загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з транспорту » Слюсарно-механічний ділянку з ремонту автомобіля

Слюсарно-механічний ділянку з ремонту автомобіля

Сибірський Державний Міжрегіональний Коледж будівництва та

Підприємництва.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ № 1705

Курсова робота

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЯ

ТЕМА:

СЛЮСАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ДІЛЯНКА.

Виконав:

Студент гр. 4053

Костін Н. В.

Керівник:

Ільїн М. М.

Іркутськ-2002

Зміст.

| № | Зміст. | Стор. |
| I. | ВЕДЕННЯ | |
| 1.1 | Введення. | |
| II. | ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА | |
| 2.1 | Характеристика ділянки. | |
| 2.2 | Приведення до однієї моделі. | |
| 2.3 | Визначення трудомісткості. | |
| 2.3.1 | Визначення інтерполяцією коефіцієнта К1-К3 | |
| 2.4 | Визначення річного обсягу робіт. | |
| 2.5 | Розрахунок фондів часу робітників і устаткування. | |
| 2.5.1 | Визначаємо річний фонд часу робітників, номінальний. | |
| 2.5.2 | Визначаємо річний фонд часу обладнання. | |
| 2.5.3 | Визначаємо річний фонд часу обладнання. | |
| 2.6 | Розрахунок кількості працюючих та розподіл робочих по | |
| | розрядам. | |
| 2.6.1 | Визначаємо число працюючих, явочний. | |
| 2.6.2 | Визначаємо число працюючих, списковий. | |
| 2.6.3 | Визначаємо число допоміжних робітників. | |
| 2.6.4 | Визначення середнього розряду робітників. | |
| 2.7 | Підбір і розрахунок кількості обладнання. | |
| 2.7.1 | Визначення кількості обладнання. | |
| 2.7.2 | Визначення кількості допоміжного обладнання. | |
| 2.7.3 | Підбір обладнання. | |
| 2.7.4 | Розрахунок площі ділянки. | |
| III. | ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА. | |
| 3. | Розробка технологічного процесу | |
| 3.1 | Вихідна інформація | |
| 3.2 | Вибір способів усунення дефектів | |
| 3.3 | Складання плану операцій | |
| 3.4 | Розрахунок режимів обробки і норм часу | |
| 3.4.1 | Розрахунок основного часу обробки | |
| 3.4.2 | Розрахунок штучно-калькуляційного часу обробки | |
| 3.5 | Складання операційної карти | |
| 4 | Список використовуваної літератури. | |

I. ВСТУП

1.1. Введення

Автомобільний транспорт Росії в силу ряду причин набуває все більшого значення. Автомобілі широко використовуються у всіх областях народного господарства виконують значний обсяг транспортних робіт, а точніше служить для перевезення вантажів і пасажирів.
Автомобілі мають широкий спектр застосування в різних середовищах і різних кліматичних умовах і в зв'язку з цим піддаються навантаженням. Тому технічний стан автомобіля як і всякої іншої машини в процесі тривалої експлуатації не залишається незмінним. Воно погіршується в наслідку зношування деталей і механізмів, поломок і інших несправностей, що приводить до зниження експлуатаційних якостей автомобіля.
Основним засобом зменшення зношування деталей і механіз-мов і запобігання несправностей автомобіля, тобто підтримку його в належному технічному стані, є своєчасне і високоякісне виконання технічного обслуговування та ремонту, як капітального так і поточного. Технічний стан так само залежить від умов зберігання автомобіля.
Знання всіх факторів і закономірностей змін технічного стану автомобілів дозволяє правильно організувати роботи з підвищення його потужності і довговічності, шляхом своєчасного і високоякісного технічного обслуговування.

II. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.

2.1 Характеристика ділянки

Призначення.

Ділянка призначена для ремонту деталей слюсарно-механічної обробки, а також виготовлення деяких деталей нетоварной номенклатури
(додаткових ремонтних, простих осей, валів). Базисні деталі (блоки циліндрів, балки передніх мостів, картера) на цій ділянці, як правило не ремонтують.

Схема технологічного процесу.

2.2 Приведення до однієї моделі.

(2.1) [6, стор.24]

де,

N-750 шт., Річна виробнича програма капітального ремонту автомобілів, [за завданням];

N1-750 шт., Річна виробнича програма капиталь-ного ремонту автомобілів різних моделей, [за завданням];

Nа - 500 шт., Річна виробнича програма капиталь-ного ремонту товарних агрегатів, [за завданням];

Км1 - 1,15, коефіцієнт приведення за трудомісткістю виробничої програми капітального ремонту автомобіл-лей або товарних агрегатів різних моделей до виробничих-ной програмі капітального ремонту автомобілів або агрега-тів основної моделі,

[8, стор. 144];

Ка-0,22 коефіцієнт приведення по трудомісткості виробничих-ной програми капітального ремонту товарних агрегатів до виробничої програмі капітального ремонту повнокомплектних автомобілів, [6, с. 24];

2.3 Визначення трудомісткості.

(2.2) [6, стор.27]

де,

норма трудомісткості в еталонних умовах, [6, стор. 158];

Коефіцієнт корекції трудомісткості, що враховує величину річної виробничої програми, [формула 2.3];

Коефіцієнт корекції трудомісткості, що враховує многомодельного ремонтованих агрегатів автомобілів, [6, стор. 27];

Коефіцієнт корекції трудомісткості, що враховує структуру виробничої програми, [формула 2.3].

2.3.1 Визначення інтерполяцією коефіцієнта К1-К3.

(2.3) [6, стор.29] де,

менша і більша найближчі величини годо-вих виробничих програм між якими знаходиться величина наведеної виробничої програми,

[6, стор.27-28];

Коефіцієнт корекції трудомісткості відповідні значенням виробничих програми,

[6, стор.27-28].

2.4 Визначення річного обсягу робіт.

(2.4) [6, стор.32]

де,

трудомісткість на одиницю продукції, [формула 2.6];

Річна виробнича програма авторемонтного підприємства. [Формула 2.1].

2.5 Розрахунок фондів часу робітників і устаткування.

2.5.1 Визначаємо річний фонд часу робітників, номінальний.

(2.5) [6] де,

8, годину, тривалість робочої зміни.

2.5.2 Визначаємо річний фонд часу робітників, дійсний.

(2.6) [6] де,

24 дня, тривалість відпустки;

11, кількість суботніх днів за період відпустки;

0,96-0,97; коефіцієнт враховує втрати робочого часу з поважних причин.

2.5.3 Визначаємо річний фонд часу обладнання.

(2.7) [6] де,

0,93-0,98; коефіцієнт використання устаткування, що враховує простої обладнання в ремонтах, [6, стор. 22];

1, число змін.

2.6 Розрахунок кількості працюючих та розподіл робочих за розрядами.

2.6.1 Визначаємо число працюючих, явочний.

(2.8) [6, стор.32] де,

формула 2.5;

Формула 2.4.

2.6.2 Визначаємо число працюючих, списковий.

(2.9) [6, стор.32] де,

формула 2.6;

Формула 2.4.

2.6.3 Визначаємо число допоміжних робітників.

(2.10) [6, стор.33] де,

0,35, відсоток допоміжних робітників,

[6, стр. 33];

Формула 2.9.

2.6.4 Визначення середнього розряду робітників.

За даними діючих авторемонтних заводів визначені розряди виробничих робітників; на слюсарно-механічній дільниці середній розряд, дорівнює 2,4 [6, стор.33]

(2.11) [6, стор.33] де,

число робітників відповідних розрядів;

Розряди робітників.

Обліковий склад виробничих і допоміжних робітників.

Таблиця № 2.1


| Найменування | Професія | Число робітників - слюсарів |
| ділянки | | |
| | | |
| | | всього | | |
| | | о | По | По розрядам |
| | | | змінах | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Універсальний | 1Е604 | 1 | 200х350 * підвищеною | 1,1 | 1180Х590 | 0,7 |
| токарно-гвинторізний верстат | | | точності | | | |
| 2. Токарно-гвинторізний | 1Н61 | 1 | 320Х710 | 2,2 | 1880Х1093 | 2,05 |
| верстат | | | | | | |
| 3. . Токарно-револьверний | 1365 | 1 | Найбільший діаметр | 13,0 | 5070Х1565 | 7,93 |
| верстат з вертикальною віссю | | | оброблюваного прутка 65 | | | |
| револьверної головки | | | мм | | | |
| 4. Токарно-револьверний | 1Д340П | 1 | Найбільший діаметр | 5,5 | 3980Х1000 | 3,9 |
| верстат з горизонтальною | | | оброблюваного прутка 40 | | | |
| віссю револьверної головки, | | | мм | | | |
| прутковий | | | | | | |
| 5. Радіально-свердлильний | 2Л52 | 1 | Найбільший діаметр | 1,5 | 1765Х660 | 1,16 |
| верстат | | | свердління 25 мм | | | |
| 6. То-ж | 2М55 | 1 | Найбільший діаметр | 4,0 | 2670Х1000 | 2,67 |
| | | | свердління 50 мм | | | |
| 7. Вертикально-свердлильний | 2Н135 | 1 | Найбільший діаметр | 4,0 | 1245Х815 | 1 |
| станок, одношпиндельні | | | свердління 35 мм | | | |
| 8. Поперечно-стругальний | 7В36 | 1 | Розміри робочої поверхні | 3,5 | 2950Х1430 | 4,22 |
| верстат з механічним | | | столу 450х700 | | | |
| приводом | | | | | | |
| 9. Вертикально-фрезерний, | 6Р11 | 1 | Розміри робочої поверхні | 5,5 | 1540Х2030 | 3,13 |
| консольний, верстат | | | столу 250Х1000 | | | |
| 10. Широко універсальний | 6Р83Ш | 1 | Розміри робочої поверхні | 10,0 | 2600Х2135 | 5,55 |
| консольно-фрезерний верстат | | | столу 400х1600 | | | |
| з поворотною головкою | | | | | | |
| 11. Зубофрезерний верстат | 5К324А | 1 | Найбільший зовнішній діаметр | 7,5 | 2500х1400 | 3,5 |
| | | | нарізуваних коліс 500 мм | | | |
| 12. Довбальний верстат з | 7Б420 | 1 | Хід долбяка 25-200 мм | 4,0 | 2580Х1510 | 3,9 |
| механічним приводом | | | | | | |
| 13. Внутрішліфувальний | 3К227 | 1 | Найбільший діаметр | 4,0 | 2815Х1900 | 5,35 |
| станок універсальний | | | отвору, що шліфується 100 мм | | | |
| високої точності | | | | | | |
| | | | найбільша довжина шліфування | | | |
| | | | 125 мм | | | |
| 14. Плоско шліфувальний | 3Г71 | 1 | Розміри робочої поверхні | 2,2 | 2580Х1550 | 4,0 |
| верстат високої точності з | | | столу 200Х630 | | | |
| хрестовим прямокутним | | | | | | |
| столом і горизонтальним | | | | | | |
| шпинделем | | | | | | |
| 15. Плоско шліфувальний | 3Б722

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар