загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по теории государства и права » Правовое регулирование земельных отношений

Правовое регулирование земельных отношений

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Особливості земельних і сільськогосподарських відносин

Земельні і сільськогосподарські відносини посідають особливе місце в історії нашої держави. Наші пращури здавна займалися землеробством, котре переважало над всіма іншими видами сільськогосподарської діяльності.
Проблеми земельних відносин знайшли своє відображення у найдавнішій пам'ятці вітчизняної правової культури - "Руській Правді". Згодом протягом багатьох століть процес становлення демократії проходив під гаслом "Земля і воля", що добре Вам відомо з курсу вітчизняної історії.

Специфіка земельних відносин визначається тим, що земля займає домінуюче положення серед природних компонентів. Щоб переконатися у цьому, уявіть лише природу без землі або принаймі річку без берегів.

Земля - об'єкт, обмежений у просторі. І цей об'єкт нерухомий, більш нерухомий, ніж будинки чи споруди. Земля - не лише екологічний об'єкт і засіб сільськогосподарського виробництва, а ще й майно. Конституція України визначає землю як основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною держави (ст. 14).

Земельна реформа

Радянський період показав, що земельні відносини, які грунтуються лише на коллективних формах господарювання, не є найеффективністю в 1992р. відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі" від 13 березня 1992р. Земельна реформа мала декілька цілей:
. Забезпечення на принципово нових земельних відносинах високоефективного використання земельних угідь;
. Створення умов рівноправного розвитку всіх форм господарювання на землі;
. Формування багатоукладної економіки;
Раціональне використання та охорона земельних ресурсів;

Створення високотоварногго та ефективного фермерського господарства;

Ведення економічного та ефективного фермерського господарства;

Створення конкурентноспроможного на світовому ринку національного агропромислового комплексу.
Досягнення вказаних цілей було малоймовірним за правової бази, що існувала в той час і яка потребувала радикального оновлення.

Земельний кодекс

Нині чинний Земельний кодекс України було прийнято 18 грудня 1990р. і затверджено у новій редакції 13 березня 1992р. Важливою рисою кодекс є забезпечення різноманітності форм власності на землю.

Форми власності на землю України

Державна Комунальна Колективна Приватна

Усі форми власності є РІВНОПРАВНИМИ

На жаль, колективне господарювання на землі в багатьох випадках привело до байдужого, безгосподарського, а часом і шкідливого ставлення до власності, зокрема до власності на землю.

Проте колективна форма господарства, яка багато в чому відповідає давнім традиціям громадського землекористування, ще далеко не вичерпала себе і поки що становить гідну конкуренцію приватним фермерським господарствам, які лише стають на ноги.

З юридичної точки зору принципово те, що користуватись землею можна лише на двох основних правових підставах: бути або її власником, або лише користувачем (орендарем).

Приватна власність на землю

Право приватної власності на землю - один з проявів права громадян на власність, яке гарантовано Конституцією України. Це зовсім не означає, що можуть бути передані у приватну власність (приватизовані) будь-які земельні ділянки. Відповідно до цільового призначення зараз землі поділяються на сім категорій:

Землі сільськогосподарського призначення;

Землі населених пунктів;

Землі промисловості, транспорту, зв'язку та оборони;
Землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

Землі лісового фонду;

Землі водного фонду;

Землі запасу.

Землі 3-7 категорій залишаються у державній власності і, як правило, передаватися в іншу власність не можуть.

Однак, як свідчить досвід передових держав, приватний землевласник - дбайливий господар і високоефективний товаровиробник. Тому законодавством передбачено, що земля може надаватися у приватну власність для наступних потреб:

Для ведення селянського господарства

Для ведення особистого підсобного господарства

Для ведення садівництва як колективного, так і індивідуального

Під гаражне, дачне, індивідуальне житлове будівництво.

|Мета, з якою надається земля |Площа (максимальна) |
|Для ведення селянського господарства |50-100 га |
|Для ведення особистого підсобного |0,6 га |
|господарства в межах насел. пунктів | |
|Для ведення садівництва |0,12 га |
| |0,25 га |
| |0,25 га |
| |0,15 га |
| |0,10 га |
| |0,10 га |
| |0,01 га |
| | |
| | |


 
Подобные рефераты:
Цивільне і шлюбно-сімейне право за "Руською Правдою"
Друга частина Руської Правди відбиває процес розвитку феодальних відносин: скасування кровної помсти, захист життя і майна феодалів підвищеними мірами покарання. Велика частина статей Короткої Правди містить н
Статусы кабинета министров Украины
Конституція України істотно підвищила роль і місце виконавчої влади в системі органів державної влади. У ст. 6 Конституції України проголошується, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу
Суверенітет України
Підтримані українським народом на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року, ці ідеї були послідовно реалізовані Верховною Радою, яка створила правову базу демократичної держави з соціально орієнтованою р
Шляхи формування правової держави в Україні
Держава - організація політичної влади в суспільстві, яка виражає інтереси і волю пануючого в ньому частини населення (зокрема, певного класу), здійснює управління суспільними процесами за допомогою загальообов
Громадянське суспільство і держава
Проблема громадянського суспільства відноситься до числа самих фундаментальних наукових проблем, яка хвилювала протягом багатьох віків кращі уми людства. Вона з`явилась з появою держави і поділу суспільства на
Поняття і види правових норм
Метою даної роботи є визначення ролі правових норм в суспільному житті людини і їх класифікація, аналіз їх співвідношення і взаємодії з іншими соціальними нормами, їх функціонування в умовах різних політичних
Нормы права и другие социальные нормы
В умовах формування правової держави в Україні зростає значення соціальних регуляторів суспільних відносин, в яких знаходять своє відбиття загально людські потреби й цінності. Людське суспільство, як будь-яка
Поняття та форми державного устрою2
Складність таких об'єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той чи інший бік, елементи і риси державно-правової дійсності у визначеному
Центральна Рада
"Цілковита самостійність і незалежність - наголошував М. Грушевський, суть послідовне, логічне завершення запитів національного розвитку і самовизначення будь-якої народності, що займе певну територію і має до
Нормы права в системе нормативного регулирования
Правові відносини виникають не з юридичних норм, а з життєвих, фактичних суспільних відносин. Однак, для того щоб ті чи інші фактичні суспільні відносини чи придбали мало характер правовідносини, воно повинне
Поняття та форми державного устрою
Складність таких об'єктів, як право і держава, призводить до того, що вони вивчаються багатьма юридичними науками. Останні вивчають той чи інший бік, елементи і риси державно-правової дійсності у визначеному
Правові відносини
Люди в процесі свого життя і діяльності вступають один з одним у численні взаємини. Такі відносини бувають різного типу. Зокрема, суспільні відносини можна розділити на матеріальні й ідеологічні. Матеріальні с
Основні правові системи сучасності
Тема цієї роботи вибрана тому, що право і держава нерозривно взаємопов'язані, але кожна країна будує свою правову систему, беручи до уваги свої індивідуальні особливості історичного розвитку. Тому сучасні прав
Суверенітет України
24 серпня 1998р. в Україні широко відзначалася знаменна дата: сьома річниця з дня проголошення її незалежності. П'ять прожитих років для країни - строк невеликий. Проте, він не тільки дозволяє, але й примушує
Теорія розподілу влад
З цього приводу вже чимало написано і сказано. Hе буду повторювати аргументи, а лише зазначу, що принцип поділу влади для правової держави не слід фетишизувати, що єдиним джерелом державної влади є народ, а де
Франція
Уряд, відповідно до конституції, "визначає і здійснює політику країни". Він відповідальний перед парламентом, йому може бути винесений квотум недовіри з боку Національних зборів.
Конституционые проекты Директории
Але якими б добрими намірами не керувався Петлюра у взаєминах із євреями, він був нездатний контролювати отаманів (військово-польові суди, наступна страта Семесенка та інших партизанських ватажків не поліпшили
Высшие органы демократического государства
Для характеристики статусу кожного з вищих органів сучасної держави визначальними є поняття форми державного правління. Форма правління - це спосіб організації влади, зумовлений принципами взаємовідносин вищих
Система права і законодавства
Система як фiлософське поняття - це певне цiлiсне явище, що складається з частин, взаємопов'язаних та взаємодiючих мiж собою. Як цiле неможливе без його складникiв, так i окремi складники не можуть виконувати
Проблема происхождения государства и права
В теологической теории трудно найти элементы, приемлемые для современной светской трактовки происхождения государства. Её рациональным зерном можно считать идею об утверждении порядка как общего блага в госуда
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар