загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з теорії держави і права » Функції держави і форми їх реалізації

Опції держави і форми їх реалізації


Державний професійний ліцей № 67

Курсова робота з

Теорії Держави і Права на тему:

«Функції держави і форми їх реалізації»

Виконав учень гр. Ю-1

Денисов Р.С.

Перевірила:

Назарова М.Є.

Дубна 2003

ПЛАН.


Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 3

Глава I. Поняття, зміст і ознаки функції держави

1. Поняття "функція держави". . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ..................... 3

2. Зміст функцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ..................... 4

3. Ознаки функцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ........................ 5

4. Еволюція функцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ....................... 6

5. Класифікація функцій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ........................ 7

6. Функції Російської держави. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ..................... 9

Глава II. Внутрішні функції:

1. Забезпечення народовладдя. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ..................... 10

2. Економічна функція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ....................... 11

3. Соціальна функція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ....................... 12

4. Екологічна функція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ..................... 13

5. Оподаткування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ..................... 14

6. Захист прав і свобод громадян. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .................... 15


Глава III. Зовнішні функції:

1. Інтеграції у світову економіку. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ....................... 16

2. Підтримки іноземних інвестицій. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ................... 17

3. Функція оборони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ..................... 18

4. Функція підтримки світового порядку. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ..................... 19

5. Функція співробітництва з іншими державами у вирішенні глобальних проблем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ........................................ 20

Глава IV. Правові форми виконання функцій. . . . . . . . . . . . . . .
........................ 21

Глава V. Засоби і способи виконання державою своїх функцій ........... ......... 21

Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ...................... 24

Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ...................... 24

Список нормативних актів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ........................ 24

Введення

Слід зауважити, що перетворення і реформи останніх років не обійшли і такий предмет, як теорія держави і права . Занадто очевидний розрив між традиційно сформованим змістом монографій, підручників і навчальних посібників та тими державними і правовими реальностями, які характеризували стан і розвиток людського суспільства взагалі, російського суспільства зокрема.

До теперішнього часу істотно збагатилося наукове знання про важливі сторони функціонування і розвитку держави і права. Нові процеси в державно-правовому житті суспільства вимагають перегляду багатьох звичних уявлень.

Як дані процеси відбилися на такому понятті як "функції держави"? Я вважаю це питання дуже важливим і актуальним, тому що якщо до кінця не розібратися в тому, "що і як держава робить", що воно має робити, нашій країні неможливо буде знайти шляхи виходу з кризи, що склалася.

Крім цього, мені здається, що докладне вивчення даної теми допоможе глибше розвинути уявлення про державу як про соціальний інститут, про те як цей інститут живе, діє, змінюється, які основні тенденції його розвитку, як він виконує своє соціальне призначення.

Глава I. Поняття, зміст і ознаки функції держави

1. Поняття "функція держави"

Функції держави - це основні напрямки його діяльності, що виражають сутність і соціальне призначення державного управління суспільством [1].

У функціях держави виражається його сутність, його призначення, і структура держави, тобто його внутрішню будову, яке визначається в першу чергу його призначенням і напрямком діяльності, яку воно здійснює. Призначення держави, що виявляється в його функціях, є об'єктивна необхідність виконання суспільно корисної, соціально обумовленої діяльності.
Теорія держави для опису, пояснення і прогнозування діяльної сторони держави використовує поняття функції держави - характеристики саме того, що і як держава "робить".
Функція, як і багато інші обществоведческие поняття, не є власне юридичним і політичним поняттям. Воно було запозичене з зовсім інших наук. Наприклад, у фізиці, математиці поняття функції виражає залежність однієї змінної величини від іншої, тобто безпосередньо ту залежність, коли при зміні однієї величини інша величина також змінюється певним чином.
Це є властивість юридичної мови, - запозичувати чужі поняття і наповнювати їх своїм спеціальним, особливим змістом, причому таким, який зрозумілий часом лише фахівцям у цій галузі і, який часом майже повністю втрачає зв'язок з початковим змістом .
Ось і з поняттям "функція", коли воно включається в юридичний понятійний апарат, відбувається цей процес. Функція в теорії держави і права означає напрямок, предмет діяльності того чи іншого політико-правового інституту, зміст цієї діяльності, її забезпечення. Саме в цьому сенсі йдеться про функції держави, уряду, міністерства, інших державних органів.
Отже, функція держави - це аналізовані комплексно предмет і зміст діяльності держави і забезпечують її засоби і способи. [2] Функції держави обумовлені його завданнями, залежать від її сутності і змінюються в міру його зміни, у міру переходу до сутності іншого порядку.

2. Зміст функцій

Поняття функції держави з'явилося

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
 
Подібні реферати:
Поняття і динаміка розвитку функцій держави
Слід зауважити, що перетворення і реформи останніх років не обійшли і такий предмет, як теорія держави і права. Занадто очевидний розрив між традиційно сформованим змістом монографій, підручників і
Сутність держави
У моїй роботі я хотіла б висвітлити тему «Сутність держави» . На моє глибоке переконання, ця тема завжди буде займати актуальну позицію, і не тільки в нашій країні, але і у всіх інших світових
Опції сучасної держави
Наукове пізнання держави будь-якого історичного типу обов'язково передбачає розгляд його функцій, що становлять найважливіші якісні характеристики і орієнтири не тільки власне держави
Опції держави: поняття і класифікація
Це пов'язано, по-перше , з тим, що у функціях проявляється сутність держави, її соціальне призначення. Тому пізнання функцій служить передумовою пізнання головного і визначального у державі. По-втори
Поняття, класифікація і зміст основних функцій держави
Як майбутнього юриста, мене не випадково зацікавила тема «Поняття, класифікація і зміст основних функцій Російської держави» . На мою думку, актуальність обраної теми не викликає сумнівів, поск
Цілі, завдання, функції держави
Наукове пізнання держави будь-якого історичного типу обов'язково передбачає розгляд його цілей, завдань і функцій, що становлять найважливіші якісні характеристики і орієнтири не тільки собстве
Поняття і класифікація функцій держави
Перш ніж говорити про функції держави слід сказати кілька слів про його походження. Передумовами утворення держави могли послужити наступні фактори: злам родоплемінних відносин; поява
Семінари
1) Закони: a) єдності і боротьби протилежностей (світ - завжди в русі, але у круговому - за Аристотелем) б) перехід кількості в якість c) заперечення заперечення (нове завжди заперечує старе і навпаки).
Політична система суспільства
Людське суспільство перебуває у процесі постійних змін, які відбуваються під впливом різних факторів. Ускладнюються соціальні взаємозв'язки між людьми, з'являються нові потреби, і відповідні
Сутність держави
На будь-якому етапі розвитку людства питання про те, яким має бути держава, її функції, а також як і ким повинна здійснюватися державна влада залишався в тій чи іншій мірі актуальним і насущ
Право: поняття, ознаки, види, функції, принципи
У далекому історичному минулому мали місце суперечки про поняття права і держави, про їх співвідношення, вони тривають і в сьогоденні. Сучасні дослідники виділяють кілька підходів і визначень права. Оді
Форми держави
ДЕРЖАВА - політична організація громадянського суспільства, яка об'єднує все населення на основі такого членства, як громадянство, що характеризується наявністю спеціального розряду посадових осіб та органів державної
Поняття, сутність, функції і принципи права
На будь-якій стадії історичного розвитку людський колектив для того, щоб зберегти себе як стійку, організовану форму взаємин, припускає певні, загальновідомі і загальнообов'язкові дл
Шпаргалка з теорії держави і права
1 Предмет ТГП ... - основні загальні закономірності виникнення, функціонування і розвитку ГІП. Вивчає походження, форми, типологію, закономірності побудови, вплив на суспільство органів Гіп. Изуча
Держава в політичній системі суспільства
Держава виділилося з товариства на певному щаблі його зрілості. Суспільство - мати держави, відповідно держава - продукт суспільного розвитку. Держава піклується про суспільство або
Поняття правосвідомості, його структура та види. Шляхи підвищення правосвідомості г ...
Як явище духовного життя, право належить до сфери суспільної та індивідуальної свідомості. Норми права, нормативні акти, правозастосовні рішення та інші юридичні феномени можуть розглядатися ка
Цивільне право
У конституції визначається суспільний і державний устрій, принципи організації та діяльності органів влади та управління, основні права і обов'язки громадян. Конституція має вищу юридичну
Методологія теорії держави і права
Ісходникі для встановлення предмета, що вивчається будь-якою наукою, є визнання його об'єктивності. Факт об'єктивного співіснування держави і права очевидні. Держава і право, їх закони виникнення
Основи політики Естонської держави щодо освіти та охорони здо ...
Залежно від завдань освіту в Естонській Республіці ділиться на обшее, професійне та освіта за інтересами, а також, відповідно до міжнародного стандарту, прийнятому ЮНЕСКО, народна освіта має
Сутність правосвідомості
Як би не було велике значення матеріального чинника в історії, какою б силою потреби тіла не приковували до себе інтерес і увагу людської душі, - дух людини ніколи не перетворюється на пасивну, н
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар