загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з технології » Монтаж підсилювача

Монтаж підсилювача

ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 199

До У Р З Про У Про Й П Р О Е К Т

НА ТЕМУ «МОНТАЖ ПІДСИЛЮВАЧА»

ВИКОНАВ ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ

ГРУПА - Р-23

М О С К В А 1998 Г О Д

ВСТУП
Кінець минулого століття був відзначений важливою подією, яка, може бути, і не було гідно оцінено сучасниками, але й надалі зробило величезний вплив на розвиток промисловості, соціальні відносини, культуру і побут людей наступного ХХ століття, того самого століття, в якому ми живемо.

7 травня 1895 в Петербурзькому університеті А.С. Попов - викладач фізики одного з військово-морських училищ продемонстрував
«бездротовий телеграф» . У присутності численних глядачів за допомогою крапок і тире азбуки Морзе була передана перша в світі радіограма.

Далі радіотехніка розвивалася дуже швидко: через два роки почалися перші досліди з використання радіозв'язку між кораблями, що перебували в морі, а ще через два роки. Тобто в 1899 році, відбулося перше практичне застосування радіотехніки для суто гуманних цілей - порятунку людей, що потрапили в біду.

Після закінчення першої світової війни і Великої Жовтневої революції поряд з радіозв'язком стало швидко розвиватися радіомовлення.

Для Росії, більшість населення якої в той період було неписьменним, радіо стало ефективним засобом поширення культури серед широких народних мас. Відповідно зростанню споживачів населення швидкими темпами розвивалася промисловість з виробництва радіоприймальних і радіопередавальних пристроїв.

Радіотехніка стала нерозривно пов'язаної з використанням електронних приладів і отримала назву «радіоелектронна апаратура»
(РЕА). Потужний поштовх радіоелектронна апаратура отримала в роки другої світової війни. Різноманітна РЕА повинна була устанавли-тися на кожен бойовий літак, на кожен танк, нею оснащувалися всі армійські підрозділи і т.д.

Після війни перед радіоелектронної промисловістю виникли нові завдання головним чином через те, що стало широко розповсюджуватися телебачення. У цей період практично відбулася заміна основної елементної бази і методів монтажу РЕА: замість електронних ламп в основному стали використовувати напівпровідникові прилади (транзистори), а замість проводового монтажу переважаючим став монтаж на друкованих платах.

Наступний потужний імпульс розвитку радіоелектронної промисловості дала поява електронно-обчислювальних машин. Технологія виробництва
ЕОМ в основному така ж, як технологія виробництва будь-який інший РЕА.
Основна відмінність полягає в обсязі і складності апаратури і випливають звідси вимогах до надійності.

Кожен етап розвитку радіоелектроніки визначається елементною базою і технологією, тобто сукупністю елементів, з яких будувалася апаратура, і методами їх виготовлення.

ПРИНЦИПОВА СХЕМА.

Підсилювач, що є одним з найважливіших вузлів радіотехнічної апаратури, служить для підвищення енергії підводяться до нього електричних сигналів. Посилення здійснюється за рахунок енергії, споживаної підсилювачем від джерела постійної напруги, тому підсилювач може розглядатися як перетворювач енергії джерела постійної напруги в енергію підсилюються електричних коливань.

Параметри розроблюваного УНЧ.
1. Максимальна потужність в навантаженні 4 Ома, в смузі частот від 20 Гц до
20 кГц не менше 400 Вт.
2. Коефіцієнт нелінійних спотворень - не більше 0,1%.
3. Діапазон ефективно відтворних частот - 10 Гц-40 кГц.
4. Мінімальна вхідна опір - 10 кОм.
5. Максимальне вихідний опір - 0,25 Ом.
6. Мікросхема має вбудований захист від коротких замикань у навантаженні.

ПРИНЦИП РОБОТИ.
Операційний підсилювач, використовуваний в схемі, працює в якості УНЧ.
На мікросхему DA1 сигнал надходить на вхід 17.Параллельно з вхідним сигналом через RC ланцюг сигнал надходить на вхід 15, також вхідний сигнал надходить на вхід 16 через розділовий конденсатор С2. З виходу мікросхеми DA1 (6) сигнал надходить на фільтр. З виходу 5 мікросхеми сигнал потрапляє на фільтруючу індуктивність, яка виключає викиди струму при максимальному навантаженні. Опір R4 шунтирует дану індуктивність для зменшення впливу опору індуктивності на вихід каскаду. Випрямляч, що складається з діодів D1, D2 є дільником напруги. На виході каскаду розташована диференціюються ланцюг, що задає час сигналу за допомогою зміни (.
З виходу сигнал надходить на навантаження. Харчування мікросхеми відбувається за допомогою підключених висновків мікросхеми (1, 4, 9, 10, 13, 18) .

МОНТАЖ ПІДСИЛЮВАЧА.
Монтаж схеми УНЧ проведений на фольгованим склотекстоліт.
Друковані провідники виготовлялися шляхом прочерчіванія ізолюючих ліній у фользі. Елементи схеми кріпилися до друкованої плати пайкою висновків олов'яним припоєм. У робочому режимі металеву тепловідвідними пластину мікросхеми DA1 необхідно встановлювати на радіатор і використовувати повітряну вентиляцію для відводу тепла.

КОНТРОЛЬ.
Після монтажу і складання елементів на друкованій платі, був проведений візуальний контроль якості складальних і монтажних робіт, а так само на відповідність зібраного підсилювача принципової електричної схемою.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ ПІДСИЛЮВАЧА.
1. Виробляти роботу на справному обладнанні, застосовувати інструменти лише за прямим призначенням. Стержень паяльника не повинен гойдатися, ручка не повинна мати тріщин, шнур добре заізольований.
2. Електричні дроти, що підводять живлення до робочого місця, повинні бути надійно заізольовані і захищені від механічних пошкоджень. У перерві між пайками паяльник треба тримати на металевій або вогнестійкою підставці.
3. Щоб уникнути утворення бризок при пайку флюс наносити тонким шаром.
Зайвий припій із стержня паяльника видаляти спеціально призначеної для цього серветкою.

4. Не допускати попадання вологи в лудильних ванну, всі деталі перед лудінням добре просушувати.
5. Роботи з монтажу підсилювача проводити в добре провітрюваному приміщенні.

ВИСНОВОК.

Роль підсилювальної техніки в розвитку радянської науки і народного господарства дуже велика. Підсилювачі застосовуються в радіопередавачах, радіоприймачах, вузлах проводового мовлення, установках багатоканального зв'язку, звукопідсилення, звукозапису, телевізійних установках, радіолокації, радіонавігаційних установках та ін Вони широко використовуються у всіляких автоматичних та телемеханічних пристроях, без яких не можуть обійтися багато сучасні промислові підприємства.

Підсилювальна техніка знаходить широке застосування в галузях далеких від зв'язку - медицині, геології, сільському господарстві. Основне завдання, що стоїть перед конструкторами підсилюючих пристроїв - зменшення об'єму і маси апаратури і підвищення її надійності. Вирішується вона вдосконаленням технології виготовлення пристроїв, резервуванням і дублюванням вузлів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. «Малогабаритна радіоапаратура» довідник радіоаматора. 1976.
2. В.Г. Борисов «Юний радіоаматор" 1972 рік.
3. В.Г. Боділовскій, М.А. Смирнова «Довідник молодого радиста» , 1975 рік.
4. О.Е. Вершинін, І.Г. Мироненко «Монтаж радіоелектронної апаратури та приладів» , 1991 рік.

 
Подібні реферати:
Розробка вимірювального перетворювача
Виходячи з технічного завдання, вимірювальний перетворювач повинен містити підсилювач змінної напруги, оскільки даний підсилювач призначений для посилення тільки зміною складової вхідного сигн
Розрахунок радіопередавача з АМ-модуляцією
Радіопередавальні називають пристрої, призначені для виконання двох основних функцій - генерації електромагнітних коливань високої частоти або надвисокої частоти і їх модуляції відповідно до переду
Проектування підсилювача потужності на основі ОУ
В даний час в техніці повсюдно використовуються різноманітні підсилювальні пристрої. Куди ми подивимося - підсилювачі всюди оточують нас. У кожному радіоприймачі, в кожному телевізорі, в комп'ютері і з
Розрахунок і проектування в тонкоплівкових виконанні підсилювача потужності
Ця схема являє собою підсилювач потужності на біполярному транзисторі, включеному за схемою з ОЕ. Перехідний конденсатор C1 пропускає у вхідні ланцюг змінну складову напруги джерела сигналу і н
Розробка пристрою реєстрації сигналів з датчиків
Розглянемо модель пристрою. За завданням наш пристрій знімає інформацію з ПДУ і постійно передає дані в ЕОМ. Перед початком реєстрації сигналів необхідно здійснити скидання УРС (автоматично або за сп
Розрахунок аперіодичного каскаду підсилювального пристрою
I. Вибір робочої точки транзистора і розрахунок елементів, що забезпечують температурну нестабільність колекторного струму. RC - фільтр у мережі живлення. Розраховувати будемо малосигнальний апериодический підсилювач
Стежать системи
Сучасні системи автоматичного управління являють собою складні комплекси взаємодіючих технічних пристроїв і елементів, робота яких заснована на різних фізичних принципах. Різні також
Електронний соловей
Інструменти розкладають у ящиках столу за групами застосування. Не можна зберігати в одному ящику вимірювальний, монтажний, складальний і слюсарний інструмент . При зберіганні «внавал» інструмент псується (особливо измер
Цифровий вимірювальний вольтметр
Цифровими називаються прилади, автоматично виробляють дискретні сигнали вимірювальної інформації, показання яких представляються в цифровій формі. У цифрових приладах у відповідності зі значенням мзмеря
Проектування віброметра
При описі явищ і процесів, а також властивостей матеріальних тіл використовуються різні фізичні величини, число яких досягає декількох тисяч: електричні, магнітні, просторові і тимчасові,
Диференціальний підсилювач
За ширину резистора-b беруть найближчим значення до bрасч, округлене до цілого числа, кратного кроку координатної сітки. bр1, 3,5 = 0.375мм, bтехн = 0.1мм, bточн = 0.8мм, значить b1, 3,5 = 0.8мм.
Розробка модернізованого лабораторного стенду з проведення лабораторні ...
Головне завдання промисловості в динамічному, пропорційному розвитку суспільного виробництва і підвищення його ефективності, прискоренні науково-технічного прогресу (НТП ), зростання продуктивності праці, вул
Проектування аналогового вимірювального перетворювача потужності
Розглянемо спочатку функціональну схему ІПАМ на одному інтегральному перемножителя, як найбільш просту, з двох запропонованих, з технічної реалізації, оскільки інтегральний перемножітель є найбільш т
Операційний підсилювач
Опорна напруга дорівнює нулю, т. к. неінвертуючий вхід підключений до "землі", в якості вхідного сигналу використовуємо напруга джерела постійного струму G1. Знімаємо свідчення і будуємо графік Передат
Резервування із застосуванням мажоритарного елементу
Мажоритарний елемент дозволяє забезпечити режим одночасного штатного функціонування основного і резервних елементів РЕУ і виключає застосування спеціальних комутаційних вузлів, що усувають взаємне влияни
Методи контролю у виробництві інтегральних мікросхем
При виготовленні інтегральних схем дуже важливим є контроль технологічних процесів. Добре організований контроль забезпечує високий пріцент виходу придатної продукції. Успішний контроль виготовлення
Автоматизація процесу нітрування піридону
Автоматизація технологічних процесів є одним з вирішальних факторів підвищення продуктивності і поліпшення виробничого процесу. Всі існуючі і споруджувані промислові об'єкти в тій чи іно
Телебачення
ДОСЛІДЖЕННЯ в галузі телебачення зайняли більш ніж 30 років у житті вченого і привели до відкриття, приніс йому світову популярність і послужила основою для розвитку сучасного телебачення. Зародження тілі
Розробка пристрою відеопорт
- для захисту поверхні друкованої плати, а також додаткового захисту друкованих провідників від фізичних впливів і корозії, а також для запобігання замикань, будемо покривати друковану плату поліуретан
Технологічні засоби автоматизації
Пристрої дискретної електроавтоматики, використовуються для формування команд керування типу включено-виключено при наявності певних комбінацій впливів, заданих, наприклад, у випадку електричних устр
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар