загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за технологією » Розрахунок комбінованої шліцьовій протягання групового різання

Розрахунок комбінованої шліцьовій протягання групового різання

дивитися на реферати схожі на" Розрахунок комбінованої шліцьовій протягання групового різання "

Розрахунок комбінованої шліцьовій протягання групового різання.

Вихідні дані для варіанту 68:


| Номінальний розмір отвору DxdxB | мм | 92x82x18 |
| Відхилення | | |
| | мм | + 0.05 |
| зовнішній діаметр D | | |
| | мм | + 0.04 |
| діаметр западин d | | |
| | мм | + 0.06 |
| ширина шліців B | | - 0.03 |
| Фаска f | мм | 0.4 +0.05 |
| Число шліців z | | 8 |
| Довжина простягаємо отвори L | мм | 66 |
| Матеріал деталі | | 30XH3A |

Розрахунок фасочной частини

Залежно від кількості нарізають зубів приймаємо кут біля основи шліцеві канавок : для z = 8; (= 45 (

2. Визначимо діаметр dф

sin (в = bn + 2f / d

де bn - ширина шліцьового виступу на протяжці

bn = bmax - (b, мм

де bmax - максимально допустима ширина шліцьовій канавки на виробі;

( b - максимальне розбивання по ширині шліца (0.005 (0.01 мм) =
0.01

bn = 18.06 - 0.01 = 18.05

( b = sin (18.05 + 2 (0.4) / 82 = sin 0.229 = 13 (17 `23 ``

()

M = 0.5d (sin ( (b + () = 0.5 (82 (sin (13.289 + 45) = 34.879

()

E = M / sin (= 34.879 / sin 45 = 49.327

()

C = 0.5bn (ctg (= 0.5 (18.05 (ctg 45 = 9.025

() tg ( ф = bn / 2 (EC) = 18.05 / 2 (49.327 - 9.025) = 0.2239

()

(ф = 12.622

dф = bn / sin (ф = 18.05 / 0.22 = 82.6 мм

()


3. Визначимо діаметр останнього фасочной зуба.

dф.п. = dф + (0.3 (0.4) = 82.6 + 0.4 = 83 мм

()


4. Визначимо діаметр останнього розміру хвостовика.

L0 = lв + lз + LС + ln + lн, мм

де lв - довжина входу хвостовика в патрон, мм lз - зазор між патроном і стінкою опорної плити верстата, мм LС - товщина стінки опорної плити протяжного верстата, мм ln - висота виступаючої частини планшайби, мм lн - довжина передньої направляючої, мм.

L0 = 100 + 20 + 26 + 57 + 76 = 270 мм

Lc = 220 + h `= 220 + 66 = 286 мм (

)

5. Визначимо силу протягування.

Pzmax = 9.81 (Cp (Szx (D (zmax (k ((kc (k ((

)

Значення всіх коефіцієнтів беремо з таблиць (1. табл. 12 і табл. 13)

| Cp | x | k (| kc | k (| Sz |
| 250 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 0.1 |

Zmax = h `/ t (

)

Zmax = 66/10 = 6.6

Pzmax = 9.81 (250 (0.10.85 (82 (6.6 (1 = 213349 H

За паспортом верстата, його тягове зусилля становить 400000H тобто більшу ніж
Pzmax тому протягування можливо.

6. Визначимо величину припуску на фасочной частину.

Aоф = dоф - dо = 83 - 82 = 1 мм

7. Визначимо діаметр зубів.

Першого фасочной: dф1 = Dо = 82 мм

Останнього фасочной: dфп = 82 +1 = 83 мм


8. Визначимо кількість секцій.

iск = dфп - dф1 / 2Szф = 83 - 82/2 (0.1 (5

()

9. Визначимо кількість зубів в фасочной частини протяжки.

Zф = 2 (iск = 2 (5 = 10 (

)

10. Визначимо довжину фасочной частини.

L5ф = (Zф +1) (tф = (10 +1) (10 = 110 мм (

)

11. Визначимо діаметр западин між фасочной і шліцеві зубами.

Dвп = Dо = 82 мм

Розрахунок шліцьовій частини протяжки.


Шлицевая частина протяжки містить чорнові, перехідні, чистові і калібрів зуби.

1. Визначимо припуски на шліцеві частину.

dш = Dmax - dш1, мм

де Dmax - найбільший діаметр оброблюваного отвору, мм dш1 - діаметр першого шліцьового зуба, мм

dш1 = 83 - 0.05 = 82.95

Aош = 91.1 - 83.95 = 8.95 мм

Припуск на зуби шліцьовій частини дорівнює:

Aош / 2 = 8.95 / 2 = 4.475 мм

Розрахунок чорнових зубів


1. Визначаємо припуск на чорнові зуби.

Aочш = Aош - (Aошп + Aошчп), мм де Aошчп = Aошп = 0.1 - величина припуску на перехідні зуби і чистові шліцьовій частини. [1. табл.21]

Aочш = 4.475 - (0.1 + 0.1) = 4.275

2. Визначимо подачу на кожну чорнову секцію.

Sz = Fa / h `(Kmin (

)

де Fa = 12.6 мм2 - площа службової канавки [1. Табл.20] h` = 66 мм - довжина отвору, що простягається

Kmin = 2.5 - коефіцієнт заповнення стружкової канавки стружкою.

Sz = 12.6 / 66 (2.5 = 0.08

З метою зменшення кількості зубів приймаємо Sz = 0.15

3. Визначимо кількість секцій чорнових зубів.

iчш = Aош / 2Szчш = 4.475 / 2 (0.15 = 14.92 (15


Приймаються кількість зубів в чорновий секції zчсш = 2.

4. Визначимо кількість чорнових зубів.

zчш = 2 (iчш = 2 ( 15 = 30

5. Визначаємо крок і кількість одночасно працюючих чорнових зубів.

t = m ((h `(

)

де m - модуль зубів = 1.5

t = 1.5 ((66 = 12.2 мм

6. Визначимо силу протягування на чорнових зубах.

Pчш = (Cp (Szx (b (n (zчш (k ((kc (k () / z

()

де n - кількість шліців b - ширина шліца.

З [1. табл. 12,13] вибираємо значення коефіцієнтів.

| Cp | x | k (| kc | k (|
| 260 | 0.85 | 1.1 | 1 | 1 |

Pчш = (260 (0.150.85 (18 (8 (6 (1.1) / 30 = 1642 H

7. Визначимо довжину чорновий частини.

lчш = zчш (tчш = 30 (10 = 340 мм

Розрахунок перехідних зубів


1. Визначаємо припуск на перехідні зуби.

Aопп = 0.06 мм

2. Визначимо подачу на кожну перехідну секцію.

Szпп = 0.5 (Szчш = 0.5 (0.15 = 0.075

На останній секції вона зменшиться до значення Szпш-1 = 0.03

3. Визначимо кількість секцій перехідних зубів.

iпш = Aошп / 2Szпш-1 = 0.06 / 2 (0.03 = 1

4. Визначимо кількість перехідних зубів.

zпш = 2 (iпш = 2 (1 = 2

5. Визначаємо крок і кількість одночасно працюючих перехідних зубів. t
= 12 мм

Pчш = (260 (0.150.85 (18 (8 (6 (1.1) / 30 = 1642 H

7. Визначимо довжину перехідної частини.

lпш = zпш (tпш = 2 (10 = 24 мм

Розрахунок чистових зубів


1. прима припуск на чистові зуби.

Aочш = 0.04 мм

2. Визначимо подачу на кожну чистові перехідну секцію.

Szчш = 0.01

3. Визначимо кількість секцій чистові зубів.

Iчш = Aочш / 2Szчш = 0.04 / 2 (0.01 = 2

Приймаємо число зубів в чистової секції = 2

4. Визначимо кількість чистових зубів.

zчш = 2 (iчш = 2 (2 = 4

5. Визначаємо крок чистових зубів.

tчш = 0.7 (tпш = 0.7 (12 = 8. 4

приймаємо tчш = 8

6. Визначимо довжину чистової частини.

lчш = zчш (tчш = 4 (8 = 32 мм

Розрахунок калібрів зубів


1. Визначимо діаметр калібрує зубів.

dкш = Dmax - (= 92.05 - 0.05 = 92 мм

2. За [1. табл. 22] приймаємо zкш = 7 шт.

3. Визначимо крок калібрує

tкш = 0.7 (tчш = 0.7 (8 = 5.6 мм

Приймаємо tкш = 6 мм


4. Визначимо довжину калібрує.

lкш = zкш (tкш = 7 (6 = 44 мм

5. Приймаються ширину бокової стрічки:

f0 = 0.8 мм

6. Приймаються ширину стрічки на вершині зуба:

fn = 0.2 мм

Розрахунок інших розмірів протяжки


1. Форма і розміри центрових

Сторінки: 1 2
 
Подібні реферати:
Деталі машин, черв'ячний редуктор
4.9. Визначимо основні геометричні параметри передачі: а) Основні розміри черв'яка: ділильний діаметр: d1 = g * m = 10 * 4 = 40 (мм) початковий діаметр: dw1 = m * (g+ 2) = 4 * (10 +2 * 0 ) = 40 (мм) діаметр вершин витків: da1 = d1 +2 *
Розрахунки металорізальних інструментів
| | | | | Міністерство освіти Російської Федерації | | Російський державний професійно-педагогічний університет | | | | | | | | Кафедра ТМ | | | | | | |
Розрахунок дискової зуборізною модульної фрези
Так як дискова зуборізна модульна фреза має нульовий передній кут і при нарізуванні циліндричного прямозубого колеса працює методом копіювання, то профілювання її ріжучих крайок зводиться до визначення
Курсовий проект з деталей машин
Коефіцієнт на форму зуба [ pic]; коефіцієнт навантаження [pic]; коефіцієнт ширини вінців [pic]; коефіцієнт, що враховує динамічну навантаження, що виникає в зачепленні [pic]; коефіцієнт, що враховує розподілений
Проектування вертикально фрезерного верстата
де dср - середнє арифметичне діаметрів усіх опорних шийок коробки швидкостей, мм dшп - середнє арифметичне діаметрів усіх опорних шийок шпинделя, мм c = 1.5 - коефіцієнт для підшипників кочення. pn - колі
Черв'ячний редуктор
Вихідні дані Потужність на вихідному валу P = 5 кВт Частота обертання вала робочої машини n = 30 об / хв Термін служби приводу Lг = 2 років. Допустиме відхилення швидкості? = 4% Тривалість
Розрахунок зубчастої передачі
Зміст Введення ..................................................... ...................... 1 лютому. Аналіз кінематичної схеми .......................................... 2 лютого. Кінематичний розрахунок приводу .............................. ......... 3 березня. Визначення геометричних параметрів цилинд
Деталі машин
| Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок приводу. | 3 | | | | | Розрахунок зубчастих коліс редуктора | 4 | | | | | Попередній розрахунок валів | 6 | | | | | Конструктивні розміри шестерні
Пояснювальна записка до курсового проекту з ТММ Розрахунок редуктора
Введення (характеристика, призначення). 1. Вибір ел. двигуна і кінематичний розрахунок. 2. Розрахунок пасової передачі. 3. Розрахунок редуктора. 4. Розрахунок валів. 5. Розрахунок елементів корпусу редукт
Розрахунок теплообмінника
Розрахуємо вертикальний кожухотрубчасті теплообмінник використовуваний для нагріву 250 т / добу. соняшникової олії від 25 (С до +70 (С, гріючий водяна пара подається під тиском Р = 0,2 МПа.
Основи конструювання елементів приладів
У даному випадку прилад відноситься до числа аттенюаторов, що забезпечують затухання за рахунок поглинання потужності матеріалом, вміщеним в електромагнітне поле. Схема аттенюатора для круглого хвилеводу, збудливість
Проект зубчастої передачі
Запроектувати прямозубу циліндричну передачу при таких даних: потужність на вихідному валу PВИХ = 47,5 кВт; частота обертання тихохідного вала nВИХ = (300 (15) об / хв; передача реверсивна; термін експлуатації не
Основи взаємозамінності
Завдання 1. За значенням номінального розміру і граничних відхилень валу і отвори визначити поля допусків, тип і параметри посадки, навести приклад позначення граничних розмірів деталей сполуки на рис
Основи конструювання: Проектування привода загального призначення содержащег ...
Кількість ступенів, (схема коробки P x P), визначає кількість ступенів кутових швидкостей. Таким чином на вихідному валу ми можемо отримати будів-го обмежений діапазон швидкостей, в будь-який момент, і одну
Проектування ріжучого інструменту
2.1 Розрахунок діаметра заготовки. dзаг = dдет max +2 zmin, де dзаг - діаметр заготовки; dдет max - максимальний діаметр оброблюваної деталі; zmin - мінімальний припуск на обробку.
Розрахунок поперечно-стругального верстата
2. Визначення відсутніх розмірів. Визначимо кут (-між крайніми положеннями лаштунки. Для цього розглянемо прямокутний трикутник АВОС, де 0, а на фазі наближення - dS / d (
Розробка твердосплавної розгортки
Розгорнення працюють з малими товщинами зрізу і на відносно низьких швидкостях різання, тому вони зношуються в основному по задній поверхні і куточка; захоплюється при цьому і стрічка. Розгортка є
Розрахунок і проектування коробки швидкостей до операційного токарного верстата
Визначення частот обертання валів nI = nH ([pic] = 965 ([pic] = 675,5 хв-1 nII1 = nI ([pic] = 675,5 ([pic] = 337, 75 хв-1 nII2 = nI ([pic] = 675,5 ([pic] = 482,499 хв-1 nIII1 = nII1 (U = 337,75 хв-1 nIII2 = nII2 (U = 482
Інструмент для обробки отворів
[L] - довжина стружкової канавки: [L] = l1 + l2 + l3 + l4 + l5 + i (l, де: l1 - величина виходу свердла з отвору ; l2 - довжина отвори (як правило, (3 ... 5) d); l3 - довжина кондукторной втулки (35 (сила різання практично н
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар