загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з теорії держави і права » Республіка як форма правління

Республіка як форма правління

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра політології та держави і права.

Реферат на тему:

«Республіка як форма правління»

Виконала: Костинская В.С.

Студентка 3 курсу, гр. №633з

Перевірив: Ожиганов Н.І.

Ростов-на-Дону

2002

ПЛАН.

Введення.

1. Поняття, ознаки та види республіки.

- Дуалістична республіка.

-парламентська Республіка.

-Інші Види республіки.

2. Республіканська форма правління на прикладі Франції.

Висновок.

Список літератури.

Словник юридичних термінів.

Введення.

Республіка (від лат. Res publica - суспільна справа) - це така форма державного правління, при якій верховна влада належить виборним представницьким органам, що обирається на певний термін. [1]

Республіка або республіканська форма правління є вельми давньою формою державної організації суспільства. Уже в перших месопотамських містах-державах (IV-III ст. До н.е.), як у наслідку в давньогрецьких полісах, влада мала складну структуру. І в цій структурі верховенство влади найчастіше залишалося за демократичним органом - зборами і радою. При цьому в зборах брали участь усі повноправні городяни, всі громадяни міста-держави, які брали основні рішення, обирали раду для ведення поточних державних справ. Іноземці та раби, як правило, усувалися від участі в державному управлінні.
Воєначальники, ватажки дружин виконували рішення зборів, були на службі у ради.

Те чи інше співвідношення і взаємодія різних органів влади, ті чи інші способи утворення зібрань, рад визначають різні республіканські форми правління. Але завжди при цьому республіка характеризується виборними вищими органами влади, в які входять обрані представники народу. Для республіки характерні і різні повноваження, якими ці органи наділяються.

У першій частині цієї роботи будуть розглянуті ознаки, види республіканської форми правління, у другій частині, проаналізувавши конституцію Франції Я спробую визначити її форму республіканського правління.

1. Республіканська форма правління характеризується наявністю наступних юридичних ознак.

Республіканське правління - це колективне правління. Усі вищі органи державної влади - різного роду збори, ради і т.п. - Мають складну структуру, наділяються певними, тільки їм властивими повноваженнями і несуть відповідальність за їх невиконання або неналежне виконання згідно закону. Рішення, що приймаються вищими органами влади - законодавчими, представницькими, - в більшості випадків довгостроково готуються, обговорюються за відповідною процедурою, проходять експертизу, іноді перевіряються в експериментальному прядки. Прийняття ж рішення здійснюється, як правило, шляхом голосування. Воно вважається прийнятим якщо за нього проголосувала більшість.

Республіканське правління засноване підчас на принципі поділу єдиної державної влади на ряд влади: законодавчу, виконавчу і судову.

Це означає, що різним органам держави доручається виконувати різні функції з управління державою. Парламенту (народним зборам, національній асамблеї, думі, верховному раді, конгресу і т.п.) доручається приймати закони. Уряду і його органам (исполнительно-розпорядчим органам) - виконувати закони, організовувати їх виконання.
Судовим органам - здійснювати контроль за виконанням законів, залучати до відповідальності за їх порушення і т.д.

Іншими словами, органи республіканського правління наділяються різними повноваженнями і сферою діяльності (компетенцією) щодо здійснення єдиної державної влади. Незважаючи на поділ влади, всі республіканські органи покликані здійснювати узгоджено, системно, організовано єдину державну владу і не можуть функціонувати одне без одного.

Отже, поділ влади дозволяє, по-перше, більш якісно вирішувати покладені на кожну з властей завдання, по-друге, запобігати зловживання владою, яке стає досить імовірним при монополізмі влади, а по-третє, здійснювати контроль за діями державних органів.

Великі відмінності від монархії має республіка і в сфері утворення органів влади. По суті, республіка - це така форма правління, при якій всі вищі органи державної влади обираються народом або формуються загальнонаціональним представницьким установою. У різних країнах існують різні виборчі системи, але незмінним залишається той факт, що народ так чи інакше, обов'язково бере участь у формуванні органів державної влади.

В республіці органи влади обираються на певний строк. У більшості країн встановлюється додаткове обмеження, яке стосується того, скільки разів можна бути обраним на ту чи іншу посаду. Таким чином, в республіці реалізується принцип змінюваності.

Посадові особи в республіці несуть відповідальність. Звичайно, вона має передусім політичний характер і може виражатися в таких діях, як достроковий відгук, відхід у відставку, розпуск парламенту, зняття з посади і т.д. саме чіткий розподіл компетенції між державними органами дозволяє встановити, на якій ділянці державного механізму стався збій в роботі і де потрібно замінити чи інша посадова особа.

Республіканська форма правління в більшій мірі відповідає характеру демократичного конституційного держави. При цьому суспільна свідомість виходить із принципу формальної рівності людей, їх солідарності, об'єднаних в державі, необхідності компромісів і стабільності. Ідея рівності дозволяє висувати на ті чи інші посади найчастіше будь-якого громадянина, крім тих, хто на підставі закону обмежений у своїх правах. Республіканська форма правління найбільш ефективно забезпечує свободу особистості, забезпечує її співвідношення з правами, свободами та інтересами інших людей. Цей баланс реалізується у виборчій системі, захисті прав і свобод кожного громадянина, насамперед у судовій системі.

Сучасна практика державного республіканського будівництва знає два основних види республіки: президентську (дуалістичну) і парламентську.

- Президентська республіка представляє певне співвідношення повноважень президента - глави держави, парламенту - законодавчого органу і уряду - органу виконавчої влади, при якому в руках президента з'єднуються повноваження глави держави і глави уряду.
Яскравими прикладами президентської республіки є США, Аргентина, Мексика,
Бразилія та ін. В республіці даного виду державне управління будується за принципом жорсткого поділу влади. Президент управляє, парламент (конгрес, національні збори і т.д.) приймає закони.
Вищі органи держави не тільки структурно відокремлені, а й мають значної самостійністю. Президентська республіка відрізняється, як правило, позапарламентським способом обрання президента (всенародне обрання) і формування уряду, відсутністю відповідальності уряду перед парламентом. Уряд відповідальний перед президентом. Президент позбавлений права розпуску парламенту, і, навпаки, парламент може порушити проти президента процес його відсторонення від влади (так званий «імпічмент» ). Це відбувається тоді, коли президент допускає зловживання своєю владою, скоює злочини, умисно, грубо порушує Конституцію.

Президентська республіка створює дуже сприятливі юридичні передумови для зосередження в руках президента безлічі владних повноважень. Президентська республіка є досить гнучкою формою правління, тому вона отримала достатнього поширення. Більшість держав, що становлять Організацію Об'єднаних Націй, мають президентські системи правління.

Проте, не можна не враховувати і недоліки президентських республік - зосередження непомірною влади в руках президента веде в разі його хвороби, вікових проблем, до паралічу виконавчої влади, політичним тупикам. Одній людині не просто своєчасно і якісно приймати численні політичні рішення, «шийку політичної пляшки» [2] в подібних ситуаціях виявляється дуже вузьким. Ось чому об'єктивно в президентських республіках повинна існувати потужна «президентська команда» - структура, яка допомагає президенту з усіх напрямків його діяльності. В дану структуру входять: адміністрації, управління справами, комісії, комітети, аналітичні центри, представники і т.д.

Головна ознака даної форми правління - відсутність відповідальності виконавчої влади перед парламентом за проведену політику.

- Парламентська республіка є менш поширеною формою правління, ніж республіка президентська, він воно так само вельми поширена. Прикладом даної форми правління є Німеччина,
Фінляндія, Індія, Туреччина та ін.

Парламентська республіка характеризується проголошенням принципу верховенства парламенту, перед яким уряд несе політичну відповідальність за свою діяльність . Відмінною особливістю даного виду республіки є наявність посади прем'єр-міністра, якого обирає парламент. Тут уряд формується лише парламентським шляхом з числа лідерів партії, що отримала більшість у парламенті, і залишається при владі до тих пір, поки воно має підтримкою парламентської більшості. Лідер партії, як правило, стає головою уряду. Участь президента у формуванні уряду номінально. Хоча він формально і наділяється повноваженнями, на практиці надає мало впливу на здійснення державної влади.
Його політична дія може бути реалізовано тільки за згодою уряду, які виходять від нього нормативні акти набувають юридичної сили, як правило, тільки після схвалення урядом або парламентом, які і несуть за них політичну відповідальність.

- Іноді зустрічаються змішані форми правління, парламентсько президентські, які не вкладаються чітко в основну класифікацію республік, а дають своєрідний синтез, поєднання президентської і парламентської влади. Однак, таке поєднання буває різним. Наприклад, у Російській Федерації існуюча форма правління поєднує в собі риси парламентської і президентської республік. Змішання ознак знаходить відображення в наявності сильної президентської влади при збереженні деяких ознак парламентської форми правління - таких, як наявність поста голови уряду, можливість усунути від влади уряд парламентом, розпуск парламенту президентом. Зараз в Росії напівпрезидентська (змішана) форма правління, за якої президент обирається загальним голосуванням, він має в своєму розпорядженні широкими повноваженнями, що дозволяють йому діяти незалежно від уряду; поряд з президентом діють голова уряду і міністри, відповідальні перед президентом і парламентом.

Крім того, історія знає ще один вид республіки - Радянську республіку. Дана форма правління застосовується тільки в «соціалістичних» країнах, де політичний режим, як правило, тоталітарний, тобто максимально віддалений від демократичного. Головною ознакою даного виду республіки є верховенство і повновладдя рад або
«представницьких» органів під іншими назвами - всі інші державні органи формуються радами відповідного рівня, відповідальні перед ними або підзвітні їм. Поділ влади навіть теоретично не визнається; йому протиставлений принцип

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар