загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з теплотехніки » Деаераційно колонка

Деаераційно колонка

Конструкція і принцип дії.

Деаератор складається з деаераторної колонки і бака-акумулятора.
Розглянутий у цьому рефераті деаератор підвищеного тиску (6 атм).

Принцип дії: до деаераторної колонці зверху підводиться конденсат, а знизу в цю ж колонку підводиться пар. Конденсат стікає по дірчастим листам вниз, а пара піднімається знизу вгору. В результаті пар проходять через воду, позбавляючи її від газів (в основному від кисню). Виділилися гази (випарити) видаляються з Деаераційно колонки.

Робота деаератора залежить від потреби котлоагрегату в живильній воді, яка в свою чергу залежить від потреби споживачів. Деаератор має запас води в баку-акумуляторі на кілька хвилин безперебійної роботи котла.

Для підтримки заданих параметрів необхідна система регулювання.
Вона дозволяє деаератора змінювати і підтримувати свої параметри залежно від роботи котла.

АВТОМАТИЗАЦІЯ Контрольовані параметри.

1. Матеріальний баланс по рідкій фазі

Fконд + Fпара-Fвипара-Fп.в. = ± k1 г (dl / dt), де

Fконд, Fпара, Fвипара, Fп.в., - витрата конденсату, пари, випарив, живильної води, l - рівень води в баку-акумуляторі.

Баланс знаходиться в рівновазі, коли l = const, тому керувати балансом можна змінюючи Fконд.

2. Матеріальний баланс по кисню:

G паргаз-G випаргаз + G кондгаз-G піт.в.газ = ± k2ґ (dGгаз / dt)

G паргаз, G випаргаз, G кондгаз, G піт.в.газ - вміст кисню в парі, випарити, конденсаті, піт. воді.

Баланс знаходиться в рівновазі, коли Gгаз == const.

Керувати балансом можна змінюючи G піт.в.газ.

3. Матеріальний баланс по кінтетіческой енергії

Qпара + Qконд-Qп.в. - Qвип. = ± k3ґ (dT / dt)

Qпара, Qконд, Qп.в., Qвип. - Тепло пара, конденсату, піт. води, випарив.

Бланс знаходиться в рівновазі, коли Т = const. Управляти балансом можна змінюючи тільки Qпара.

4. Матеріальний баланс по газовій фазі

G водагаз + G парагаз-G випаргаз = ± k4ґ (dP / dt)

G водагаз, G парагаз, G випаргаз-вміст газу у воді, парі і випарувати.

Баланс знаходиться в рівновазі, коли Р = const.

Керувати балансом можна змінюючи G випаргаз.

Сукупність усіх цих балансів відображає стан працюючого деаератора. Баланси взаємодіють один на одного через конструкцію деаератора.

Таблиця вихідних даних.
| № |Наимен|Наименьш|Допусти|Аварий-|Регис|Запись|Сигна|Защит|
| | Ованіе | її |-мое | ве |-трация | |-лізу | а |
| | параме | значення | значення | значени | іє | |-ція | |
| | тра | параметр | е | е | | | | |
| | | а | | парамет | | | | |
| | | | | ра | | | | |
| 1.1. | Уровя | 1000 | ± 50 | ± 100 | + | + | + | - |
| | ь води | мм.вод.с | | | + | + | + | - |
| | | т. | | | | | | |
| 1.2. | Концен | 20% | ± 5% | ± 10% | + | + | + | - |
| | трация | | | | | | | |
| | кислор | | | | | | | |
| | ода | | | | | | | |
| 1.3. | Темпер | 1580С | ± 20 | ± 30 | + | + | - | - |
| | АТУР | | | | | | | |
| | пітатся | | | | | | | |
| | льно | | | | | | | |
| | води | | | | | | | |
| 1.4. | Тисну | 6 атм | ± 0,5 | ± 1 | + | + | + | + |
| | ие | | | | | | | |
| 1.5. | Тисну | 6,5 атм | ± 0,5 | ± 1 | + | + | + | + |
| | ие | | | | | | | |
| | пара | | | | | | | |
| 1.6. | Темпер | 3000С | ± 40 | ± 60 | + | + | + | - |
| | АТУР | | | | | | | |
| | пара | | | | | | | |
| 2.1. | Витрата | 90 т / год | ± 10 | ± 30 | + | + | + | + |
| | пара | | | | | | | |
| 2.2. | Витрата | 250 т / год | ± 10 | ± 20 | + | + | + | - |
| | конден | | | | | | | |
| | сата | | | | | | | |
| 2.3. | Положе | 0-100% | 0-100% | - | + | - | + | - |
| | ня | | | | | | + | - |
| | засув | | | | | | | |
| | ек | | | | | | | |
| 3.1. | Витрата | 10 т / год | ± 1 | ± 2 | + | - | + | + |
| | випарив | | | | | | | |
| 4.1. | Струм | 500А | ± 50 | ± 100 | + | - | + | + |
| | привід | | | | | | + | - |
| | а | | | | | | | |

Таблиця вихідних даних служить вихідним матеріалом для побудови функціонально-структурної схеми. Вибираємо для систем регулювання наступні пераметри: l,, Тп.в., Рд

Функціонально-структурна схема контролю
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| прилади по | | | | |
| місцем | | | | |
| установки | | | | |
| щит | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прилади по | | | | |
| місцем | | | | |
| реєстрація | | | | |
| запис | | | | |
| сигналізація | | | | |
| захист | | | | |

Вибір параметрів регулювання і побудова структурних схем.

1. Fконд + Fпара-Fвипара-Fп.в. = ± k1 г (dl / dt), l-параметр регулювання

Fконд-регулюючий вплив.

2. G паргаз-G випаргаз + G кондгаз-G піт.в.газ = ± k2ґ (dGгаз / dt)

Gгаз-параметр регулювання

G піт.в.газ - регулюючий вплив

3. Qпара + Qконд-Qп.в. - Qвип. = ± k3ґ (dT / dt)

Тдеаер. - Регульований параметр

Qпара - регулюючий вплив

4. G водагаз + G парагаз-G випаргаз = ± k4ґ (dP / dt)

Р - регульований параметр

G випаргаз - регулюючий вплив

Функціонально-структурна схема автоматизації


 
Подібні реферати:
Тепловий розрахунок блоку електростанції
Справжні методичні вказівки служать для закріплення знань студентами з курсу "Загальна енергетика" і пов'язані з виконанням курсової роботи, що полягає в розрахунку теплової схеми енергетичного блоку конден
Схема автоматичного регулювання котельної установки
У сучасному світі важко уявити собі життя без використання палива, причому не в первісному сенсі - шляхом спалювання і тільки, а з максимальним використанням його теплового потенціалу. Мається на увазі ісп
Розрахунок кожухотрубчасті теплообмінника
1.2. Складемо схему процесу теплопередачі. За табл. 4.1 (П.Р., 151) знаходимо, що тепловіддача для спирту та води (турбулентний режим у обох рідин) описується ур. 4.17. (П.Р., 154)
Вибір теплообмінника
Загальним недоліком парового і водяного обігріву є швидке зростання тиску з підвищенням температури. В умовах технологічної апаратури харчових виробництв при паровому і водяному обігріві найвищі темпер
Опалення та вентиляція житлових і громадських будівель
4.1.3. Теплопоступленія за рахунок сонячної радіації 6 4.2. Розрахунок вологовиділення в приміщенні 9 4.3. Розрахунок виділення вуглекислого газу від людей 10 4.4. Складання зведеної таблиці вредностей 10
Тепловий розрахунок котла Е-75-40ГМ
Схема випаровування - триступенева: в барабані розташовані чистий відсік першого ступеня випаровування і два сольових відсіку другого ступеня (по торцях барабана) третій ступінь винесена в виносні циклони Ш377мм.
Розвиток децентралізованого теплопостачання
Розвиток ринкових відносин в Росії докорінно змінює принципові підходи до вироблення і споживання всіх видів енергії. В умовах постійного зростання цін на енергоресурси і їх неминучого зближення з
Вихрові пальники
[pic] (1.3) є потоком кількості руху в осьовому напрямку і враховує внесок турбулентного нормального напруги і тиску (осьова тяга), d/2-радіус сопла, і, v,? - Компоненти швидкості в спрямований
Розрахунок парової турбіни Т-100-130, розрахунок щаблі
P0 / = 0.95 P0 = 124 ат (Pк = [pic] Pz = 0,0049 +0,00049 = 0,0054 МПа (oi = 0.85 h0 / = 3245 кДж / кг hпп = кДж / кг h1t = кДж / кг h2t = кДж / кг H0 / = 264 кДж / кг H0 / / = 1010 кДж / кг Hi / = H0 / ((oi = 225 кДж / кг Hi / / =
Паровий котел
Охороною праці називають систему законодавчих актів, соціально-економічних , організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, сохран
Аналіз економічних показників ТЕС (ДВ регіон)
Однією з основних характеристик електростанцій є встановлена ??потужність, що дорівнює сумі номінальних потужностей електрогенераторів і теплофікаційного обладнання. Номінальна потужність - це найбільша мощ
Парова турбіна до-800-240
Розрахунок системи РППВ К-1200-240 (ЛМЗ) на потужність 1100 МВт Дано: P0 = 23,5 МПа = 240 ат t0 = 5400С tпром / п = 5400С Pп / п = 3,9 МПа = 40 ат Pк = 3,58 кПа = 0,036 ат Pа = 0 , 9 МПа = 9 ат tп.в. = 2750С
Рішення зворотних задач теплопровідності для елементів конструкцій простої г ...
Постановки задач про теплообміні між твердим тілом або деякою системою і навколишнім середовищем розглядаються з точки зору співвідношень причина-наслідок. При цьому до причинним характеристикам теплообмінного п
Розрахунок радіаторів
Базовий рівень підготовки інженера-енергетика в області інформатики та обчислювальної техніки визначається необхідним набором знань, умінь і навичок у застосуванні ЕОМ для вирішення різних технічних завдань.
Горизонтальний кожухотрубний випарник
2. Змочуваність теплопередающей поверхні рідиною; якщо кипляча рідина добре змочує поверхню, то бульбашки утворюються невеликі, легко відокремлюються від поверхні, покращуючи теплопередачу; масло, раст
Кондиціонування повітря, вентиляція та опалення
Приймаються наступні позначення: mгод-загальне число діб в році; Nгод-загальне число робочих годин у році = 4151; mот-число діб в опалювальному періоді = 220; NОТ-число годин в опалювальному періоді = 5280; число рабоч
Охолодження, компресійна машина
В газотурбінних установках і компресійних машинах маслоохолоджувачі забезпечують відведення тепла, отриманого маслом в підшипниках, редукторних передачах та інших елементах. Охолодження масла проводиться водою
Скловарна піч
У даному курсовому проекті буде розглянута ванна піч безперервної дії. Тип печі-регенеративна, проточна з підковоподібним напрямком полум'я. Конструктивно піч має варильний і виработочной басейн
вогнетрубні парогенератори
Передня і задня стінки вогневої камери мають отбуртованние кромки, якими вони з'єднуються з шинельним листом. Верхня частина шинельного листа називається стелею або не6ом вогневої камери. Вище жарових труб р
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар