загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з технології » Основи конструювання елементів приладів

Основи конструювання елементів приладів

Зміст

Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 3

Завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 5

1 Розрахунок геометричних параметрів. . . . . . . . . . . . . . 7

2 Перевірочний розрахунок черв'ячної пари на міцність 8

3 Розрахунок вала черв'яка (Побудова епюр). . . . . . . . . . 10

4 Вибір підшипників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 12

5 Розрахунок шкали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 14

6 Розрахунок редуктора на точність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 17

Додаток 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 18
Додаток 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 19

Введення

Механізм повороту і відліку аттенюатора. Прилад призначений для зменшення потужності сигналу у відоме число разів. Атенюатор характеризується внесеним в тракт загасанням, тобто ставленням потужностей на вході і виході.

Рисунок 1 - ХВИЛЕВОДНИХ атенюатор.

У даному випадку прилад відноситься до числа аттенюаторов, що забезпечують затухання за рахунок поглинання потужності матеріалом, вміщеним в електромагнітне поле. Схема аттенюатора для круглого хвилеводу, збуджуваного хвилею, показана на малюнку 1. Тут 1 і 3 - нерухомі ділянки хвилеводу, 2 - його обертається ділянку. Коли всі три поглинаючі пластини П у всіх ділянках хвилеводу лежать в одній площині, то загасання близько до нуля. У міру повороту поглинаючої пластини 2 під обертається частини хвилеводу затухання на вихідному кінці хвилеводу збільшується.

Проаналізувавши даний вузол можна скласти структурну схему взаємодії вузлів і механізмів аттенюатора.

На малюнку 2 в механізмі умовно виділені наступні складові ланки: хвилеводи, які в свою чергу можна розділити на рухомі і нерухомі, і відліковий пристрій - власне шкалу. Два останніх ланки безпосередньо контактують з черв'ячним редуктором.

Механізм повороту і відліку аттенюатора

Хвилеводи Відліковий пристрій

Нерухомі Рухливі Шкала

Редуктор

Рисунок 2 - Структурна схема механізму повороту і відліку аттенюатора

Завдання

Розробити конструкцію механізму повороту поглинаючої пластини П центрального хвилеводу 2 поляризаційного аттенюатора в поєднанні з відліковим пристроєм за кінематичною схемою, вихідним даним (Таблиця 1) і наступним технічним вимогам:

1) загасання сигналу в хвилеводі 3 забезпечити поворотом хвилеводу 2 з пластиною П на кут від (= 0 до (= (max. Загасання А в децибелах визначають за формулою;

2) пластину П виготовити з подвійного шару слюди товщиною 0,25 мм з нанесенням поглинаючого шару з графіту;

3) отвори вхідного 1 і вихідного 3 хвилеводів виконати прямокутними з розмірами 12 (28 мм. На торцях передбачити контактні фланці;

4) з'єднання центрального рухомого хвилеводу з нерухомим виконати дросельними фланцями;

5) для поліпшення електричних характеристик контура контактні і струмопровідні поверхні сріблити.

З умови задачі маємо такі вихідні параметри:
- передавальне число черв'ячної передачі і = 12;
- Заходная черв'яка z1 = 4;
- Число зубів на колесі z2 = 48;
- Модуль зачеплення m = 1 мм.

Таблиця 1. Вихідні параметри

| Постоян-н | Найбільша відносна | Діапазон | Внутрішній | Діаметр |
| а | похибка налаштування і | загасання | діаметр | шкали |
| затухаючи-ні | відліку | | центрального | відлікового |
| я М | | | хвилеводу | пристрої |
| | (([0; 45 (] | (([45 (; (max] | Аmax | | dв, мм | dш, мм |
| | | | | Amin | | |
|-45 | 0,5 | 2,0 | 70 | 0 | 32 | 140 |

1 Розрахунок геометричних параметрів

Виробляємо аналіз технічного завдання: з умов випливає, що ділильний діаметр черв'ячного колеса повинен забезпечувати мінімально необхідну висоту колеса над втулкою хвилеводу. Виконаємо перевірку цього умови.

Ділильний діаметр черв'ячного колеса (мм).

Внутрішній діаметр хвилеводу dв = 32 мм.

Звідси видно, що діаметральна різниця r = d2-dв = 48-32 = 16 (мм ), що конструктивно НЕ здійсненно.

Збільшуємо число зубів на колесі z2 = 80.

Виробляємо перерахунок передавального числа u = z2/z1 = 80/4 = 20.


Виконуємо розрахунок геометричних параметрів редуктора.

1 Хід черв'яка p1 = (mz1 = 12,56 (мм);
2 Кут підйому гвинта черв'яка (== 11 (19 (де q = 20 - коефіцієнт діаметра черв'яка за ГОСТ 2144-76;

3 Міжосьова відстань aw = 0,5 (m (z2 + q) = 50 (мм);
4 Ділильний діаметр черв'яка d1 = m (q = 20 (мм);
5 Ділильний діаметр черв'яка d2 = m (z2 = 80 (мм);
6 Довжина нарізної частини черв'яка b1 (2m () = 2 ((8,9 +1) = 19,8 (мм) приймаємо b1 = 30 (мм);
7 Висота витка h1 = h1 * (m = 2,2 (мм) тут h1 * = 2 ha * + c1 * = 2 (1 +0,2 = 2,2;
8 Висота головки ha1 = ha * (m = 1 ( мм);
9 Діаметр вершин черв'яка da1 = m (q +2 ha *) = 20 +2 (1 = 22 (мм);
10 Діаметр вершин колеса da2 = d2 +2 ha * m = 80 +2 (1 (1 = 82 (мм);
11 Діаметр западин черв'яка df1 = d1-2m (ha * + с1 *) = 20 - 2 (1 +0,2) = 17,6 (мм);
12 Діаметр западин колеса df2 = d2-2m (ha * + с2 *) = 80-2 (1 +0, 2) = 77,6 (мм);
13 Радіус кривизни (t1 = (t2 = m (t * = 0,3 (1 = 0,3 (мм);
14 Ширина вінця b2 = 0,75 d1 = 0,75 (20 = 15 (мм);
15 Кут обхвату

(= 44 ( 14 (

16 Радіус дуги, що утворює кільцеву поверхню вершин зубів черв'ячного колеса R = 0,5 d1-mha * = 0,5 (20-1 (1 = 9 (мм).

2 Перевірочний розрахунок черв'ячної пари на міцність

При розрахунках приймаємо, що до валу черв'яка прикладений крутний момент
М1 = Мвх = 1 Нм.

1 Визначаємо ККД редуктора

(= 0,93 tg ((ctg ((+ () = 0,93 tg11 (19 ((ctg (11 (19 (+ 1 (43 () = 0,8

де (= arctg f = arctg0, 03 = 1 (43 (.

Момент на виході редуктора (Нм).


2 Визначаємо сили, що діють в зачепленні

(Н), (Н)

(= 145,6 (Н)

3 Перевірка за контактним і ізгібающім напруженням

,

з [3] для пари бронза-сталь;

для матеріалу БрОНФ10-1-1 при відцентровому лиття граничнодопустимих напруга [(н] = 210МПа [3, табл.20], звідки слід (н ([(н].

(Мпа),

тут YF - коефіцієнт форми зуба, що залежить від еквівалентного числа зубів. На підставі [9, табл.3.1] вибираємо YF = 1,34. Коефіцієнти

КН і КF приймаються рівними 1, виходячи з того, що редуктор виконується при високій точності, швидкість ковзання Vск

 
Подібні реферати:
Деталі машин, черв'ячний редуктор
4.9. Визначимо основні геометричні параметри передачі: а) Основні розміри черв'яка: ділильний діаметр: d1 = g * m = 10 * 4 = 40 (мм) початковий діаметр: dw1 = m * (g+ 2) = 4 * (10 +2 * 0) = 40 (мм) діаметр вершин витків: da1 = d1 +2 *
Редуктор черв'ячний
| | | | | | | Розділ 1 | | "??? ????? "| | | | 1.1 Загальні відомості про редукторі | | 1.2 Опис проектного редуктора | | | | Розділ 2 | |"????????? ????? "| | | | 2.1 Вибр
Лекції Деталі Машин
Зі співвідношення видно, що [pic] велике ковзання в черв'ячних передачах призводить до швидкого зношування зубів черв'ячного колеса, збільшує схильність передачі до заїдання для запобігання заїдання передачі
Розрахунок зубчастої передачі
Зміст Введення ...................................... ..................................... 1 лютого. Аналіз кінематичної схеми .......................................... 2 лютого. Кінематичний розрахунок приводу ............... ........................ 3 березня. Визначення геометричних параметрів цилинд
Збірка черв'ячного редуктора
В результаті роботи спроектований редуктор, що забезпечує задані параметри та розроблено його загальний вигляд . Обсяг проведених розрахунків і конструкторських пророблень дозволяє перейти до розробки комплекту технич
Черв'ячний редуктор
Вихідні дані Потужність на вихідному валу P = 5 кВт Частота обертання вала робочої машини n = 30 об / хв Термін служби приводу Lг = 2 років. Допустиме відхилення швидкості? = 4% Тривалість
Проектування черв'ячного редуктора
Введення. У всіх галузях народного господарства виробничі процеси здійснюються машинами або апаратами з машинними засобами механізації. Тому рівень народного господарства більшою мірою
Кінематичний і силовий розрахунок приводу
Кутова швидкість приводного барабана: [pic] Де V - швидкість стрічки транспортера; D-діаметр приводного барабана. [Pic] Передаточне число усієї передачі [pic] Де [pic]-число обертів двигуна
Проектування приводу загального призначення
В даній роботі проводиться розрахунок і проектування приводу загального призначення , кінематична схема якого представлена ??на рис. 1. Привід складається з електродвигуна 1, який через клиноременную переду
Розрахунок дискової зуборізною модульної фрези
Так як дискова зуборізна модульна фреза має нульовий передній кут і при нарізуванні циліндричного прямозубого колеса працює методом копіювання, то профілювання її ріжучих крайок зводиться до визначення
Пояснювальна записка до курсового проекту з ТММ Розрахунок редуктора
Введення (характеристика, призначення). 1. Вибір ел. двигуна і кінематичний розрахунок. 2. Розрахунок пасової передачі. 3. Розрахунок редуктора. 4. Розрахунок валів. 5. Розрахунок елементів корпусу редукт
Курсовий проект з деталей машин
Коефіцієнт на форму зуба [pic]; коефіцієнт навантаження [pic]; коефіцієнт ширини вінців [pic]; коефіцієнт, що враховує динамічну навантаження, що виникає в зачепленні [pic]; коефіцієнт, що враховує розподілений
Деталі машин
| Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок приводу. | 3 | | | | | Розрахунок зубчастих коліс редуктора | 4 | | | | | Попередній розрахунок валів | 6 | | | | | Конструктивні розміри шестерні
Розрахунок зубчастих і черв'ячних передач
Темою курсового проекту з деталей машин є механічний привід для різних виконавчих машин - конвеєрів, верстатів і т.п. Проект носить комплексний характер і включає в себе розрахункову і графічну
Проектування приводу стрічкового транспортера
Провідна роль машинобудування серед інших галузей народного господарства визначається тим, що основні виробничі процеси у всіх галузях промисловості, будівництва і сільського господарства виконують маш
Проектування приводу до спеціальній установці
Редуктором називається механізм, що складається з зубчастих або черв'ячних передач, виконаного у вигляді окремого агрегату і службовець для передачі потужності від двигуна робочої машині з пониженням кутової швидкості і
Розрахунок і проектування коробки швидкостей до операційного токарного верстата
Визначення частот обертання валів nI = nH ([pic] = 965 ([pic] = 675,5 хв-1 nII1 = nI ([pic] = 675,5 ([pic] = 337,75 хв-1 nII2 = nI ([pic] = 675,5 ([pic] = 482,499 хв-1 nIII1 = nII1 (U = 337,75 хв-1 nIII2 = nII2 (U = 482
Розрахунок комбінованої шліцьовій протягання групового різання
де lв - довжина входу хвостовика в патрон, мм lз - зазор між патроном і стінкою опорної плити верстата, мм LС - товщина стінки опорної плити протяжного верстата, мм ln - висота виступаючої частини планшайби, мм lн-
Зубчасті передачі
До відліковим відносяться зубчасті передачі вимірювальних приладів, ділильних механізмів металорізальних верстатів і ділильних машин, лічильно-обчислювальних механізмів тощо У більшості випадків колеса цих передач і
Спроектувати привод конвеєра за заданою схемою і характеристиках (WinWor ...
| № та найменування розділу | № стор | | | | | Завдання | 3 | | Вихідні дані | 4 | | 1. енергосилові і кінематичний розрахунок | 5 | | 1.1. Визначення загального коефіцієнта корисної дії приводу |
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар