загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по технології » Зведення земляного полотна

Зведення земляного полотна

Зміст
Зміст 2
1. ВИХІДНІ ДАНІ І ВІДОМОСТІ ПРО МАТЕРІАЛИ 3
1.1. Вихідні дані для проектування 3
1.2. Кліматична характеристика району 4
2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ 6
2.1. Підрахунок обсягів робіт і потреби в матеріалах 6
2.2. Оцінка придатності місцевих дорожньо-будівельних матеріалів 7
2.3. Визначення меж використання кар'єрів місцевих матеріалів і розташування баз постачання 8
2.4. Вибір місця розташування виробничого підприємства (АБЗ) 9
2.5 Визначення середньої дальності візки матеріалів 10
2.6 Розрахунок швидкості потоку 11
2.7 Розробка технологічних карт виробництва робіт з будівництва конструктивних шарів дорожнього одягу 14
2.8. Розрахунок потрібних ресурсів та комплектування ланок машин 16
2.9. Організація роботи автомобільного транспорту 18
2.10. Розробка лінійного календарного графіка 21
2.11. Контроль якості будівництва конструктивних шарів дорожнього одягу
22

2.11.1. Загальні положення 22

2.11.2. Операційний контроль 22

2.11.3. Приймання виконаних робіт 23
2.12. Охорона праці та техніка безпеки 24

2.12.1. Загальні положення 24

2.12.2 Будівництво підстилаючих шарів основ і основ з необроблених матеріалів 25

2.12.3. Будівництво асфальтобетонних покриттів і підстав 26

2.12.4. Протипожежна безпека 26
ЛІТЕРАТУРА 27

1. ВИХІДНІ ДАНІ ТА ВІДОМОСТІ ПРО МАТЕРІАЛИ

1.1. Вихідні дані для проектування

Таблиця 1.1.1.
| 3 | 1550 | 2,63 | 1,5 | 28,0 | 25 | 6,0 |
| 5 | 1550 | 2,63 | 1,5 | 28,0 | 25 | 6,0 |

Зерновий склад і властивості піску

Таблиця 1.1.4.
| 3 | 1. Асфальтобетон дрібнозернистий типу А - 4 см |
| | 2. Асфальтобетон грубозернистий, пористий - 8 см |
| | 3. Фракційний щебінь, за способом заклинювання - 20 см |
| | 4. Пісок - 30 см |
| | 5. Крайові смуги з матеріалу покриття |

1.2. Кліматична характеристика району

Район будівництва дороги - Мінськ, Мінська область.

Середньомісячна температура району будівництва

Таблиця 1.2.1.
| 28.03 | 14.04 | 01.05 | 04.06 |
| 18.11 | 18.10 | 24.09 | 25.08 |

Середньомісячна кількість опадів

Таблиця

1.2.3.
| | Шар з крупнозернистою суміші асфальтобетону | 8 см |
| | пористого | |
| | шар фракціонованого щебеню по способу заклинки | 20 см |
| | шар з піску | 30 см |

Відомість підрахунку обсягів робіт з будівництва дорожнього одягу
| Найменування | Ед. | Формула підрахунку | Кількість |
| робіт | змін. | | Од. виміру |
| Піщаний підстильний | м3 | 0,329 0009,05 | 78735 |
| шар товщиною 30 см | | | |
| Підстава з | м2 | | |
| фракціонованого | | 8,329 000 | 240 700 |
| щебеню, за способом | | | |
| заклинки, товщиною 20 | | | |
| см | | | |
| Нижній шар покриття | м2 | | |
| з асфальтобетону | | 8,029 000 | 232 000 |
| крупнозернистого, | | | |
| пористого, товщиною 8 | | | |
| см | | | |
| Верхній шар покриття | м2 | | |
| з асфальтобетону | | 8,029 000 | 232 000 |
| дрібнозернистого | | | |
| типу А, 4 см | | | |

2.2. Оцінка придатності місцевих дорожньо-будівельних матеріалів

Виробляємо оцінку придатності гравійних матеріалів кожного кар'єра окремо:

Кар'єр № 1 (2 за завданням):
| | Кількість частинок в% по масі, що проходять через сита |
| | з отвором, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| на АБЗ |
| Щебінь | (15946 + 8733) * 1,5 | 1,1 | 40720 |
| Бітум | 2209 + 1286 | 1,1 | 3845 |
| Пісок | (12854 + 5226) * 1,54 | 5,7 | 158706 |
| Мін. порошок | 888 + 1531 | 1,1 | 2661 |
| ПАР | 166 + 96 | 1,1 | 288 |
| з АБЗ |
| А / б суміш | 44173 + 22922 | 16 | 1073520 |

2 варіант
| Вид матеріалу | Маса матеріалу, | Середня дальність | Транспортна |
| доставляемого на | т | візки, км | робота, ткм |
| АБЗ і з АБЗ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| на АБЗ |
| Щебінь | (15946 + 8733) * 1,5 | 11,1 | 410905 |
| Бітум | 2209 + 1286 | 11,1 | 38795 |
| Пісок | (12854 + 5226) * 1, 54 | 3,7 | 103 020 |
| Мін. порошок | 888 + 1531 | 11,1 | 26851 |
| ПАР | 166 + 96 | 11,1 | 2908 |
| з АБЗ |
| А / б суміш | 44173 + 22922 | 21 | 1408995 |

3 варіант
| Вид матеріалу | Маса матеріалу , | Середня дальність | Транспортна |
| доставляемого на | т | візки, км | робота, ткм |
| АБЗ і з АБЗ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| на АБЗ |
| Щебінь | (15946 + 8733) * 1,5 | 12,1 | 447924 |
| Бітум | 2209 + 1286 | 12,1 | 42290 |
| Пісок | (12854 + 5226) * 1 , 54 | 8,3 | 231 099 |
| Мін. порошок | 888 + 1531 | 12,1 | 29270 |
| ПАР | 166 + 96 | 12,1 | 3170 |
| з АБЗ |
| А / б суміш | 44173 + 22922 | 15 | 1006425 |


Оптимальним є варіант №1

2.6 Розрахунок швидкості потоку

Поточний метод організації виробництва дорожньо-будівельних робіт - це такий метод, при якому всі роботу ведуться пересувними спеціалізованими дорожньо-будівельними підрозділами, рухомими по дорозі одне за іншим в безперервній технологічної послідовності з заданою середньою швидкістю, забезпечує узгоджений рух усього потоку.

Одним з елементів поточного методу дорожнього будівництва є швидкість потоку.

Швидкість (інтенсивність) потоку - це готова продукція, що випускається спеціалізованим потоком за одиницю часу, переважно за зміну, яка вимірюється в метрах готової дороги.

Розрахунок тривалості будівельного сезону проводиться на підставі рекомендацій і даних, наведених в «дорожньої кліматології» .

Кількість робочих днів по кожному окремому місяцю визначається наступним шляхом:

де Др - число робочих днів у місяці;

Дк - число календарних днів у місяці;

Д1 - кількість дощових днів, приймається для 1 кв. = 0,2 на місяць; для 2 кв. = 1,3 на місяць; для 3 кв. = 1,6 на місяць; для 4 кв. = 0,6 на місяць.

Д2 - кількість вихідних і святкових днів у місяці;

Дн - кількість днів простоїв машин з непередбачених причин, приймається рівним 3% від календарного часу, за вирахуванням вихідних і святкових днів;

Дрьомов - витрати на проведення ТО і ремонт, визначається за формулою

де Дп - сума днів перерв у роботі з усіх причин, крім ТО і рем .;

КСМ - коефіцієнт змінності, приймається для 1 і 4 кв. - Ксм = 1,0; для 2 і 3 кв. - Ксм = 2,0;

ПВМ - тривалість зміни, 8,0 годин;

Рчас - кількість днів перебування машин в ремонті, що припадає на 1 годину роботи машин, приймається 0,0138.

Кількість робочих змін у місяці визначається за формулою

Таблиця 2.6.1
| Квітень | 30 | 1,3 | 8 | 0,66 | 9,96 | 3,62 | 32,84 |
| Травень | 31 | 1,3 | 12 | 0,57 | 13,87 | 3,1 | 29, 06 |
| Червень | 30 | 1,3 | 9 | 0,63 | 10,93 | 3,45 | 32,02 |
| Липень | 31 | 1,6 | 9 | 0,66 | 11,26 | 3,57 | 33,26 |
| Серпень | 31 | 1,6 | 10 | 0,63 | 12, 23 | 3,4 | 29,62 |
| Вересень | 30 | 1,6 | 8 | 0,66 | 10,26 | 3,57 | 32,2 |
| Жовтень | 18 | 0,6 | 5 | 0,39 | 5,99 | 1,19 | 10,82 |


Визначаємо швидкість потоку
-для піщаного шару;
-Для щебенево шару;
-Для асфальтобетонного шару. де L - довжина ділянки дороги, м;

Др.с. - Кількість робочих змін в році; tp - час на розгортання потоку, яке приймається в залежності від матеріалу конструктивних шарів.

Потреба матеріалів на швидкість потоку по будівництву шарів дорожнього одягу зводимо в таблицю 2.4.

Таблиця 2.6.2
| Найменування конструктивних | Найменування | Одиниця | Кількість |
| шарів дорожнього одягу | матеріалів | виміру | матеріалу на |
| | | | швидкість |
| | | | потоку |
| 1. Піщаний підстильний шар | Пісок | м3 / м2 | 459 |
| товщиною h = 30 см. | Вода | | |
| 2. Підстава | ПГС | м3 / м2 | 322,7 |
| фракціонованого щебеню, | | | |
| товщиною h = 20 см | | | |
| 3. Нижній шар покриття з | Асфальто-бетон | м3 / м2 | 233,1 |
| асфальтобетону | ва суміш | | |
| крупнозернистого пористого, | | | |
| h = 8 см | | | |
| 4. Верхній шар покриття з | Асфальто-бетон | м3 / м2 | 120,9 |
| асфальтобетону | ва суміш | | |
| дрібнозернистого, | | | |
| типу А, товщиною h = 4 см | | | |

Визначаємо потреба матеріалів на швидкість потоку:
- для піщаного шару;
- Для шару основи;
- Для нижнього шару покриття;
- Для верхнього шару покриття; де Q0 - загальна потреба в матеріалі на будівництво конструктивного шару дорожнього одягу;

L - довжина ділянки дороги, м;

Vn - швидкість потоку.

2.7 Розробка технологічних карт виробництва робіт з будівництва конструктивних шарів дорожнього одягу

Технологія виконання робіт розробляється для прийнятого в проекті типу дорожнього одягу відповідно до існуючих прогресивними правилами будівництва окремих конструктивних шарів дорожнього одягу.

При цьому необхідно враховувати, що всі роботи повинні виконуватися потоковим методом, заснованим на достатній концентрації машин, механізмів і робочої сили в пересувних спеціалізованих підрозділах, що створює можливість комплексної механізації всього процесу з будівництва дорожнього одягу. Такі підрозділи (ланки, бригади), створювані для виконання певного виду робіт (будівництво підстилаючого шару, основи, покриття і т.д.) безперервно просуваються уздовж дороги і виконують повний обсяг робіт в необхідній послідовності.

Підрозділи, що виконують послідовно весь обсяг робіт, складають комплексний потік.

Сума захваток, на яких одночасно працюють всі спеціалізовані підрозділи, називаються фронтом робіт.

Основним документом, що встановлює

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар