загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по технології » Характеристика швейного потоку

Характеристика швейного потоку

дивитися на реферати схожі на "Характеристика швейного потоку"

МО УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЇ І ДИЗАЙНУ

Реферат на тему:

«Характеристика

швейного потоку »

Виконала ст. гр. БШ-5-96

Охріменко Юлія

Перевірила

Марченко

КИЇВ 2000

План.
1. Ознаки швейного потоку.
2. Структура швейного потоку. o Секційні. o несекційних. o Механізовані. o Комплексно-механізовані. o Напівавтоматичні й автоматичні лінії. o одномодельного потоки. o многомодельного потоки. o Швейні потоки з регламентованим та вільним і комбінованим ритмом.
3. Види запусків.
4. Транспортні засоби.
5. Незнімні і знімні швейні потоки.

.

Ознаки швейного потоку.
Швейний потік являє собою складну виробничу систему, що об'єднує виконавців трудового процесу, робочі місця, розташовані в просторі відповідно до прийнятої технологією, організаційною формою і оснащені спеціальним технологічним обладнанням, і предмети праці (деталі крою, вузли і напівфабрикати вироби), що піддаються обробці
(і переміщувані з одного робочого місця на інше) з метою виготовлення з деталей крою готового виробу.
Для будь-якого потоку характерні такі ознаки:
. спеціалізація з виготовлення одного або декількох однорідних виробів в певний проміжок часу;
. закріплення певної чисельності робітників, поділ виробничого процесу на організаційні операції, що їх одночасно і пов'язані між собою технологічною послідовністю обробки;
. синхронізація всіх організаційних операцій з тактом потоку;
. розміщення робочих місць відповідно до ходом технологічного процесу за умови забезпечення мінімального шляху руху напівфабрикату.

Потоки швейного виробництва можна охарактеризувати такими ознаками, як потужність, рівень спеціалізації, форма організації, структура, способом запуску і т. Д. Щоб правильно спроектувати швейний потік стосовно до певних виробничих умов, необхідно знати можливі варіанти організації потоків, їх сутність, переваги, недоліки і область застосування.

Потужність потоків у швейній галузі визначається двома показниками - випуском виробів за зміну і чисельністю робочих потоку. Залежно від чисельності робочих розрізняють потоки малої, середньої та великої потужності.

Структура швейного потоку.

Структура швейного потоку визначається наявністю і кількістю секцій, спеціалізованих ділянок і груп робочих місць і взаємозв'язками між ними. Розрізняють секційні та несекційних потоки.

Секційні - це в основному потоки середньої та великої потужності, в яких виділяють спеціалізовані секції або ділянки. Такі потоки в швейної промисловості знайшли найбільшого поширення. В основу спеціалізації покладено принцип поділу технологічного процесу на стадії обробки - заготовка деталей і вузлів, збірка (або монтаж) і обробка виробу.

Несекційних - це зазвичай потоки малої потужності з виготовлення нетрудомістких виробів (наприклад, сукні жіночі та дитячі), в яких важко виділити самостійні групи по обробці вузлів. Тому несекційних потік являє собою єдиний нерозривний потік без виділення будь-яких секцій або ділянок.

Відповідно з цим зазвичай виділяють заготівельну, монтажну і оздоблювальну секції. В заготівельної секції розрізняють спеціалізовані ділянки або групи по обробці окремих вузлів виробу.

Кількість секцій в потоці визначається рівнем концентрації та спеціалізації виробничого процесу. При виготовленні швейних виробів одного виду, а також при переході з виробництва однієї моделі на іншу близько 70% технологічно неподільних операцій є зазвичай однаковими для обох моделей. Різними, як правило, є операції з обробки
(заготівлі) деталей і вузлів, монтажні операції є в основному загальними для всіх моделей. Цей принцип і покладений в основу побудови несекційних потоків з такою умовою, щоб перехід з виготовлення одних моделей на інші не призводив до зниження продуктивності праці, так як перебудові в даному випадку будуть піддаватися лише окремі ділянки, а не весь потік в цілому. В заготівельної секції зазвичай зосереджені операції, пов'язані з обробкою модельних особливостей виробів. Можливо виділення спеціалізованих ділянок з обробки окремих вузлів і однорідності технологічних операцій (ділянки окантовки, обметування зрізів деталей, дублювання деталей крою і т. Д.).

У монтажній секції здійснюється складання вироби з окремих вузлів. Залежно від потужності потоку та кількості одночасно що виготовляються моделей робота монтажної секції може бути організована двома способами:
. послідовним - збірка всіх моделей виробу здійснюється на єдиній монтажній лінії;

. паралельним - монтажна секція складається з декількох ліній і на кожній з них виготовляються певні моделі. Сумарна потужність монтажної секції не повинна перевищувати потужність заготівельної.

В обробній секції робота організується послідовним способом.

Перевагою секційних потоків є підвищення якості продукції та продуктивності праці на 1,5-2% за рахунок більшої спеціалізації робочих місць; високий рівень технологічної спеціалізації в секціях та на ділянках дозволяє в значній мірі механізувати процес виробництва шляхом застосування спеціального і напівавтоматичного обладнання; можливість за певний проміжок часу виготовляти в одному потоці більше моделей, а також використовувати різні форми організації потоків, способи запуску і засоби транспортування; наявність міжсекційних запасу створює можливість встановлювати незалежний темп роботи в кожній секції і усувати збої, викликані затримками у зв'язку з освоєнням нових моделей, виходом з ладу устаткування і т. п.

Рівень технічної оснащеності - показник, що характеризує ступінь оснащення швейного потоку універсальним, спеціальним, напівавтоматичним і автоматичним обладнанням, робототехнічними засобами і мікропроцесорної технікою. З урахуванням цього швейні потоки умовно поділяються на механізовані, комплексно-механізовані першого і другого поколінь (КМП-1 і КМП II), напівавтоматичні та автоматичні лінії.

Механізовані - це потоки з переважаючою кількістю ручних і машинних операцій, виконуваних на універсальних швейних машинах.

Інтенсифікація швейного виробництва тісно пов'язана з підвищенням рівня технічної оснащеності і, зокрема, з впровадженням комплексно-механізованих потоків.

Комплексно-механізовані потоки створені на основі двоголкові машин човникового і ланцюгового стібка, машин для сточування з одночасним обметуванням зрізів, напівавтоматів для обточування клапанів, манжет, комірів; напівавтоматів для виконання строчок складної конфігурації; використання технологічного оснащення (защипи, візки, кронштейни, касети, укладальні стовпчики, пристосування для подгибки і т. д.).

Рівень спеціалізації - показник, що характеризується кількістю одночасно виготовлених в потоці виробів або моделей.

Вузькоспеціалізований (одномодельного) потік спеціалізований за випуску одного виду вироби однієї моделі протягом тривалого часу, що сприяє придбанню спеціальних навичок. При переході з виробництва одного виду виробу на інший спостерігаються втрати у випуску продукції, обумовлені необхідністю переналагодження обладнання та зниженням продуктивності праці в період перебудови на 30%. Тому вузькоспеціалізовані потоки використовуються, як правило, при виробництві форменого та спеціального одягу.

Найбільш широко в швейної галузі використовуються многомодельного потоки, коли одночасно виготовляють кілька моделей одного виду виробу. Вони переважають у швейній промисловості, тому що дозволяють забезпечити досить високий рівень спеціалізації і випуск виробів у широкому асортименті.

В многоассортиментной потоці на одному і тому ж обладнанні, одним і тим же колективом робочих виготовляється кілька видів одягу одночасно.

За показником ритму роботи розрізняють швейні потоки з регламентованим та вільним і комбінованим ритмом.

В потоках з регламентованим ритмом роботи організація ритмічної роботи досягається за рахунок подачі предмета праці до кожного робочого місця в строго встановленому кількості (зазвичай поштучно) через певні інтервали часу, які узгоджуються з тактом потоку. Робочі місця в таких потоках розташовують прямолінійно в суворій відповідності з технологічною послідовністю обробки. Тут обов'язково використання конвеєрів, швидкість просування яких узгоджена з тактом потоку. Конвеєр в цьому випадку не тільки транспортує напівфабрикат, але і дозволяє підтримувати строгий ритм роботи потоку, у зв'язку з чим підвищується продуктивність праці і зміцнюється дисципліна. Регламентований ритм доцільно застосовувати при випуску виробів стабільного асортименту (наприклад, в монтажних секціях при виготовленні верхнього одягу - чоловічих костюмів, пальто і ін.). Недолік полягає в тому, що регламентований ритм знижує можливість використання резервів підвищення індивідуальної продуктивності праці робітників.

В потоках з вільним ритмом відсутній регулятор строгого ритму роботи в потоці. Напівфабрикат на робоче місце надходить, як правило, пачкою за допомогою різних беспріводние внутріпроцессних транспортних засобів або конвеєрів різної конструкції, які в цьому випадку виконують тільки функцію транспортуючого пристрою.

Перевагою цих потоків є те, що вони мають властивості маневреності (гнучкості) при випуску виробів різних моделей, оскільки використовуються принципи поузловой і груповий технології, т. Е. Перебудова потоку при зміні моделей або асортименту відбувається не за операціями, а тільки по окремих групах.

Види запусків.

Розрізняють декілька видів запуску деталей крою. Основними є:
. Централізований, який здійснюється з єдиного центру повним комплектом всіх деталей крою;
. Децентралізований, коли деталі крою подаються тільки на ті робочі місця, де вони обробляються.
. Поштучний, який застосовується зазвичай в конвеєрних потоках з регламентованим ритмом.
. Пачкове, який використовують в заготівельних секціях потоку.

Існує кілька способів запуску моделей в потік:
. Послідовний зазвичай застосовується в одномодельного вузькоспеціалізованих потоках. Він полягає в тому, що в перебігу порівняно тривалого часу виготовляється одна модель.
. Послідовно-асортиментний використовується в многомодельного або многоассортиментной потоках.
. Циклічний полягає в тому, що всі моделі одночасно виготовляються в потоці і запускаються в нього з чергуванням по одній одиниці.
. Комбінований використовують при одночасному виготовленні великої кількості моделей, які відрізняються способами обробки вузлів і трудомісткістю.

Транспортні засоби.

Важливою складовою частиною швейного потоку є транспортні засоби, які

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар