загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з теорії організації » Стратегічне планування

Стратегічне планування

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВСТУП 3
ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 3
ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 3
ЦІЛІ ФІРМИ: 4
ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 4
СТРУКТУРНА СХЕМА ПЛАНУВАННЯ 5
короткострокового та довгострокового планування 6
ДОВГОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ 6
КОРОТКОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ 7
ВИМОГИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ 9
ВИДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ ПЛАНУВАННЯ 11
РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ. 11
адаптації до зовнішнього середовища 11
ВНУТРІШНЯ КООРДИНАЦІЯ 12
УСВІДОМЛЕННЯ організаційної стратегії 12
ЦІЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА) 12
МІСІЯ ПІДПРИЄМСТВА 13
ВИБІР МІСІЇ 16
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦІЛЕЙ 17
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ (СХП). 19
ОЦІНКА І АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩА 20
УПРАВЛІНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ сильних і слабких сторін ПІДПРИЄМСТВА 23
МАРКЕТИНГ. 26
ФІНАНСИ / БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 26
ОПЕРАЦІЇ 27
ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ 28
КУЛЬТУРА І ОБРАЗ ПІДПРИЄМСТВА 28
ВИВЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 28
обмеженого зростання. 30
РОСТ 30
СКОРОЧЕННЯ 31
ПОЄДНАННЯ 31
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ І УСПІХ ПІДПРИЄМСТВА 32
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ. 32
ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ. 33
ВИСНОВОК 34
СПИСОК литеpатуpе: 37

ВСТУП
Стратегічне планування - це одна з функцій управління, яка являє собою процес вибору цілей організації та шляхів їх досягнення. Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції організації, мотивації і контролю орієнтовані на вироблення стратегічних планів. Динамічний процес стратегічного планування є тією парасолькою, під якою ховаються всі управлінські функції, не використовуючи переваги стратегічного планування, організації в цілому і окремі люди будуть позбавлені чіткого способу оцінки мети і напрямку корпоративного підприємства. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації. Проектуючи все вище написане на реалії обстановки в нашій країні, можна відзначити, що стратегічне планування стає все більш актуальним для російських підприємств, які вступають у жорстку конкуренцію як між собою так і з іноземними корпораціями.

ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

У поняття "планування" входить визначення цілей і шляхів їх досягнення. На Заході планування діяльності підприємств здійснюється по таких важливих напрямках, як збут, фінанси, виробництво і закупівлі. При цьому, звичайно, усі приватні плани взаємопов'язані між собою.
Задачі стратегічного планування
Планування необхідно для досягнення фірмою наступних цілей:
* підвищення контрольованої частки ринку
* передбачення вимог споживача
* випуск продукції більш високої якості
* забезпечення узгоджених термінів поставок
* встановлення рівня цін з урахуванням умов конкуренції
* підтримку репутації фірми у споживачів.
Завдання планування визначаються кожною фірмою самостійно в залежності від діяльності, якою вона займається. В цілому ж завдання стратегічного планування будь-якої фірми зводяться до наступного:
1. Планування зростання прибутку.
2. Планування витрат підприємства, і, як наслідок, їх зменшення.
3. Збільшення частки ринку, збільшення частки продажів.
4. Поліпшення соціальної політики фірми.
Таким чином основним завданням планування є отримання максимального прибутку як результату діяльності і здійснення його найважливіших функцій: планування маркетингу, продуктивності, інновацій та іншого.
Цілі фірми:
Етапи стратегічного планування
Процес стратегічного планування складається з семи взаємопов'язаних етапів; здійснюється спільно керівництвом фірми і співробітниками маркетингових служб.
Структурна схема планування
Сам процес планування проходить чотири етапи:
* розробка спільних цілей;
* Визначення конкретних, деталізованих цілей на заданий, порівняно короткий період часу (2,5,10 років);
* Визначення шляхів і засобів їх досягнення;
* Контроль за досягненням поставлених цілей шляхом зіставлення планових показників з фактичними.
Планування завжди орієнтується на дані минулого, але прагне визначити і контролювати розвиток підприємства в перспективі. Тому надійність планування залежить від точності і правильності бухгалтерських розрахунків минулого. Будь-яке планування підприємства базується на неповних даних. Якість планування більшою мірою залежить від інтелектуального рівня компетентних співробітників, менеджерів. Всі плани повинні складатися так, щоб в них можна було вносити зміни, а самі плани взаємопов'язувати з наявними умовами. Тому плани містять в собі так звані резерви, інакше іменовані "надбавками безпеки", проте дуже великі резерви роблять плани неточними, а невеликі тягнуть за собою часті зміни плану. В основу складання плану з конкретних напрямків виробничих дільниць підприємства кладуться окремі завдання, які визначаються як в грошових, так і в кількісних показниках. При цьому планування має відштовхуватися від так званих вузьких місць: останнім часом це збут, фінанси або робоча сила.
Короткострокового та довгострокового планування
Будь-яка компанія повинна застосовувати як довгострокове, так і короткострокове планування. Наприклад, при планування виробництва продукту як одного з найважливіших елементів ринкової стратегії доцільно застосовувати довгострокове й оперативне планування в сукупності, так як планування виробництва продукту має свої специфічні риси і визначається поставленою метою, термінами її досягнення, видом товару і так далі.
Довгострокове планування
Довгостроковий план звичайно охоплює трирічний або п'ятирічний періоди. Він скоріше носить описовий характер і визначає загальну стратегію компанії, оскільки важко передбачити всі можливі розрахунки на такий тривалий термін. Довгостроковий план виробляється керівництвом компанії і містить головні стратегічно цілі підприємства на перспектив.
Основні області довгострокового планування:
- організаційна структура
- виробничі потужності
- капітальні вкладення
- потреби у фінансових коштах
- дослідження та розробки
- частка ринку і так далі.
Короткострокове планування
Короткострокове планування може бути розраховане на рік, півроку, місяць, і так далі. Короткостроковий план на рік включає обсяг виробництва, планування прибутку й інше. Короткострокове планування тісно пов'язує плани різних партнерів і постачальників, і тому ці плани можуть або узгоджуватися, або окремі моменти плану є загальними для компанії - виробника і її партнерів.
Особливе значення для підприємства має короткостроковий фінансовий план. Він дозволяє аналізувати і контролювати ліквідність з урахуванням всіх інших планів, а закладені в ньому резерви дають інформацію про необхідні ліквідних коштах.
Короткострокове фінансове планування складається з наступних планів:
1. Чергового фінансового плану:
доходи з обороту
поточні витрати (сировина, зарплата)
виграш чи втрати від поточної діяльності
2. Фінансового плану нейтральної області діяльності підприємства:
доходи (продаж старого обладнання)
витрати
виграші або втрати від нейтральної діяльності
3. Кредитного плану;
4. Плану капітальних вкладень;
5. Плану щодо забезпечення ліквідності. Він охоплює виграші або втрати попередніх планів:
сума виграшів і втрат
наявні ліквідні кошти
резерв ліквідних коштів
Крім того, короткостроковий план включає в себе:
- план товарообігу;
- План по сировині;
- Виробничий план;
- План по праці;
- План руху запасів готової продукції;
- План по реалізації прибутку;
- Кредитний план;
- План капіталовкладень та інше.
Етапи складання короткострокового плану:
1. Аналіз ситуації і проблеми.
2. Прогнозування майбутніх умов діяльності.
3. Постановка завдань.
4. Вибір оптимального варіанту.
5. Складання плану.
6. Коригування і ув'язка.
7. Конкретизація плану.
8. Виконання плану.
9. Аналіз і контроль.
ВИМОГИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ
Кілька основних тез, які стосуються стратегії, повинні бути зрозумілі і, що більш важливо, прийняті вищим керівництвом. Насамперед, стратегія здебільшого формулюється і розробляється вищим керівництвом, але її реалізація передбачає участь усіх рівнів управління. Стратегічний план повинен грунтуватися великими дослідженнями і фактичними даними. Щоб ефективно конкурувати в сьогоднішньому світі бізнесу підприємство повинно постійно займатися збором і аналізом величезної кількості інформації про галузь, конкуренцію і інші чинники.
Стратегічний план надає підприємству визначеність, індивідуальність, що дозволяє йому залучати певні типи працівників, і, в той же час, не залучати працівників інших типів. Цей план відкриває перспективу для підприємства, яке спрямовує його співробітників, залучає нових працівників і допомагає продавати вироби або послуги.
Нарешті, стратегічні плани повинні бути розроблені так, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, а й вистачити гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити їх модифікацію і переорієнтацію. Загальний стратегічний план слід розглядати як програму, яка спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, даючи собі звіт про те, що

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар