загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по транспорту » Улучшение организации перевозок пассажиров

Улучшение организации перевозок пассажиров

Міністерство вищої освіти України

Рівненський Державний Технічний Університет

|Поліпшення організації перевезень |
|пасажирів на маршрутах № 41 та № 66 |
|автобусами АТП 13060 |

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З

«Пасажирських перевезень»

Керівник проекту:
|Сердобінцева М.В. |

Розробив студент гр. Е-

401
|Бондаренко Т.В. |

1999 р.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Вступ

Перевезення пасажирів здійснюються автомобільним, залізничним, водним
(морським, річковим), повітряним, міським електричним, спеціальними видами пасажирського транспорту та спеціальними видами транспорту, які складають єдину транспортну сітку.

Кожен вид пасажирського транспорту відрізняється від іншого переліком характерних технічних особливостей, головними з яких є застосовані транспортні засоби (рухомий склад) та шляхи сполучення (наземні, водні, повітряні).

Пасажирський автомобільний транспорт перетворився на один з основних та найбільш поширених видів пасажирського транспорту країни. Він широко обслуговує транспортні потреби міського та сільського населення, забезпечуючи масові та індивідуальні перевезення пасажирів парком автобусів та легкових автомобілів.

Пасажирські перевезення (міські, міжміські, внутрішньорайонні і внутрішньообласні) здійснює автомобільний транспорт загального користування
- автобуси, таксі. Міські перевезення характерні невеликою протяжністю маршрутів, частими зупинками і частою зміною пасажирів. Міжміські перевезення відрязняються від міських великою протяжністю маршрутів, порівняно незначною кількістю зупинок і незначною зміною пасажирів.

Головною проблемою пасажирського транспорту є підвищення праці автомобільного транспорту загального користування. На продуктивність їх праці впливає: незадовільний розвиток транспортної сітки та маршрутної системи; нераціональне використання транспорту загального користування; погана якість транспортного обслуговування; зменшення парку автобусів; недосконалість системи швидкісних та експресних автобусних маршрутів у містах та на заміських сполученнях.

На пасажирському автомобільному транспорті розроблено ряд заходів для підвищення продуктивності праці автомобільного транспорту загального користування. Отже для підвищення продуктивності необхідно:

- розробити оптимальні маршрути у містах, сільській місцевості, приміських та міжміських сполученнях;

- слідкувати за раціональним використанням транспорту загального користування, а також за забезпеченням парку автобусів та легкових автомобілів достатньою кількістю паливно-мастильних речовин та запасними частинами;

- скоротити кількість холостих пробігів;

- підвищити парк автобусів, удосконалення його структури та підвищення техніко-експлуатаційних якостей рухомого складу.

1.2 Коротка характеристика АТП 13060. Аналіз роботи АТП 13060

Автотранспортне підприємство 13060 пасажирське, здійснює перевезення пасажирів на міських, приміських та міжміських маршрутах. При потребі надає автобуси також для міжнародних перевезень. Його місце знаходження: м.Київ, вул. Жмеринська, 26. На території АПТ розташовані: адміністративно-господарське будівлі, їдальня, відкрита та закрита стоянки для автобусів, КПП, автозаправочна станція знаходиться поруч з автопідприємством. Автотранспортне підприємство 13060 має досконалу матеріально-технічну базу: зону технічного обслуговування та ремонту автобусів, яка включає в себе дільниці по ТО і ремонту певних вузлів та агрегатів, пости діагностики, спеціалізовану молярню, автоматизовану мийку та ін. Для виконання пасажирських перевезень автотранспортне підприємство має відповідний рухомий склад. Це автобуси різних марок та призначення.
Основними з них є: Ікарус-260, ЛАЗ-699Р, Ікарус-280, ЛАЗ-4202, ЛАЗ-695Н.
Варто відзначити, що рухомий склад АТП не досить новий, оскільки остання партія техніки надходила у першому кварталі 1998 р. В підприємстві є три колони, перша, з яких, обслуговує місто, друга - приміські, а третя - міжміські перевезення.

Відділ експлутації АТП займається розробкою та відкриттям маршрутів перевезень, оперативним плануванням, організацією, керуванням та контролем регулярності руху автобусів на маршрутах та виконанням перевезень. Цей відділ відповідльний за виконання плану перевезень та доходів. Також відділ експлуатації займається розробкою розкладу руху, розробкою та здійсненням заходів по підвищенню якості обслуговування пасажирів.

АНАЛІЗ РОБОТИ АТП 13060

Таблиця 1

| Назва показників |1997 |1998 |% |
|Середня облікова кількість |233 |207,5 |89,0 |
|автобусів | | | |
|Загальна пасажиромісткість |7 700 |6 865,9 |89,1 |
|Автомобілі-дні в господарстві |71 522 |63 085 |88,2 |
|Автомобілі-години в русі | |1791 | |
|Автомобілі-години в експлуатації |251,4 |223,7 |89,0 |
|Автомобілі-години простою | |53,6 | |
|Загальний пробіг автомобілів |5 336,5 |5 075,1 |95,1 |
|(річний) | | | |
|Продуктивний пробіг |5 171,3 |4 919,0 |95,1 |
|Обсяг перевезень |20 345,1 |16 533,3 |81,3 |
|Пасажирообіг |170 860,1 |148 427,5 |86,9 |
|Коефіцієнт використання пробігу |0,969 |0,969 |100 |
|Час в наряді |11,2 |11,1 |99,1 |
|Експлуатаційна швидкість |21,2 |22,7 |107,1 |
|Середня відстань поїздки пасажиру |8,4 |8,9 |105,9 |
|Середній добовий пробіг автобуса |237,6 |251,1 |105,7 |

Як бачимо середньо-облікова кількість автобусів в АТП 13060 зменшилась, відповідно зменшились й обсяги перевезнь та пасажирообіг.
Частково збільшилися коефіцієнти використання парку, експлуатаційна швидкість.
1.3 Характеристика існуючої організації перевезень пасажирів на маршрутах №

41 та № 66

Автобуси АТП 13060 окрім всіх інших видів пасажирських превезень здійснюють також міські перевезення пасажирів. Ці перевезення здійснюються спеціальним рухомим складом - автобусами марок: .

Час роботи маршруту № 41 - 20 годин. Час початку роботи маршруту - 4 год., час закінчення роботи - 24 год. Кількість рейсів за добу дорівнює .
На цьому маршруті працюють автобуси марки - Ікарус-260, ЛАЗ-695Н, у кількості - . Довжина маршруту № 41 складає - 20,8 км, на маршруті 5 зупинок.

Час роботи маршруту № 66 - 16 годин. Час початку роботи маршруту - 5 год., час закінчення роботи - 21 год. Кількість рейсів за добу дорівнює .
На цьому маршруті працюють автобуси марки - Ікарус-260, ЛАЗ-695Н, у кількості - . Довжина маршруту № 66 складає - 18,9 км, на маршруті 6 зупинок.

На маршрутах існує ряд недоліків:

- незадовільне обслуговування пасажирів в години "пік";

- невдосконалена маршрутна система;

- мала експлуатаційна швидкість автобусів.

1.4 Недоліки організації перевезень та пропозиції по покращенню перевезень

В організації міських перевезень пасажирів є ряд недоліків:

- відсутність оптимальних маршрутів;

- нераціональне використання транспорту загального користування;

- незадовільне забезпечення парку автобусів та легкових автомобілів достатньою кількістю паливно-мастильними речовинами та запасними частинами;

- велика кількість холостих пробігів;

- мала провізна здатність автобусів в години "пік" на пасажиронапружених дільницях;

- погана якість обслуговування пасажирів.

Всі ці недоліки суттєво впливають на продуктивність праці автомобільного транспорту. Тому для покращення організації міських перевезнь пасажирів та підвищення продуктивності праці курсовим проектом пропонується наступні пропозиції:

- використовувати новіші марки автобусів;

- скоротити кількість холостих пробігів шляхом організації трудових поїздок робітників АТП з роботи й на роботу;

- покращити провізну здатність автобусів в години "пік" на пасажиронапружених дільницях шляхом збільшення кількості автобусів на таких дяльницях;

- вдосконалити систему розробки графіків руху та складання графіків роботи водіїв;

- підвищити рівень обслуговування пасажирів шляхом обладнання зупинок, належного інформування про зупинки, зміни руху на маршруті, а також про існування зупинок за вимогою на данному маршруті;

- збільшити кількість експресних автобусних маршрутів;

- удосконалити структуру парку автобусів та легкових автомобілів, а також підвищити техніко-експлуатаційні якості рухомого складу.

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Обгрунтувння маршрутів перевезень. Схема маршрутів. Характеристика маршрутів

Маршрут - це попередньо розроблений шлях руху рухомого складу під час виконання перевезень.

При виборі оптимального варіанту автобусного маршруту необхідно враховувати наступні вимоги:

- кінцеві пункти автобусних маршрутів, як правило, встановлюються в місцях великого накопичення людей, до яких відносяться вокзали, ринки, стадіони, парки, театри, промислові підприємства, станції метро тощо. Кінцеві пункти маршруту повинні бути обладнанні майданчиками для розвороту та відстою автобусів;

- система автобусних маршрутів повина відповідти основним напрямкам слідування пасажирів та забезпечувати їм поїздку по можливості без пересадок;

- довжину автобусних маршрутів встановлюють у відповідності з розмірами та плануванням міської території. При цьому враховується, що затримки рейса повинні бути мінімальні, а наповнення автобусів має бути рівномірним по всій довжині маршрута;

- автобусні маршрути міських сполучень мають бути погоджені між собою та з маршрутами інших видів міського пасажирського транспорту (трамвай, тролейбус, метро), з приміським автобусним і залізничним сполученням.

Курсовим проектом пропонується два маршрути перевезень пасажирів №
41 та № 66.

Маршрут № 41.

Таблиця 2
|Прямий напрямок |Зворотній напрямок |
|№ |l пер|Кіль-ть пасажирів |№ зуп|l пер|Кіль-ть пасажирів |
|зуп | | | | | |
| | |Qз |Qв | | |Qз |Qв |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
| | | | | | | | |
|1 |-|3905 |-|5 |-|3570 |-|
|2 |4,8 |1655 |395 |4 |5,4 |1510 |585 |
|3 |4,4 |1535 |1865 |3 |6,2 |2025 |1195 |
|4 |5,7 |615 |2085 |2 |4,4 |245 |1095 |
|5 |5,9 |-|3365 |1 |4,8 |-|4475 |
| | | | | | | | |
|S |20,8 |7710 |7710 |S |20,8 |7350 |7350 |

Зупинки:

1. Залізничний вокзал

2. вул.Льва Толстого

3. вул.Володимирська

4. вул.Саксаганського

Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Организация работы грузовой станции
Вантажна та комерційна робота займає важне місце в експлуатаційній діяльності залізниць і включає в себе комплекс питань, пов'язаних з процесом перевезень, а головне - його початковими та кінцевими операціями
Проект зон ТО-2 и ТР с разработкой слесарно-механического отделения
Працездатність автомобіля оцінюється сукупністю експлуатаційно-технічних якостей: динамічністю, стійкістю, економічністю, надійністю, довговічністю, керованістю і т.д., які для кожного автомобіля виражаються
Швидкісний рух в країнах які межують з Україною
Підготовленість цього регіону до впровадження швидкісного руху має найбільше значення для України, оскільки мережа українських залізниць взаємодіє з мережею даних країн найбільш тісно.
Курсовик КУЕіТТ
ВСТУП 1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою: 1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива 1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу. 1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується : 1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ?Оlбр ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад: 1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою: 1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою: 2 Техніко-виробничі показники роботи
Статистика ДТП в Новосибирской области
По статистці в результаті ДТП гине людей більше чим від укусів змій, павуків, нападів акул і інших нещасливих випадків зв'язаних із тваринним світом, а також у результаті пожеж, стихійних лих. Тому я вважаю щ
Методичні вказівки
Дані методичні вказівки являють собою методичну розробку присвячену визначенню експлуатаційних витрат та собівартості перевезень на залізничному транспорті. Оскільки ці питання на автомобільному транспорті вив
Организация работы грузовой станции
ВСТУП 1 Вибірнайбільшраціональних типіввагонівдляперевезення заданих вантажів 2 Розрахунок вантажопотоків і вагонопотоків станції 3 Розрахунки з відправницької маршрутизації 4 Розробка вагонопотоків станції за окремими пунктами навантаження та вивантаження 5 Розподіл завантажених та порожніх вагонопотоків за дільницями та напрямками 6Визначення середньозважених статичного навантаження та маси тари вагона за напрямками. 7 Установлення розмірів вантажного руху для станції ОВАН 8 Розрахунок та компонування пристроїв вантажного району 9 Моделювання та оптимізація роботи вантажного фронту 10Розробка графіків технологічного процесу по прийому, навантаженні, вивантаженні, видачі вантажів 11Розробка графіків технологічного процесу роботи товарної контори по обробці документів на
Курсовик КУЕіТТ
3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (?ОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп): 12
Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення труб ...
Сучасний транспорт являє собою єдину (у соціально-економічному відношенні) транспортну систему, включаючи могутню мережу залізничних, морських, річкових, автомобільних, повітряних, трубопровідних, міських і пр
Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения
Працездатність автомобіля оцінюється сукупністю експлуатаційно-технічних якостей: динамічністю, стійкістю, економічністю, надійністю, довговічністю, керованістю і т.д., які для кожного автомобіля виражаються
Основні механізми кривошипних машин
В даний час опрацьовані фізіологічні норми харчування, які являють собою середні величини, що віддзеркалюють оптимальні потреби окремих груп населення в основних харчових речовинах і енергії. Вони представлені
Городские пути сообщения транспорта
Принимаем 6 маршрутов, которые проходят по всей территории города. Каждый маршрут начинается у промышленного предприятия в одном конце города и заканчивается тоже у предприятия в другой части города. Каждый ма
Организация и управление пассажирскими перевозками
Автобусный транспорт представляет наиболее массовый вид пассажирского автомобильного транспорта. Он играет существенную роль в единой транспортной системе страны. На его долю приходится более 60% объёма перево
Экономическая эффективность инвестиций, направленных на расширение парка ПС ...
Основная информация об АТП и показателях его работы (существующее положение) представлена в таблице №1. В данной работе рассматривается вариант снижения себестоимости автомобилей на 10% и повышения Автомобиле-
Организация перевозок
Целью настоящего курсового проекта является разработка модели осуществления перевозок при заданных грузопотоках и поиск соответсвующих решений для гипотетического предприятия,осваивающего эти перевозки.
Проблемы ограниченности пропускной способности автодорог.
Определение оптимального маршрута развозки товаров. Данный метод вырабатывает оптимальный маршрут для обхода всех вершин графа при минимизации суммы весов пройденных ребер
Взаимодействие видов транспорта
Целью данной работы выбор экономически целесообразного варианта перевозок грузов между различными видами транспорта. Она предназначена для теоретической и практической подготовки решения вопроса комплексного р
Девятый транспортный коридор
Рыночные преобразования, происходящие в нашей стране, привели к интенсивным исследованиям нового научно-практического направления логистики. В настоящее время диапазон деятельности, охватываемый логистикой, по
Транспорт
Роль транспортной отрасли производства в современной экономике очень велика.. От ее эффективности зависит эффективность работы других отраслей промышленности , а следовательно , и эконамического благосостояния
Трамвай
Славный XIX век является "золотым" не только для нашей литературы, он такой же "золотой" и для многих достижений в области техники, и, хотя принято считать веком научно-технической революции век XX, надо в
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар