загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з теплотехніки » Виявлення і боротьба з розкраданнями електроенергії

Виявлення і боротьба з розкраданнями електроенергії

3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Вимоги до персоналу

Енергетика є одним з більш складних, з точки зору забезпечення безпеки умов праці, виробництва. Тому знання працівників повинні проверятся і оцінюватися керівним персоналом. Крім того, для всіх працівників, повинні бути організовані курси підвищення кваліфікації, або, якщо працівник тільки влаштувався на роботу, то він повинен бути навчений специфіці виробництва. Порядок навчання і перевірки знань працівників має відповідати "Керівними вказівками щодо організації роботи з персоналом на енергетичних підприємствах і в організаціях".

Персонал підприємства, щоб уникнути помилок при роботі, повинен бути здоровий і працездатний. Робітники та інженерно-технічні працівники, зайняті на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, повинні проходити медичний огляд у порядку та в строки встановлені Міністерством охорони здоров'я Російської
Федерації.

Правила регламентують порядок допуску до робіт обслуговуючого персоналу. Працівники, які обслуговують енергоустановки, повинні знати Правила в межах займаної посади чи професії і мати групу з електробезпеки. Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення встановленої форми, яке він зобов'язаний мати при собі, перебуваючи на роботі. У посвідченні відображена інформація про кваліфікацію працівника, характері перевірки знань та особисті дані.

Працівники, що володіють правом проведення робіт, до яких висуваються додаткові вимоги з безпеки (спеціальних робіт), повинні мати про це запис у посвідченні про перевірку знань. До таких робіт відносяться:

- верхолазів;

- Роботи під напругою на струмовідних частинах (чистка, обмивши і заміна ізоляторів, ремонт проводів, контроль вимірювальної штангою ізоляторів і з'єднувальних затискачів, мастило тросів і ряду інших, що мають специфіку електроенергетичної промисловості);

- Обслуговування посудин, що працюють під тиском;

- Випробування обладнання підвищеною напругою.

Перелік спеціальних робіт може бути доповнений вказівками керівництва підприємства з урахуванням специфіки виробництва.

Працівники, які порушили Правила, несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну або кримінальну) згідно чинного законодавства.
Цим працівникам може бути знижена група з електробезпеки, або можливо звільнення, без можливості подальшого влаштування на роботу на підприємствах електропостачання.

3.2 Оперативне обслуговування

В електроустановках з напругою вище кіловольта працівники з чергового або оперативно-ремонтного персоналу, одноосібно обслуговують електроустановки, і старші по зміні повинні мати четверту групу, решта - третю. Для працівників, які працюють з напруженнями нижче кіловольта старших по зміні можуть мати третю групу, решта - другу.

Забороняється в електроустановках наближення людей, механізмів та вантажопідіймальних машин до що під напругою не огородженим струмоведучих частин на неприпустиме відстань. Ці відстані регламентованість "Правилами улаштування електроустановок".

Огляд електроустановок підстанції може виконувати два працівники з третьою групою з чергового або оперативно-ремонтного персоналу, або працівник з п'ятої групою з адміністративно-технічного персоналу або керівництво підприємства.

Огляд електроустановок підстанції НЕ електротехнічним персоналом та екскурсії за наявності дозволу керівництва підприємства можуть проводитися під наглядом працівника з четвертою групою, має право одноосібного огляду.

Працівники які не обслуговують дані електроустановки, можуть допускатися в них в супровід чергового або оперативно-ремонтного персоналу, або працівника має право одноосібного огляду.

Супроводжуючий зобов'язаний стежити за безпекою людей, допущених в електроустановки, і попереджати їх про заборону наближатися до струмоведучих частин.

Забороняється в електроустановках вище 1000 В при огляді входити в приміщення, камери, не обладнані огородженнями або бар'єрами, що перешкоджають наближенню до струмоведучих частин на відстань менше допустимого. Забороняється відкривати двері огороджень і проникати за огорожі і бар'єри.

При замиканні на землю, в електроустановках 6 - 35 кВ наближатися до виявленого місця замикання на відстань 4 метри в закритих розподільчих пристроїв (ЗРП) і менше 8 метрів у відкритих розподільчих пристроїв
(ОРУ) допускається тільки для оперативних перемиканні і звільнення людей, які потрапили під напругу. При цьому слід користуватися електрозахисними засобами.

Відключати і включати роз'єднувачі, отделители і вимикачі напругою понад 1000 В з ручним приводом необхідно в діелектричних рукавичках.

Знімати і встановлювати запобіжники слід при знятій напрузі.

Під напругою, але без навантаження, допускається знімати і встановлювати запобіжники на приєднаннях, в схемі яких відсутні комутаційні апарати, що дозволяють зняти напругу.

Під напругою і навантаженням дозволяється замінювати запобіжники у вторинних ланцюгах, мережах освітлення та запобіжники трансформаторів напруги.

При знятті і установки запобіжників під напругою необхідно користуватися в електроустановках напругою вище 1000 В ізолюючими кліщами (штангою) із застосуванням діелектричних рукавичок і захисних окулярів.

Двері приміщень електроустановок, камер, щитів та збірок повинні бути закриті на замок, крім камер, в яких проводяться роботи. Ключі від електроустановок напругою вище 1000 В (приміщення і камери ЕРУ, ОРУ, комплектні розподільчі пристрої (КРУ), а також від розподільних щитів і збірок напругою до 1000 В, розташованих поза електроустановок вище 1000
В, повинні знаходитися у чергового персоналу. В електроустановках без місцевого чергового персоналу ключі можуть перебувати у адміністративно-технічного персоналу.

Ключі повинні бути пронумеровані. Один комплект запасний. Ключі мають видаватися під розписку:

- працівникам, які мають право одноосібного огляду, - від усіх приміщень;

- допускающему з оперативно-ремонтного персоналу, керівнику та виробнику робіт, наблюдающему - від приміщень, в яких доведеться працювати.

Повинен вестися журнал видачі ключів, що перевірявся щомісяця.

При нещасних випадках для звільнення постраждалих від дії електричного струму напруга має бути знята негайно без попереднього дозволу.

3.3 Виконання робіт на електроустановках

Роботи в діючих електроустановках повинні проводитися за нарядом.

У випадках, передбачених Правилами, дозволяється виконання робіт за розпорядженням. Забороняється самовільне проведення робіт, а також розширення робочих місць та обсягу завдання, визначених нарядом йди розпорядженням.
Виконання будь-яких робіт в електроустановках в зоні дії іншого наряду повинно узгоджуватися з керівником, провідним роботи за цим нарядом або особою, яка видала наряд. Узгодження оформляється до підготовки робочого місця записом на полях наряду: "погоджено" і підписом согласующего особи.

Капітальні ремонти електрообладнання напруги вище 1000 В повинні виконуватися за технологічними нормами або проектам виробництва робіт. В електроустановках до 1000 В підстанцій при роботі під напругою необхідно:

- обгородити розташовані поблизу робочого місця інші струмовідні частини, що перебувають під напругою, до яких можливо випадковий дотик;

- Працювати в діелектричних калошах або стоячи на ізолюючої підставці (гумовому діелектричному килимі);

- Застосовувати інструмент з ізолюючими рукоятками (у викруток, крім того, повинен бути ізольований стрижень), за відсутності такого інструменту
-Користуватися діелектричними рукавичками.

Забороняється працювати в одязі з короткими або засуканими рукавами, а також користуватися ножівками, напилками, металевими метрами і т.п.

Забороняється в електроустановках працювати в зігнутому положенні, якщо при випрямленні відстань до струмоведучих частин буде менше допустимого.
Забороняється в електроустановках підстанцій при роботі близько неогороджених струмоведучих частин розташовуватися так, щоб ці частини знаходилися позаду чи з двох бічних сторін.

Забороняється торкатися без застосування електрозахисних засобів до ізоляторів обладнання, що під напругою. При роботі з використанням електрозахисних засобів (ізолюючих штанг і кліщів, електровимірювальних штанг і кліщів, покажчиків напруги) допускається наближення людини до струмоведучих частин на відстань, що визначається довжиною ізолювальної частини цих засобів.

Персоналу слід пам'ятати, що після зникнення напруги з електроустановки вона може бути подана без попередження.

У темний час доби дільниці робіт, робочі місця, проїзди і підходи до них повинні бути освітлені. Освітленість повинна бути рівномірною, без сліпучої дії освітлювальних пристроїв. Забороняється проведення робіт не освітлених місцях.

При наближенні грози повинні бути припинені всі роботи на ПЛ, в ОРУ,
ЕРУ, на висновках і лінійних роз'єднувачах ВЛ, на кабельних лініях, підключених до ділянок ВЛ.

Весь персонал, що знаходиться в приміщеннях з діючим устаткуванням підстанції (за винятком щитів керування, релейних та їм подібних), в ЗРУ і ВРУ, в колодязях, тунелях та траншеях, а також беруть участь в обслуговуванні та капітальному ремонті ВЛ, зобов'язаний користуватися захисними касками.

Працівники, які обслуговують компресорні установки та повітрозбірники, акумуляторні батареї та зарядні пристрої, повинні мати третю групу.

3.4 Технічні заходи при відключенні напруги з електрообладнання

Для підготовки робочого місця при роботі, яка вимагає зняття напруги, повинні бути виконані в зазначеному порядку такі технічні заходи:

- проведені необхідні відключення і вжиті заходи, що перешкоджають помилковому або самочинному включенню комутаційної апаратури;

- Вивішені забороняють плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційної апаратурою;

- Перевірено відсутність напруги на струмопровідних частинах, які повинні бути заземлені для захисту людей від ураження електричним струмом;

- Встановити заземлення (включені заземлювальні ножі, встановлені переносні заземлення);

- Огороджені при необхідності робочі місця або залишилися під напругою струмоведучі частини і вивісити на огородженнях плакати безпеки. Залежно від місцевих умов струмовідні частини обгородити до чи після їх заземлення.

При роботі на струмоведучих частинах, яка вимагає зняття напруги, повинні бути відключені струмопровідні частини, на яких проводитимуться роботи і не огороджені струмопровідні частини до яких можливе наближення людей, механізмів та вантажопідіймальних машин на відстань менше допустимого.

В електроустановках понад 1000 В з кожного боку, звідки комутаційними апаратами може бути подана напруга на робоче місце, повинен бути видимий розрив, утворений від'єднанням або зняттям шин або проводів, відключенням роз'єднувачів, зняттям запобіжником, а також відключенням відокремлювачів і вимикачів

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар