загрузка...

трусы женские
загрузка...

Теплопередача

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Волгоградського державного ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА «ТЕПЛОТЕХНІКА І ГИДРАВЛИКА»

семестрова робота № 2

«теплопередачі»

Виконав: студент групи АТ-312

Литвинов Олександр Володимирович

Перевірив: Галімов
Марат Мавлютовіч

ВОЛГОГРАД 2003

Завдання:

У теплообмінному апараті вертикальна плоска стінка товщиною? = 5,5 мм, довжиною l = 1,45 м і висотою h = 0,95 м виконана зі сталі з коефіцієнтом теплопровідності? З = 50 Вт / (мк) (рис. 1). З одного боку вона омивається поздовжнім вимушеним потоком гарячої рідини (води) зі швидкістю w = 0,525 м / с і температурою tж1 = 80 єС (далеко від стінки), з іншого боку - вільним потоком атмосферного повітря з температурою tж2 = 10 єС.

? C

tж1 tж2

qh

? l


Потрібно:

1. Визначити щільність теплового потоку q. Результати розрахунків занести в таблицю. Променистим теплообміном нехтувати із малих значень і
.

2. Провести розрахункове дослідження варіантів інтенсифікації теплопередачі при незмінній різниці температур між гарячим і холодним теплоносіями.

2.1. Визначити коефіцієнт теплопередачі при: а) збільшенні в 5, 10, 15 раз коефіцієнтів теплопередачі? 1,? 2 і поверхні стінки F як з боку гарячої рідини (), так і з боку повітря (). б) заміні сталевий стінки на латунну (), алюмінієву () і мідну () з коефіцієнтами теплопровідності відповідно

,,.

Результати розрахунків занести в таблицю.

2.2. Визначити ступінь збільшення коефіцієнта теплопередачі при зміні кожного з варійованих чинників? I за формулою:, де

K, Ki - коефіцієнти теплопередачі до і після інтенсифікації теплопередачі.

Результати розрахунків звести в таблицю.

2.3. Позначивши ступінь зміни варійованих факторів через z, побудувати в масштабі (на одному малюнку) графіки:,,,

,.

2.4. Проаналізувати отримані результати і сформулювати висновки про доцільні шляхи інтенсифікації теплопередачі.


Рішення:

1. Для знаходження коефіцієнтів тепловіддачі? необхідно вибрати рівняння подоби і знайти числа подібності.

При вимушеному обтіканні плоскої поверхні може бути використане таке рівняння подібності:
;
Для води при температурі 80єС характерні наступні параметри:
; ; ;
;
=> С = 0,037; n1 = 0,8; n2 = 0,43;

Задамося температурами поверхонь стінки з боку охолоджуваної
і нагрівається середовищ. Враховуючи рекомендації (для металевих стінок у першому наближенні можна прийняти; температура стінки завжди ближче до температури того середовища, з боку якої? Вище; при вимушеному русі величина? Зазвичай значно більше, ніж при вільному), вибираємо
.
При температурі 75єС.
;
При вільному русі (природної конвекції) уздовж вертикальних поверхонь може бути використане таке рівняння подібності:
;
Для повітря при температурі 10єС характерні наступні параметри:
; ; а при температурі 75єС.
;

;
;
;
Коефіцієнти тепловіддачі:
;
;

Коефіцієнт теплопередачі K для плоскої стінки:
;
Щільність теплового потоку:
;
Перевірка правильності прийняття для температур і для розрахунку:
;
;
Відхилення:
=> допустимо;
=> Допустимо;

Таблиця 1

Результати розрахунку

|? 1, |? 2, | 1 /? 1, | 1 /? 2 , |? /? с, | R, | K, | q, |
| Вт / (м2К) | Вт / (м2К) | м2К/Вт | м2К/Вт | м2К/Вт | м2К/Вт | Вт / (м2К) | Вт / (м2К) |
| 2697,662 | 6,990 | 0,0004 | 0,1431 | 0,0001 | 0,1436 | 6 , 9666 | 487,662 |


2.1.Коеффіціенти теплопередачі при зміні кожного з варійованих факторів:
;

;

;

;

;

Таблиця 2

Результати розрахунку

| | | | | | | | |
| 6,9810 | 6,9828 | 6,9834 | 6,9810 | 6,9828 | 6,9834 | 34,372 | 67,627 |
| | | | | | | 5 | 7 |
| Вт / (м2К) |


2.2. Ступінь збільшення коефіцієнта:
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Таблиця 3

Результати розрахунку

| | | | | | | | |
| 1,0021 | 1,0023 | 1,0024 | 1,0021 | 1,0023 | 1,0024 | 4,9339 | 9,7074 |


| | | | | | | | 14,3282 | 4,9339 | 9,7074

| 14,3282 | 1,0004 | 1,0006 | 1,0007 | |
2.3.Графікі:,,,,. Похила лінія характеризує 2 накладених один на одного графіка функцій і.
Лінія, майже паралельна осі абсцис, характеризує 3 накладених один на одного графіка функцій, і.

2.4. Висновки:

1. З таблиці 1 видно, що величину повного термічного опору і коефіцієнта теплопередачі визначає термічний опір тепловіддачі з боку стінки, що омивається вільним потоком атмосферного повітря.

2. З графіка, таблиць 2 і 3 видно, що збільшення коефіцієнта тепловіддачі і поверхні стінки з боку гарячої рідини, а також зміна матеріалу стінки практично не збільшують теплопередачу. А збільшення коефіцієнта тепловіддачі і поверхні стінки з боку повітря є ефективним засобом її інтенсифікації, оскільки термічний опір з боку стінки, що омивається вільним потоком атмосферного повітря, вносить найбільший вклад у повне термічне опір теплопередачі.

3. Необхідно зменшувати найбільше з приватних термічних опорів, попередньо чисельно обчисливши кожне опір.
-----------------------

W


 
Подібні реферати:
Розрахунок кожухотрубчасті теплообмінника
1.2. Складемо схему процесу теплопередачі. За табл. 4.1 (П.Р., 151) знаходимо, що тепловіддача для спирту та води (турбулентний режим у обох рідин) описується ур. 4.17. (П.Р., 154)
Охолодження, компресійна машина
В газотурбінних установках і компресійних машинах маслоохолоджувачі забезпечують відведення тепла, отриманого маслом в підшипниках, редукторних передачах та інших елементах. Охолодження масла проводиться водою
Випускна робота
| Діаметр корпусу, м | 3,8 | | Довжина корпусу, м | 2,5 | | Робоче розрахунковий тиск, МПа | 0,1 | | Тиск випробування, МПа | 0,2 | | Температура стінки, (С | 130 | | Матеріал апарату | Х17 | | Термін
Вибір теплообмінника
Загальним недоліком парового і водяного обігріву є швидке зростання тиску з підвищенням температури. В умовах технологічної апаратури харчових виробництв при паровому і водяному обігріві найвищі темпер
Гідравлічний розрахунок
Розрахувати систему теплопостачання для обраного генерального плану підприємства:. Здійснити раcчет тепловтрат через огороджувальні конструкції. Визначити питома витрата теплоти на опалення будівлі
Горизонтальний кожухотрубний випарник
2. Змочуваність теплопередающей поверхні рідиною ; якщо кипляча рідина добре змочує поверхню, то бульбашки утворюються невеликі, легко відокремлюються від поверхні, покращуючи теплопередачу; масло, раст
Тепловий розрахунок котла Е-75-40ГМ
Схема випаровування - триступенева: в барабані розташовані чистий відсік першого ступеня випаровування і два сольових відсіку другого ступеня (по торцях барабана) третій ступінь винесена в виносні циклони Ш377мм.
Опалення та вентиляція житлових і громадських будівель
4.1.3. Теплопоступленія за рахунок сонячної радіації 6 4.2. Розрахунок вологовиділення в приміщенні 9 4.3. Розрахунок виділення вуглекислого газу від людей 10 4.4. Складання зведеної таблиці вредностей 10
Розрахунок радіаторів
Базовий рівень підготовки інженера-енергетика в галузі інформатики та обчислювальної техніки визначається необхідним набором знань, умінь і навичок у застосуванні ЕОМ для вирішення різних технічних завдань.
Другий закон термодинаміки
В даний час теплосилові і теплові установки отримали широке поширення в різних галузях народного господарства. На промислових підприємствах вони становлять основну найважливішу частину технологическ
СНБ 2-04-01-97 будівельна теплотехніка
Ключові слова: огороджувальні конструкції, розрахункові параметри, опір теплопередачі, термічне опір, теплопровідність, теплостійкість, паропроникність, повітропроникність, теплозасвоєння,
Вихрові пальники
[pic] (1.3) є потоком кількості руху в осьовому напрямку і враховує внесок турбулентного нормального напруги і тиску (осьова тяга), d/2-радіус сопла, і, v,? - Компоненти швидкості в спрямований
Рішення зворотних задач теплопровідності для елементів конструкцій простої г ...
Постановки задач про теплообміні між твердим тілом або деякою системою і навколишнім середовищем розглядаються з точки зору співвідношень причина-наслідок. При цьому до причинним характеристикам теплообмінного п
Вивчення способів вимірювання температури
Температура характеризує тепловий стан тіла і вимірюється в градусах. Температура тіла змінюється пропорційно середньої кінетичної енергії поступального руху молекул. Чисельне значення температ
вогнетрубні парогенератори
Передня і задня стінки вогневої камери мають отбуртованние кромки, якими вони з'єднуються з шинельним листом. Верхня частина шинельного листа називається стелею або не6ом вогневої камери. Вище жарових труб р
Тепловий розрахунок блоку електростанції
Справжні методичні вказівки служать для закріплення знань студентами з курсу "Загальна енергетика" і пов'язані з виконанням курсової роботи, що полягає в розрахунку теплової схеми енергетичного блоку конден
Скловарна піч
У даному курсовому проекті буде розглянута ванна піч безперервної дії. Тип печі-регенеративна, проточна з підковоподібним напрямком полум'я. Конструктивно піч має варильний і виработочной басейн
Паровий котел
Охороною праці називають систему законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, сохран
Схема автоматичного регулювання котельної установки
У сучасному світі важко уявити собі життя без використання палива, причому не в первісному сенсі - шляхом спалювання і тільки, а з максимальним використанням його теплового потенціалу. Мається на увазі ісп
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар