загрузка...

трусы женские
загрузка...
Відмінність трудових відносин від інших галузей права
Актуальність дослідження. Проблема здібностей є однією з найбільш складних і найменш розроблених в психології. Розглядаючи її, перш за все слід врахувати, що реальним предметом психологічного
Відмінність трудових відносин від інших галузей права
На думку Васильєвої Олени Валеріївни, трудові відносини беруть початок від існуючого в стародавньому Римі договору найму здатності до праці locatio conduction opera rum в теж час стає проблемним ра
Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи ДЕРЖАВНОЇ політики в Галузі охорони праці
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону праці
від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII
(ВВР 1992, N 49, ст.668)
Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними Законами України от 15 травня 1996 року N 196/96-ВР
цею Закон візначає основні положення Щодо реалізації Конституційного права громадян на охорону їх ЖИТТЯ І здоров'я в процесі Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, регулює за участю відповідніх державних органів отношения между власником ПІДПРИЄМСТВА, встанови и організації або уповноваженим ним органом (далі - власник) и працівніком по вопросам безопасности, гігієні праці та виробничого середовища и встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.
Оплата праці працівників підприємства
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових здібностей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу сил
Зміст трудового договору
Трудовий договір - угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконати роботу з певної спеціальності, кваліфікації чи посади підпорядкуванням внутрішньому трудовому рас
Колективні трудові спори та порядок їх вирішення
Зміст

Введення

Глава I Поняття трудового спору, загальна характеристика

Глава II поняття колективних трудових спорів.
Статистика трудових ресурсів, зайнятості та безробіття
1.Средняя арифметична тривалість робочого дня. 2.Средняя число днів роботи на одного спискового робітника. 3.Среднее число годин роботи на одного спискового робітника. Система показників використання
Відпустка у трудовому праві
На практиці постійно виникають питання, пов'язані із застосуванням чинного законодавства про відпустки. Це пов'язано насамперед з його громіздкістю і заплутаністю. Особливо гостро стоїть ця проблема в років
Розірвання трудового договору
Однак це визначення, як втім, і будь-яке визначення топ чи іншого поняття, не можна вважати повним, адекватно виражають його зміст і значення. Ось чому наука трудового прав розглядає поняття тру
Дискримінація у сфері трудових відносин
Дискримінація на ринку праці явище досить поширене. Її можна визначити як нерівні можливості працівників, що володіють рівною продуктивністю, або неоднакове до них ставлення з боку робото
Порядок звільнення з роботи і його оформлення
Питання про порядок Звільнення з роботи и его оформлення є Надзвичайно ВАЖЛИВО зараз, коли, на мою мнение, зростає правосвідомість населення. Воно ВАЖЛИВО як для власника ПІДПРИЄМСТВА, організації чи встанови
Трудові спори
Трудовий спір - це надійшло на дозвіл юрисдикційного органу суперечність суб'єктів трудового права з питань застосування трудового законодавства або про встановлення між ними нових умов праці.
Індивідуальні трудові спори
Зміст

Введение....................................................................................стр. 3-5

Глава 1
Організація заробітної плати на підприємстві
Загальний рівень заробітної плати в країні залежить від ступеня розвитку продуктивних сил суспільства : технології, продуктивності, організації праці і т. п. Так, порівняння середнього рівня ставок заробітної пла
Трудовий договір (у системі трудових правовідносин і кадрова робота на підприємствах)
Трудовий договір може містити додаткові умови, як випробувальний термін, в тому випадку, якщо вони не погіршують положення працівника порівняно з чинним законодавством; угодою рівня і
Розірвання трудового договору
Своє право на працю громадянин може реалізувати по - різному: хтось віддає перевагу відкрити свою справу, хтось працює за договорами підряду, але більшість працює по-наймом, тобто укладаючи трудовий договір (контр
Соціальний захист державних службовців
Введення.
Служба в державних органах, державних і громадських організаціях є одним з видів соціальної діяльності людей.
Звільнення ст. 31
Трудовий договір є угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати трудову функцію, підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язується забезпечувати
Профілактика виробничого травматизму
Створення здорових і безпечних умов праці на підприємствах обумовлює необхідність достатньої підготовки в цій галузі інженерно-технічних працівників. Випускник ВУЗу повинен бути добре підготовлений до
Безпека життєдіяльності
Основні фактори виробничої безпеки.
Складність сучасного виробництва вимагає комплексного підходу до охорони праці.
Мої професійні плани після закінчення навчального закладу
Спочатку для пошуку роботи я б скористався біржею праці. Потім за допомогою різних газет. Існують також спеціальні (рекрутингові) фірми, в які я б звернувся. І, нарешті, можна спробувати влаштувати
Трудове право
- проходять очний курс навчання в загальноосвітніх закладах, установах початкової професійної та вищої професійної освіти та інших освітніх установах включаючи навчання за нап
Забезпечення засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним харчуванням працюючих
В результаті своєї діяльності людина використовує хімічні речовини, які за своїми властивостями роблять шкідливий вплив на організм. Не дивлячись на постійне вдосконалення технології, збільшується піт
Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації на підставах, пов'язаними з винними діями працівника
ПЛАН:
Введення
1. Підстави звільнення за пунктом 5 статті 81 Трудового кодексу
Російської Федерації.
2
Адміністративна відповідальність господарюючих суб'єктів за порушення трудового законодавства
ЗМІСТ
Введення
1. Юридична сутність адміністративної відповідальності господарюючих суб'єктів за порушення трудового законодавства
1.1 Адміністративна відповідальність - як вид юридичної відповідальності застосовуваної за порушення трудового законодавства
1.2 Характеристика адміністративних правопорушень господарюючих суб'єктів у сфері праці
2
Охорона праці жінок та молоді
Проведення соціально-економічних реформ в нашій країні привело до активного розвитку різних форм власності господарюючих суб'єктів, що в свою чергу позначилося на трудових відносинах між працівниками
Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр мовою))
починаючих Викладення Такої глобальної проблеми як Міграція робочої сили, Хотів бі Зазначити, что міграційні Рухи є так мав звання індікатором Реакції населення на Зміни в економічному, політічному, соціальному житт
Відповідальність за порушення земельного законодавства
Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративного проступку, т.е протиправне , винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, за яке законодавством предусмо
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар