загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з теорії організації » Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту цеху

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту цеху

Введення
Основні показники роботи підприємства і його виробничих підрозділів в умовах ринкової економіки є прибуток. Показники, використовувані для визначення ефективності виробництва, насамперед співвідносять з отриманим прибутком.
Відношення прибутку до повної собівартості виготовлення виробу визначає рівень рентабельності виробу.
Відношення прибутку до вартості виробничих фондів характеризує рівень рентабельності виробництва.
В умовах ринкової економіки велике значення набуває аналіз беззбитковості роботи підприємства та його виробничих підрозділів при виконанні замовлення на виготовлення продукції. З цією метою визначають критичний обсяг випуску або "точку беззбитковості".
Не менш важливе значення має розрахунок окупності капітальних вкладень у виробничі фонди спроектованого цеху. Ефективність роботи підприємства і його виробничих підрозділів можна прогнозувати в процесі складання бізнес-плану та оперативно усунути відхилення від бізнес-плану та його реалізації. Бізнес-план потрібен не тільки самому підприємцю, але і потенційним інвесторам.
Цінність бізнес-плану визначається тим, що він:
==> дає можливість визначити життєздатність майбутнього цеху (ділянки) в умовах конкуренції;
==> Містить основні етапи, відповідно до яких підприємець буде діяти на етапі становлення підприємства;
==> Служить важливим інструментом отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.
Всі ціни вказані в тисячах рублів (т.р.).

Організація виробничої бази цеху, дільниці
Розрахунок необхідної кількості обладнання та його завантаження
Розрахункова кількість обладнання кожного типорозміру - Ср визначає відношенням річного обсягу робіт, виконуваних на даному обладнанні (у годинах штучно-калькуляційного часу - Тшт.кальк = t шт? річну програму / 60) до дійсного річному фонду годин роботи одиниць обладнання - Fc, який береться з нормативно-довідкового матеріалу і дорівнює 3975. Отримане дробове значення Ср округлюють до найближчого більшого числа - прийнятої кількості обладнання - Сп.
Коефіцієнт завантаження обладнання кожного типорозміру визначають ставленням розрахункового його кількості до прийнятого тобто Кз.об = Ср / Сп. Середній коефіцієнт завантаження устаткування цеху, дільниці визначають відношенням суми розрахункового його кількості? Ср до суми прийнятого? Сп і він повинен бути не нижче 0,85. Якщо значення Кз.об нижче 0,85 необхідно знайти шляхи його підвищення.
Приклад розрахунку даних для фрезерного верстата 3М151:
Дані Виріб № 25 Виріб № 35
tшт, хв 0,6 4, 0
Річна програма, шт. 170000 80000
Tшт, нормо-години 1700 5333,333
Разом: час на програму - Tшт 7033,333
подготовительно-заключний час Тп.з годину,% від Tшт / нормо-год 4,3 302,433
Річний обсяг роботи Тшт.кальк 7335,766
Дійсний річний фонд годин роботи обладнання Fc 3975
Розрахункова кількість одиниць обладнання Ср 1,845
Прийняте кількість одиниць обладнання Сп 2
Коефіцієнт завантаження обладнання Кз.об 0,923
Розрахунок необхідної кількості обладнання оформлено в таблиці № 3

Таблиця № 3 Розрахунок потрібного кількість обладнання
Вироби (деталі) і Найменування та номери моделей устаткування
розрахункові показники 16К20 2Н125 692 3М151 3451В 1А425 165 7Б55 5К301П 5В833 6605 3М174 Разом:
Виріб № 25. Річна прог-tшт 0,6 1,8 2,9 0,9 2,6 1,1 1,2 3,3 14,4
рамма 170000 штук Tшт 1700 5100 8216,667 2550 7366,667 3116,667 3400 9350 40 800 , 001
Виріб № 35. Річна прог-tшт 1,0 0,8 5,2 4,0 14,0 25
рамма 80000 штук Tшт 1333 , 333 1066,667 6933,333 5333,333 18666,67 33333,336
Разом: час на програму - Tшт 1333,333 1066,667 6933,333 7033,333 18666,67 5100 8216 , 667 2550 7366,667 3116,667 3400 9350 74133,337
Підготовчо-заключний час 4,5 3,6 5,2 4,3 4,3 4,5 4,5 4, 7 4,2 5,3 5,2 4,3
Тп.з годину,% від Tшт, нормо-год 60 38,400 360,533 302,433 802,667 229,500 369,75 119,850 309,400 165,183 176,800 402,050 3336, 566
Річний обсяг роботи Тшт.кальк 1393,333 1105,067 7293,866 7335,766 19469,337 5329,500 8586,417 2669,850 7676,067 3281,850 3576,800 9752 , 050 77469,903
Дійсний річний фонд годин роботи обладнання Fc 3975
Розрахункова кількість одиниць обладнання Ср 0,351 0,278 1,835 1,845 4,898 1,341 2,160 0,672 1,931 0,826 0,900 2,453 19, 49
Прийняте кількість одиниць обладнання Сп 1 1 2 2 5 2 3 1 2 1 1 3 24
Коефіцієнт завантаження обладнання Кз.об 0,351 0,278 0,918 0,923 0,980 0,671 0,720 0,672 0,966 0,826 0,9 0,818 0,85

Розрахунок розмірів площі і об'єму будівлі цеху, дільниці
Загальну площу цеху підрозділяють на виробничу, допоміжну і площа обслуговуючих приміщень.
Виробнича - площа, займана технологічним обладнанням, виробничим інвентарем, проходами і проїздами між обладнанням, виробничим інвентарем, проходами і проїздами між обладнанням, місцями для складування заготовок і відходів.
Допоміжна - площа, займана складами, залізничними шляхами, головними проїздами і допоміжними ділянками (бюро цехового контролю, інструментально-роздавальна комора, ремонтний і заточний ділянки).
Площа обслуговуючих приміщень - контора цеху (0,5 м2 на працюючого), побутові приміщення: гардероб, душові, туалет (1,3 м2 на працюючого).
Дані визначення оформлено в таблиці 4
Таблиця № 4 Визначення площі й обсягу будинку цеху, дільниці
№ п / п Технологічне обладнання Питома площа, м2 Кількість одиниць технологічного обладнання
1 Верстат 16К20 10 1 10
2 Верстат 2Н125 10 1 10
3 Верстат 692 10 2 20
4 Верстат 3М151 20 лютого 40
5 Верстат 3451В 20 5100
6 Верстат 1А425 15 30 лютого
7 Верстат 165 30 березня 90
8 Верстат 7Б55 15 15 січня
9 Верстат 5К301П 10 2 20
10 Верстат 5В833 15 15 січня
11 Верстат 6605 30 30 січня
12 Верстат 3М174 30 березня 90
Продовження таблиці № 4
Виробнича площа Ед. з. Значення розрахункових показників
Виробнича площа з обміру м2 470
Допоміжна площа з обміру, 40% від виробничої площі м2 188
Загальна площа м2 658
Висота виробничих і допоміжних приміщень м 8
Обсяг виробничих і допоміжних приміщень з обміру м3 5264
Обсяг виробничих і допоміжних приміщень по зовнішньому обміру м3 5790,4
Площа обслуговуючих приміщень з обміру м2 113,4
Висота обслуговуючих приміщень з обміру м 3
Обсяг обслуговуючих приміщень з обміру м3 340,2
Обсяг обслуговуючих приміщень по зовнішньому обміру м3 374,22
Менеджмент цеху, дільниці
Розрахунок потрібного числа працюючих
Розрахунок починають з визначення потрібного числа основних робочих по кожній професії і розряду окремо.
Розрахункова кількість основних робочих по кожній професії і тарифного розряду (Рр) визначається за формулою: Рр = Тшт / Fp, де Fp - дійсний річний фонд часу одного робітника і дорівнює 1860 (по нормативно-довідкового матеріалу ); Тшт - річний обсяг робіт в нормо-годинах, розрахованого по штучному часу. Після округлення, до цілого числа, розрахункового числа основних робочих отримуємо прийняте число основних робочих (Рn) з урахуванням довантаження малозавантажених робочих іншими роботами в порядку суміщення професій і багатоверстатного обслуговування. Коефіцієнт завантаження робочих при одно-верстатному обслуговуванні визначають відношенням розрахункового числа основних робітників до прийнятого, тобто Кр = Рр / Рn. Причому:
Число допоміжних робітників одно 25% від загального числа основних робочих
Число допоміжних робітників, зайнятих обслуговування обладнання одно 60% від загального числа допоміжних робітників
Число допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням цеху одно 40% від загального числа допоміжних робітників
Число керівників одно 5% від загального числа основних і допоміжних робітників
Число фахівців одно 10% від загального числа основних і допоміжних робітників
Число службовців одно 2% від загального числа основних і допоміжних робітників
Розрахунок потрібного числа працюючих оформлено в таблиці № 5

Таблиця № 5 Розрахунок потрібного числа працюючих
Показники Одиниця Професія основних робочих
розрахунку виміру Токар Фрезерувальник сверлильщиков Стругальник Шлифовальщик
розряд II розряд II розряд II розряд II розряд II розряд III розряд IV
Річний обсяг роботи по штучному часу Тшт нормо-години 15309,25 18547,516 1105,067 2669, 85 25032,003 1773,1 9752,05
Дійсний річний фонд часу одного основного робітника - Fp 1860
Розрахункова кількість основних робочих Рр відрядників людина 8,231 9,972 0,594 1,435 13,458 0,953 5,24
Прийняте число основних робочих Pn відрядників людина 9 10 1 2 14 1 6
Коефіцієнт завантаження основних робочих Кр відрядників людина 0,9146 0,997 0,594 0,718 0,961 0,953 0,873
Загальне число основних робочих людина 43
Число допоміжних робітників у тому числі: людина 11
число допоміжних робітників, зайнятих обслуговування обладнання людина 7
число допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням цеху людина 4
Загальне число основних і допоміжних робітників людина 54
Число керівників людина 3
Число фахівців людина 5
Число службовців людина 1
Загальне число працюючих осіб 63

Визначення вартості основних фондів
Визначення вартості будівлі
Вартість будівель визначають укрупнено по їх площі і питомою на будівництво одного метра площі з урахуванням будівництва водопроводу, каналізації, опалення, вентиляції, фундаменту під обладнання та мережі промислових проводок. Розрахунок оформлений в таблиці № 6
Таблиця № 6 Визначення вартості будівлі
Найменування приміщення, цехи Площа
приміщень, м2 Вартість 1 м2 в будівлі, т.р. Вартість будівлі
Виробниче та допоміжне 658 5500 3619000
Обслуговуючі 113,4 5500 623700
Разом: 771,4 4242700
Визначення вартості обладнання
Вартість обладнання визначають за його первісної вартості.
Таблиця № 7 Розрахунок вартості обладнання
Устаткування Кількість, Потужність двигуна, кВт Оптова Усього сума
штук на одиницю на кол-під ціна одиниці
Технологічне обладнання
Верстат 16К20 1 10 жовтня 5100 5100
Верстат 2Н125 1 2,2 2,2 1420 1420
Верстат 692 2 2,2 4,4 4730 9460
Верстат 3М151 2 10 20 11600 23200
Верстат 3451В 5 Березня 15 13080 65400
Верстат 1А425 2 7,5 15 9700 19 400
Верстат 165 3 22 66 9760 29280
Верстат 7Б55 17 січня 17 11100 11100
Верстат 5К301П 2 2,2 4,4 7700 15400
Верстат 5В833 1 4 4 23570 23570
Верстат 6605 1 11 11 20100 20100
Верстат 3М174 3 18,5 55,5 19600 58800
Разом: 24 224,5 282230
Транспортування і монтаж технологічного обладнання 28223
Первісна вартість технологічного обладнання 310453
Разом первісна вартість всього устаткування цеху 310453
Визначення вартості цінних інструментів, пристосувань до контрольно-вимірювальних приладів
До цінних інструментам, пристосуванням і контрольно-вимірювальним приладам відносять засоби праці, що входять до складу основних фондів.
Первісна вартість запасів цінних інструментів, пристосувань і контрольно-вимірювальних приладів може бути визначена укрупнено в розмірі 15% від початкової вартості технологічного обладнання, тобто 46567,95 т.р.
Визначення вартості інвентарю
Вартість виробничого та господарського інвентарю може бути розрахована укрупнено в розмірі 3% від первісної вартості технологічного обладнання і рівної 9313,59 т.р.
Розрахунок на основні матеріали
Витрати на основні матеріали розраховані за формою таблиці № 8
Таблиця № 8 Розрахунок на основні матеріали
Вид і Деталь Річний Планова Потреба Ціна Транспортно-
марка випуск деталей, норма витрати матеріалу на матеріалу на річний матеріалу за тонну, заготівельні витрати,
штук 1 деталь, кг випуск, тонн т.р. % Т.р.
Ст.18Х1Т 25 170000 1,4 238 160 10 16
Ст.18Х1Т 35 80000 5 400 160 10 16
Продовження таблиці № 9
Планова Витрати Реалізовані відходи
ціна матеріалу за тонну, т.р. на матеріал на річний випуск деталей, т.р. маса відходів на одну деталь, кг маса відходів на річний випуск деталей, тонн ціна відходів за тонну. т.р. Вартість відходів

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар