стаття 104. Відходи, що утворилися в результаті знищення товарів

Глава 17. Відмова від товару на користь держави

Стаття 105. Зміст митного режиму

Стаття 106. Витрати, пов'язані з відмовою від товару

Глава 18. Переміщення через митний кордон Республіки

Білорусь транспортних засобів та окремих видів товарів

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар