загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з туризму » Соціально-культурний сервіс і туризм (шпаргалка)

Соціально-культурний сервіс і туризм (шпаргалка)

1. Поняття скс. Її особливості, функції, галузева структура.

Особливості скс:
1. Праця працівників скс осущ-ся у вигляді послуг. Ек-сти ділять послуги на 2 види:

- чисті послуги (непроизв-е, Нематов-е)

- мат-е / произв-е послуги

1.1. Мат-е послуги створ-т галузь мат-го произв-ва - це послуги, задля продовження процесу произ-ва у сфері обігу, транспортування, зберігання мат-го продукту, а також послуги з відновлення кач-й ст-ти продукції мат-го вироб-ва (послуги торгівлі, заг-го харчування, тр-так і зв'язку, побут-го і комунального госп-ва).

Громадське вироб-во:

- Мат-е вироб-во (мат-е блага-Товари, мат-е послуги)

- Немат-е вироб-во (Нематов-е послуги, Нематов-е блага)

Сфера послуг
1.2. Нематов-е послуги - послуги скс, які не одержують предметно-дотикальну форму. Це послуги, дії яких спрямовані безпосередньо на людину / оточуючі його усл-я. Вироб-во таких послуг невіддільне від споживання (послуги з реалізації турпутівок, по обслуг-ю т-тов в гост-цях і підпр-ях харчування, з організації концертних виступів).
1.3. Сфера послуг - це совок-ть галузей і видів д-ти, призначених для задоволення дух-х і мат-х потреб нас-я.
1.4. Нематов-е блага - це добре, чинне на розвиток спос-тей ч-ка, створені в непроизв-ной сфері:

- внутрішні - блага, дані ч-ку природою (голос, музичний слух, спос-ть до наук)

- зовнішні - те, що дає світ для задоволення потр-тей

(репутація, справ-е зв'язку, протекція)
2. Праця працівників скс індивідуалізований. Скс оперує індивід-ми запитами людей їх різноманітними смаками і настроєм. Це визначає особливі вимоги до особистих кач-вам працівників скс. Високо цінується вміння і спос-ть працювати з людьми.
3. Скс оперує обслуговуванням нас-я, тому територіальне розміщення її установ, предпр-й, орг-цій залежить від демографічних факторів (чисельність, щільність, склад нас-я і т.д .).
4. Праця в скс відносить-но меншою мірою піддається механізації і автоматизації. Галузі цієї сфери відрізняються підвищеною трудомісткістю.
5. Послуги явл-ся предметами споживання, проте послуги не можна накопичувати, послуга м.б. спожита лише в момент вироб-ва.
6. В скс природний чинник не грає величезного значення як в мат-м произ-ве.
7. Праця працівників скс непродуктивний, т.к. ця праця не бере участь у створенні мат-го блага.
8. Основні працівники - це спец-ти зі середньою та вищою освітою, більша частина з яких жінки.
9. Однорідність структури споживаних витрат. Питома вага мат-х витрат дуже низький: в театрі-13%, в цирку - 17%, в парках - 20%, в концертних організаціях - 3,5%, в пром-ти - 83%, в строит-ве - 65 %.

Класифікація галузей скс:

Відповідно до виконуваними функціями всі галузі скс і т-ма классіф-ся на 3 великі групи: a) Галузі, щоб забезпечити процес воспроиз-ва мат-х і Нематов-х благ:

- жив-но-комунальне госп-во

- наука b) Галузі спрямовані на розвиток спос-тей ч-ка, підтримання його здоров'я, задоволення її культурних і дух-х потреб:

- побутове обслуг-е

- пасажирський тр-т

- зв'язок з обслуг-ю нас-я

- охорона здоров'я

- соц-е обеспеч-е

- т-м

- культура і мистецтво c) Галузі, задовольняють потр-ти общ-ва в цілому:

- упр-е і планують-е нар-го госп-ва

- галузі, що забезпечують без-ть гос-ва

- забезпечення охорони соб-ти

Галузева структура скс:

Галузь культури - ідейний і моральний стан заг-ва, яке визначається мат-ми умовами життя общ-ва і виражається у його побут, идеалогии, освіті, вихованні, досягнення науки, мистецтва, літ-ри (кіно , театр, музей, бібліотека, виставки, конц-е зали, клуби і т.д.).

Функції галузі культури:
1. Збереження ист-х і нац-х пам'яток культури.
2. Прилучення людей до творінь культури.
3. Виховання культурного ч-ка.
4. Поповнення скарбнички культурних досягнень в обл. літ-ри, мистецтва, худий-го творчості, музики, живопису та скульптури.
5. Проведення дослідження в обл. культури.
6. Дух-е збагачення ч-ка.
Галузь освіти - зайнята всі форми навчання у найрізноманітніших уч-х закладах (школи, дошкільні учр-я, гімназії, коледжі, училища, технікуми, ВУЗи, дослідні-е учр-я в обл. педагогіки).

Функції галузі образ-я:
1. Задоволення потреб людей в знаннях.
2. Осущ-е підготовки та перепідготовки до роботи й праці.
3. Спос-ть придбання спец-ти і оволодінню професією.
4. Виховання ч-ка.
Охорона здоров'я - система гос-х і заг-х заходів з охорони здоров'я, попередження та лікування хвороб і продовження життя ч-ка (поліклініки, лікарні, амбулаторії, пункти швидкої допомоги профілакторії, род-е вдома , здоровпункти, диспансери і т.д.).

Функції:
1. Опіка підтримці здоров'я людей.
2. Проведення профілактики та лікування хвороб.
3. Надання мед. допомоги.
4. Забезпечення людей лікарськими ср-вами.
5. Відновлення втраченого здоров'я.
До галузі охорони здоров'я тісно примикає физ-ра і спорт у частині, в якій вони вирішують завдання зміцнення здоров'я, утвердження здорового способу життя людей.
Галузь побутового обслуг-я - з надання непроиз-х і вироб-х послуг (лазні, фотосалони, пральні, хімчистки, шиномонтаж, СТО, майстерні, перукарні, послуги з догляду за дітьми).
ЖКГ - галузь, яка підтримує жив-но-комунальне госп-во в робочому стані: будинки, ліфти, водопостачання. Каналізацію, теплопостачання та ін. Жил-ю інфраструктуру.
Соц-е обеспеч-е (соц-я захист) - задовольняє потреби ряду категорій нас-я в фін-х рес-сах і джерел сущ-я, особливо не мають стабільних доходів (соц-е страхування, надання мат-х благ).
Наука - сфера чол-й д-ти, функція якої полягає у виробленні та теоретичної систематизації об'єктивних знань і дійсності
(прикладна, фундаментальна).

2. Економічні основи туристської діяльності.
Сутність будь-якого явища відбивається в його визначенні. Складність такого соціально - економічного явища, як туризм, характеризується наявністю великого кол-ва визначень, котрі доопрацьовуються і вдосконалюються.
У 1954 році ООН було прийнято наступне визначення туризму
Туризм - це активний відпочинок, впливає зміцнення здоров'я, фізичний розвиток людини, пов'язаний поза постійного місця проживання.
У 1993 р стат комісія ООН
Туризм - це діяльність осіб, які подорожують і здійснюють перебування в місцях, що знаходяться за межами їх звичайного середовища в протягом періоду не перевищує 1 роки поспіль з метою відпочинку, діловими та іншими цілями.
В законі «Про основи тур. Деят-ти » туризм - це тимчасові виїзди
(подорожі) громадян РФ, іноземних громадян та осіб без громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно - ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування.
З економічної точки зору, туризм - це виробництво і реалізація тур послуг і товарів різними організаціями, які мали туристськими ресурсами.
Туризм - категорія економічна, тому, що держава, приймаючи туриста, продає йому місцеві послуги, створює робочі місця для своїх громадян, отримує величезні прибутки від ввезення валюти. У багатьох країнах туризм є найбільш прибутковим видом економічної діяльності.
Розглядаючи галузевий аспект туризму необхідно відзначити, що в Росії, відповідно до чинної класифікації галузей народного господарства, туризм як самостійного структурного підрозділу не виділяється.
Т-м включається до складу таких галузей, як охорона здоров'я, фіз-ра, соц. забезпе-е. Цим підкреслюється важлива роль активного відпочинку у зміцненні здоров'я населення, утвердження здорового способу життя.
На сучасному етапі розвитку виробничих багато економістів
(Костюкова, Іванова) говорять про трансформації т-ма в самостійну галузь сфери послуг, яка впливає на роботу пп торгівлі, зв'язку, комунальних служб, закладів культури, охорони здоров'я та ін.

Основні ознаки туризму, як самостійної галузі:

1. Спеціалізована МТБ

2. Специфічні природно-антропогенні рес-си

3. Унікальність наданих послуг і технології обслуговування

4. Формирующаяся, нова система управлінь

5. Висока суспільна значущість, в т.ч. економічна, соціальна, політична.

Як галузь світового господарства т-м розпочався з 1988 року. Займає 1 місце з обігу послуг, 2 місце по валютним надходженням, поступившись місце нафтопереробки.

Функції туризму:

1. Сприяє відновленню сил і працездатності людини і відповідно психо - фізіологічних ресурсів суспільства

2. Сприяє раціональному використанню вільного часу людей

3. Сприяє збільшення зайнятості та підвищення життєвого рівня місцевого населення.

4. Туризм збагачує соціально - економічну інфраструктуру та міжрегіональне співробітництво країн, держ - в, народів.

Соціальна сутність т-ма:

1. Організація дозвілля населення

2. Згладжування розбіжностей запобігання конфліктів в суспільстві

3. Формування нових зв'язків му окремими людьми і групами

4. Освіта і підвищення культурного рівня населення

5. Поширення культурних цінностей.

Соціальний ефект від туризму виражається в раціоналізації вільного часу населення, розширення духовних і фізичних здібностей населення.

З економічної т. З. Т-м надає позитивний вплив на інші галузі народного господарства, стимулює економічний розвиток території, збільшує зайнятість місцевого населення. Т-м є екологічно чистим видом природокористування.
3. Комерційні і некомерційні організації скс.

Підприємницька діяльність в Росії регулюється ГК РФ, окремими законами і підзаконними нормативними актами.

Основними суб'єктами на турринку, які здійснюють виробництво та реалізацію послуг, виступають окремі підприємці - фізичні особи

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар